Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:53 22 03 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decizii ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor FC Viitorul SA

ro

25 Aug, 2017 00:00 1200 Marime text
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare Adunare) FC Viitorul SA (denumită în continuare Societatea), cu renunţarea la formalităţile de convocare conform art. 121 din Legea nr. 31/1990, întrunită la data de 5 iulie 2017, la Constanţa, în conformitate cu prevederile actului constitutiv şi dispoziţiile Legii nr. 31/1990, având data de 5 iunie 2017 ca dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul Adunării, cu participarea acţionarilor, reprezentând 100% capitalul social, şi anume Gheorghe Hagi, deţinând un număr de 149.850 de acţiuni, 99,90% din capitalul social, şi Zoltan Iaşko, deţinând un număr de 150 de acţiuni, 0,10% din capitalul social, în calitate de acţionari şi denumiţi în continuare în mod colectiv Acţionari, având în vedere negocierile purtate cu UniCredit Bank SA (Banca) pentru acordarea unui credit societăţii FC Viitorul SA (Împrumutat), a aprobat în mod legal şi statutar, în unanimitate, următoarele:
 
1. prelungirea maturităţii până la 31 august 2018 a creditului în valoare de 2.500.000 de lei, în acest scop, încheierea şi executarea de către Societate, în calitate de împrumutat, a unui act adiţional la contractul de credit cu Banca, în calitate de creditor;
 
2. garantarea creditului contractat de la Bancă, plus dobânzi, comisioane, penalităţi, precum şi orice alte sume datorate Băncii în baza contractului de credit, prin constituirea următoarelor garanţii în favoarea Băncii asupra bunurilor proprietatea Societăţii, după cum urmează:
(i) ipoteca mobiliară asupra:
a) creanţelor băneşti, precum şi a accesoriilor acestora ce provin din relaţia cu Liga Profesionistă de Fotbal;
b) conturile şi subconturile, deschise sau care vor fi deschise de către Societate în evidenţele băncii;
(ii) un bilat la ordin emis „în alb“ de FC Viitorul SA, ce va fi semnat de Administratorul unic, Zoltan Iaşko, în favoarea Băncii, stipulat „fără protest“ şi avalizat în nume personal de către Acţionarul Gheorghe Hagi;
 
3. pe durata contractului de credit şi la orice prelungire a acestuia, Acţionarii sunt de acord şi se angajează ca creditele acordate Societăţii de către Acţionar, inclusiv sumele rezultate din procesul de diminuare capital social, vor fi subordonate creditelor acordate de Bancă, atât ca drept de preferinţă la plată, cât şi ca drept de executare şi nicio rambursare a creditelor acordate de Acţionari nu se va efectua fără acordul prealabil scris al Băncii;
 
4. împuternicirea lui Gheorghe Mega, având calitatea de director economic al Societăţii, pentru ca, în numele şi pentru Societate:
a) să o reprezinte cu depline puteri în faţa Băncii, notarului public, autorităţilor publice, oricăror terţi,
b) să negocieze şi să accepte clauzele contractuale,
c) să semneze contractele de credit şi de garanţii, orice alte acte adiţionale la acestea, precum şi orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte,
d) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menţionat;
5. mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare anterior menţionate, incluzând şi nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului şi obiectul garanţiilor;
 
6. în situaţia în care persoana împuternicită se va afla în imposibilitatea de a duce la îndeplinire prezentul mandat, Adunarea împuterniceşte Administratorul unic, Zoltan Iaşko, să desemneze o altă persoană pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat.
 
Hotărârea de mai sus, nr. 35 din 5 iulie 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial al României.
 
Sursa foto: Facebook (Academia Hagi) 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii