Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:57 01 06 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Amendamentele PNL la Legea Bugetului de stat în domeniul dezvoltării, sănătăţii, educaţiei, administraţiei şi infrastructurii rutiere (document)

ro

14 Feb, 2019 00:00 785 Marime text
Împreună cu colegii liberali din Camera Deputaţilor, deputatul PNL de Constanţa Bogdan Huţucă a depus o serie de amendamente la Legea Bugetului de stat în domenii precum susţinerea administraţiilor publice locale prin asigurarea fondurilor necesare pentru funcţionare şi dezvoltare, sănătate, educaţie şi infrastructură rutieră.
 
Iată principalele amendamente depuse de liberali la Legea Bugetului 2019!
 

Susţinerea administraţiilor locale

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 19.784,8 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.402,1 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4 (Finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului; Finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap; „Programul pentru şcoli al României”; Drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special; Finanţarea culturii şi cultelor; Cămine pentru persoane vârstnice; Bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul special; Plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul special preşcolar).
 
b) 5.243,4 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5 (Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare; Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne cărbuni şi combustibili petrolieri; Cămine pentru persoane vârstnice; Plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar; Drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale special integraţi în învăţământul de masă; Acordarea unui suport alimentar potrivit prevederilor OUG 97/2018).
 
Acest amendament era necesar pentru a asigura resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor. Se propune ca în anul 2019 să se asigure pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cel puţin sumele alocate în anul 2018, indexate cu rata inflaţiei din anul trecut, de 4,6%.
 
În anul 2019 se alocă:
a) 708,7 milioane lei pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului de la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea prevăzute la art. 4 lit.a).
b) 556,7 milioane lei pentru finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea prevăzute la art. 4 lit.a).
c) 3.578,2 milioane lei pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, din sume defalcate din taxa pe valoarea prevăzute la art. 4 lit.b).
d) finanţarea serviciilor sociale prevăzute la lit. a), b), c) se va face la nivelul judeţelor, respectiv comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale aprobate potrivit legi.
 
Impozitul pe venit estimat va fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv impozitul pe venituri din pensii, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentei legi, următoarele cote: 20% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 5% pentru constituirea unui fond la dispoziţia consiliului judeţean, gestionat printr-un cont distinct deschis pe seama acestuia, fond care se repartizează integral în anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărârea autorităţilor deliberative.
 
În anul 2019, redevenţa obţinută prin concesionare se constituie venit la bugetele locale sau la bugetul de stat, după caz. Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă, se constituie venit după cum urmează:
a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;
b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.
 
În anul 2019, redevenţa obţinută prin concesionare se constituie venit la bugetele locale sau la bugetul de stat, după caz. Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor miniere şi petroliere, se constituie venit după cum urmează:
a) 20% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;
b) 20% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
c) 60% la bugetul de stat.
 

Educaţie

 
În temeiul art. 8 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale 5% din Produsul Intern Brut. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă de la bugetul de stat 1% din Produsul Intern Brut.
 
În anul 2019, se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să introducă credite bugetare şi credite de angajament în valoare de 2.880.000 mii de lei în vederea implementării Programului Naţional Şcoală după Şcoală.
 
În anul 2019, se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să introducă credite bugetare şi credite de angajament în valoare de 2.670.000 mii de lei în vederea implementării Programului „Alimentaţie diversificată în şcoli”. Se propune suplimentarea creditelor bugetare la Ministerului Educaţiei Anexa 3/25/02 Capitol 5001, subcapitol 59, art. 01, Titlul „Burse” cu suma de 106.000 de mii de lei în vederea dublării numărului de burse pentru învăţământul profesional şi profesional-dual.
 
Se suplimentează bugetul Ministerul Educaţiei Anexa 3/25/02 - cu suma de 2.880.000 mii de lei în vederea generalizării Programului Naţional Şcoală după Şcoală. Se propune suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei Naţionale, Capitolul 5001/Grupa 10/Art.01/Alin.01/ Cheltuieli salariale în bani cu suma de 200.000 mii de lei pentru plata restanţelor salariale câştigate în instanţe de personalul didactic.
 
Sănătate
 
Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii / Capitolul 5001/Grupa51/ Articol 02/ Alineat 12/ Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale cu suma de 470.000 mii lei în vederea demarării lucrărilor de construire la cele 8 spitale regionale, cu prioritate la Spitalele Regionale Clinice de Urgenţă din Cluj, Craiova şi Iaşi.
 
Se propune alocarea de credite de angajament în valoare de 233.000 mii lei la Anexa nr. 3 / 26/02 Ministerul Sănătăţii / Capitol 6601/ Grupa51/ Art.02/ Alin.23/Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate.
 
Se propune suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la Anexa nr. 12/ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/ Capitol 6605/ Subcapitol 03/ Paragraf 02/ Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ cu suma de 191.000 mii lei.
 
Spitalele din România suferă din pricina lipsei unor dotări minimale sau a lipsei unor reparaţii absolut necesare desfăşurării actului medical în condiţii minime de decenţă. În anul 2019, Guvernul a programat numai 26 milioane de lei pentru transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate, sumă care nu ajunge nici măcar pentru reparaţii capitale la mai mult de 2 spitale. A se nota că, în anul 2018, s-au cheltuit numai 20 de mii de lei!
 
Se propune suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la Anexa nr. 12/ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate / Capitol 6605 / Subcapitol 04/ Paragraf 01/ Asistenţă medicală primară cu suma de 940.000 mii lei.
 
Medicii de familie nu au primit nicio creştere semnificativă în ultima perioadă, sunt sufocaţi din punct de vedere financiar şi birocratic, trebuie sprijiniţi pentru a degreva spitalele de acele cazuri care pot fi tratate în medicina primară şi trebuie încurajaţi să desfăşoare activităţi de informare şi prevenţie.
 

Infrastructură rutieră

 
Se propune alocarea sumei de 15.200 mii lei pentru „Pregătirea documentaţiei tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră tronson Târgu Neamţ - Ungheni”, parte din Autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni.
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa 3/24/23 Ministerul Transporturilor, Capitol 8401, Grupa/Titlul 58, Articol 03, pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea documentaţiei tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră Autostrada Târgu Mureş - Târgu Neamţ”, cu suma de 28.071 mii lei pe credite bugetare.
 
Se propune suplimentarea cu 14.000 mii lei a sumei prevăzute la Anexa 3/24/22, Capitol 8401, Grupa/titlul 58, Articol 03 pentru proiectul Revizuire/actualizare Studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteşti, secţiunile 2 şi 3 (completarea studiilor geotehnice).
 
Se propune alocarea sumei de 189.024 mii lei pentru Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia Autostrăzii Sibiu - Piteşti, Secţiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeş (km 81+900 - km 91+761).
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute în Bugetul Ministerului Transporturilor la anexa 3/24/29, cod obiectiv 415 Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea cu suma de 960.000 mii lei pentru:
Realizare proiect tehnic şi execuţie pentru sectorul Nădăşelu - Borş din Autostrada Transilvania (Nădăşelu-Mihăieşti, Mihăieşti-Suplacu de Barcău, inclusiv tronson Meseş, Suplacu de Barcău - Borş).
Finalizarea lucrărilor pe secţiunea 2A Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureş.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii