Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:03 06 08 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rudele boierului Jules Movilă Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare D (II) (document)

ro

15 Aug, 2018 00:00 954 Marime text
Cotidianul ZIUA de Constanţa continuă prezentarea celor şase moduri de operare reţinute de Corina Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, în motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În prezenta cauză, aproximativ 40 de inculpaţi au fost deferiţi Justiţiei în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.
 
Corina Cornelia Dăescu a dispus 38 de achitări şi nouă condamnări, cea mai mare pedeapsă aplicată în acest dosar fiindu-i dată lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa - patru ani de închisoare cu suspendare.
 
Rudele boierului Jules Movilă Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare D (I) (document)

Modul de operare D (II)  

„Cu nr. (…) a fost înregistrat la Primăria Constanţa contractul de cesiune nr.(…), depus în copie legalizată, şi de către inc. GG. Pe această copie, legalizată la data de 18.02. 2004, inc. RC a menţionat „primit de la G.” şi s-a semnat. Copii ale contractelor de cesiune privind drepturile succesorale cumpărate de inc. CM, BC şi IVG, prin firma sa, (…) şi Ambient, legalizate la data de 20.01.2004, de către notarul public, inc. B.C., au fost remise inc. RC. Prin Referatul nr. (…) aprobat de inc. MRS , inc. RC a analizat înscrisurile depuse şi a solicitat de la DGFP, a avizului pentru acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent şi este primul act oficial care menţionează modalitatea de soluţionare a notificării nr.3646/178840, privind averea defunctului JM (nr. boierului Jules Movilă), prin măsuri reparatorii prin echivalent“.
 
„Comisia de aplicare a Legii 10/2001 din Primăria Constanţa a luat act de vânzările de drepturi succesorale, de care a fost deposedată BMIA, pe baza Referatelor nr. (..) întocmite de inc. RC şi aprobate de inc. MRȘ. Prin Referatul nr. (…), Comisia a propus atribuirea a 17 terenuri în suprafaţă de 42.790,93 mp; inc. MRȘ, a emis Dispoziţia nr. (…). Prin Referatului nr. (…) Comisia a propus atribuirea a 36 de terenuri în suprafaţă de 106.221,30 mp inc. MRS a emis Dispoziţia nr. (…). Prin Referatul nr. (…) Comisia a propus atribuirea a 44 de terenuri în suprafaţă de 82.554,10 mp, inc MRS a emis Dispoziţia nr. (…). În toate cele trei referate ca dovadă a calităţii de unic moştenitor a defunctei BMIA faţă de JM, s-a invocat adeverinţa nr. (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. (…), eliberată de notarul public inc. BC. Pentru toate terenurile ce au fost atribuite prin cele trei dispoziţii menţionate mai sus au fost întocmite documentaţii cadastrale, fiind înregistrate în cartea funciară, în coproprietatea învinuiţilor GG, SED (prin ...), IVG (prin SC „(…) şi Ambient” SA), BC şi CM (situaţia avantajelor patrimoniale în cazul de retrocedare Buzescu-Movilă“.
 
„În actul de sesizare s-a reţinut că în „notificarea nelegală, privind averea JM, depusă de mandatarul învinuit GG, toţi învinuiţii cesionari au fost împroprietăriţi cu 60.142,27 mp terenuri din domeniul public la statului, faleză în Portul de agrement Tomis şi în zona adiacentă acestuia: terenurile cu numerele cadastrale: ( ..) a căror suprafaţă însumată este de 60.142,27 mp. Valoarea acestor terenuri, la data atribuirii, conform raportului de constatare, este de 19.323.837 €. S-a reţinut ca toate aceste terenuri, situate pe faleză au fost subevaluate. Unul din terenurile atribuite prin... (poz. 19), respectiv terenul în suprafaţă de 72.682,53 mp, se suprapune, parţial, în limita suprafeţei de 12.000 mp, pe teritoriul administrativ Năvodari, valoarea acestuia apreciata conform raportului de constatare, de 432.000 € şi reprezintă prejudiciu cauzat oraşului Năvodari. Prin adresa nr. (…), Primăria Năvodari a apreciat valoarea terenului la valoarea de 300.000 €, precizând că optează pentru restabilirea situaţiei anterioare şi anularea actelor administrative şi de carte funciară care au stat la baza acestei deposedări“.
 
„Prin raportul de expertiză topografică s-a stabilit că terenurile din Dispoziţia nr. (…).- poziţiile 3-17, Dispoziţia nr. (…) poziţiile 1 şi 17 şi Dispoziţia nr. (…) - poziţiile 5-10, respectiv 28-35 nu reprezentau proprietatea publică a statului la momentul atribuirii, fiind identificat eronat proprietarul in RCTS-DNA, aceste terenuri se aflau în proprietatea Municipiului Constanţa: Dispoziţia nr. 679/11.03.2004- poziţiile 3-17: poziţiile 3-13 erau domeniul public al Municipiului Constanta, inventariate în baza HCLM 122/23.03.2000 la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa din anul 2002 a fost emisă HG 904/2002, hotărâre cu toate terenurile din proprietatea publică a judeţului şi nu numai a Municipiului Constanţa.
 
Pe această zona a existat vecinătate semnată cu reprezentatul statului în teritoriu - APC - proces-verbal de delimitare 76541/2000; poziţiile 14- 17 erau domeniul privat al Municipiului Constanţa inventariate în baza HCLM 16/2000, hotărâre care a avut la baza vecinătatea semnată cu reprezentantul statului în teritoriu – DADL- proces-verbal de vecinătate 62880/1999. Dispoziţia nr. (…) - poziţiile 1 şi 17: terenurile de la poziţia 1 şi poziţia 17, erau domeniul privat al Municipiului Constanţa în baza HCLM 16/2000, vecinătatea în zonă a fost semnată cu DADL - proces verbal de vecinătate 62880/1999; Dispoziţia (…) - poziţiile 5-10 şi poziţiile 28-35: poziţiile 5-10 erau domeniul privat al Municipiului Constanţa, terenuri inventariate în HCLM 16/2000, cu proces verbal de vecinătate nr. 62880/1999 semnat cu reprezentantul statului în teritoriu, respectiv DADL; poziţiile 28- 34 erau terenuri din domeniul public al Municipiului Constanţa, inventariate prin HCLM 122/23.03.2000 şi cuprinse in HG 904/2002, limită de vecinătate cu statul a fost semnată cu APC; poziţia 35 era domeniul privat al Municipiului Constanţa, inventariat în baza HCLM 16/2000, având limita de vecinătate semnată cu DADL“.
 
„În Suplimentul la raportul de expertiză judiciară topografică se precizează: Terenurile din DP (…), poz. 14, 15, 16, 17; DP .., poz. 1, 17; DP .., poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, DP 679 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13; DP .. poz. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 conform actelor din dosar şi din expertiză, făceau parte la momentul atribuirii din proprietatea Municipiului Constanţa. Acestea se aflau în proprietatea, posesia şi folosinţa Municipiului Constanţa la momentul emiterii Dispoziţiilor mai sus amintite.
 
Terenurile din DP ., poz. 14, 15, 16, 17; DP 796, poz. 1, 17; DP .., poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, conform actelor existente în dosar şi menţionate în expertiză, făceau parte la momentul atribuirii din Domeniul Privat în baza HCLM16/2000, ele au fost cadastrate şi intabulate (anul 2001), aceste terenuri erau în circuitul civil conform Legii 18/1991, legea fondului funciar şi Legii 54/1998 privitoare la circulaţia juridică a terenurilor“.
 
„Pentru terenurile de la poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din Dispoziţia... şi poz. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 din Dispoziţia... (portul Tomis), la momentul atribuirii, vecinătatea cu Primăria Municipiului Constanţa a fost semnată cu Administraţia Portului Constanţa reprezentantul statului în teritoriu, APC este subordonat Ministerului Transporturilor. La pag. 2773 din expertiză am precizat actele pentru Municipiul Constanta, respectiv: Suplimentul la expertiza judiciară topografică precizeaza la f. 195: ,,...terenurile atribuite erau proprietatea Mun. Constanta, fie domeniu privat, fie public.
 
Nu toate terenurile erau inscrise in sistemul de evidenta a cadastrului si publicitatii imobiliare. In ceea ce priveste afectarea Domeniului Public al statului , cu toate ca exista o suprapunere, in speta imobilul din DP 1344, Poz. 2 (96mp), prezentata la punctul 2 al prezentului supliment, consider ca suprapunerea este virtuala si prin rectificarea documentatiei cadastrale se elimina. Avand in vedere acest lucru se poate spune ca domeniul public al statului asa cum a fost el atestat nu este afectat de nici un imobil retrocedat in cele cinci cazuri de operare (…). Suplimentul la raportul de expertiza judiciara topografica, precizeaza cu privire la suprafata in litigiu dintre Primaria Navodari si Constanta :Terenul atribuit prin Dispoziţia ... poz. 19 a fost analizat in cadrul raportului de expertiza de la pag 2261 la pag. 2286. iar la capitolul concluzii la pag 2782 si pag. 2783 a fost expusa pe larg in cadrul obiectivului 9 situaţia terenului atribuit prin Dispoziţia .. poz. 19“.
 
„O suprafaţă de 16258 mp din suprafaţă totală de 72682, 53 m.p.este situată pe teritoriul administrativ al oraşului Năvodari, conform procesului verbal de delimitare din 26.11.1998, fiind în litigiu. Din suprafaţă de 1200 mp , care face obiectul cauzei şi care la momentul faptelor avea numărul cadastral 1423 lpe Năvodari, doar 11132 mp face parte din suprafaţă de 16258m.p., fiind în litigiu dos. 1603/118/2014 “.
 
„În Suplimentul de expertiză judiciară topografică s-a precizat: În luna februarie, anul 2004 când s-a intabulat imobilul de 12000mp . cu număr cadastral 1423. actele care au stat la baza intabulării au fost Contractul de concesiune... şi autorizaţia de construire nr. 104/21.03.2001. Menţionez că imobilul a fost inventariat de Primăria Năvodari prin HCL 141/27.11.2003, dar care nu a fost menţionata în Documentaţia cadastrală, conform încheieri CF(…): în luna Mai. anul 2004 a fost intabulat imobilul poz. 19 din DP 796/2004 în suprafaţa de 72682.53mp . obţinând numărul cadastral 14986. CF nr. 7976. în baza PV ... cu suprapunere peste imobilul cu număr cadastral 1423. În anul 2006 s-a dezmembrat imobilul cu nr. cadastral 14986 în cinci loturi din care s-au intabulat 4 . lotul 5 în suprafaţa de 16278.38mp . suprapus peste nr. cadastral 1423 a rămas în litigiu.
În anul 2007 prin adresa (…) - Primăria Năvodari îşi dă acordul de actualizare a documentaţie cadastrale iniţiale cu număr cadastral 1423. Prin actualizare se modifică atât suprafaţa terenului de la 12000mp la 12238mp. cât şi formă, primind alt număr cadastral ... Menţionez că se păstrează suprapunerea peste lotul 5 din nr. Cadastral“.
 
„În anul 2011. Primăria Năvodari intabulează suprafaţa 4.564 mp în baza actului HCLM 105/2010, primind nr. cadastral (…). Cele două imobile au fost alipite în 2011, primind numărul cadastral 108583, cu suprafaţa de 1.6802 mp. În prezent există înregistrat dosarul nr. 1603/118/2014. Pe rolul Judecătoriei Constanţa - Contencios Administrativ, privind limita teritorială dintre cele două UAT-uri, Mun. Constanţa şi Oraş Năvodari.
 
Primăria Năvodari a dispus pe perioada derulării contractului de concesiune de toate atributele, drepturile de proprietate, fără să-i fie tulburată: proprietatea, posesia şi folosinţă- până la momentul înstrăinării în anul 2010, când a vândut suprafaţă de teren S= 12.238,00mp (12.000mp) care se suprapune parţial cu suprafaţă atribuită prin DP. 796/2004- POZ. 19. Având în vedere că de toate drepturile de proprietate au dispus cei de la Primăria Năvodari până în anul 2010 şi ulterior SC ... SRL, nici Primăria Constanţa şi nici persoanele care au primit teren în compensare nu au dispus de posesia şi folosinţă terenului descris mai sus.( f. 196-197) Având în vedere că în anul 2010, Primăria Năvodari a înstrăinat terenul in discuţie, a încasat preţul că urmarea acestei tranzacţii, iar până atunci a încasat redevenţă rezultată din contractul de concesiune, nu s-a creat un prejudiciu Oraşului Năvodari“.
 
„Prin Raportul de expertiză tehnică judiciară s-au stabilit valorile terenurilor la momentul emiterii titlurilor conform Standardelor internaţionale de evaluare corelate ce legea 10/2001, pentru terenurile considerate că subevaluate, la suma totală de 675.074,53 € pentru terenurile atribuite prin DP. 679/04 , la suma totală de 997.377,60 € pentru terenurile atribuite prin DP. 796/04 , care cuprinde şi terenul în litigiu cu oraşul Năvodari, la suma totală de 299.683,79 € pentru terenurile atribuite prin DP. 1344/04 . Având în vedere că inc. DAHa stabilit valoarea acestor terenuri la suma totală de 3.770.036,75 € pentru terenurile atribuite prin DP. 679/04 , la suma totală de 2.006.970,03 € pentru terenurile atribuite prin DP796/04, la suma totală de 1.742.283,45 € pentru terenurile atribuite prin DP1344/04, rezultă că terenurile indicate nu au fost subevaluate . Faţă de această, apreciem că activitatea desfăşurată de inc. DAin calitate de evaluator nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de fals intelectual şi complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu“.
 
„Curtea, cu privire la acest caz de retrocedare apreciază că inc. MRȘ, şi RC au săvârşit inf. de abuz în serviciu şi fals intelectual în concurs real constând în aceea că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu au emis Referatul .., şi Dispoziţia nr. .., care cuprind aspecte nereale cu privire la persoanele îndreptăţite şi documentele care le atestă această calitate şi au avut drept rezultat atribuirea de terenuri din patrimoniul Municipiului Constanţa. În referatele menţionate mai sus inc. RC face o analiză detaliată a documentelor în baza cărora s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru (…), a situaţiei jurice a terenurilor din anul 1926, analizează succesiunea în cazul celor 5 descendenţi concluzionând că singură moştenitoare legală este (…), reţînând că din adeverinţă nr. (…) eliberată la Biroul Notarial BC rezultă că (…) este unică moştenitoare“.
 
„Este evident, că în referatele menţionate inc RC, de profesie avocat, nu a analizat aspectele care ar fi constituit un impediment la reconstituirea dreptului de proprietate: -prin depunerea notificărilor privind reconstituirea dreptului de proprietate al numiţilor (…) inc. GGa depăsit limitele contractul de mandat nr. .. prin care BMIA, moştenitoare a persoanelor îndreptăţite (…), mama să, (…) şi (…), l-a mandatat să întreprindă demersurile necesare în vederea recuperării dreptului de proprietate asupra imobilelor care au fost proprietatea autoarei şi a rudelor sale, dar nu şi a numiţilor (…) şi (…) -chiar dacă prin contractul de mandat nr .. numită .. i-a mandatat pe numiţîi GG şi SED să întreprindă demersurile necesare în vederea reconstituirii dreptului sau de proprietate şi al numiţilor .. , aceştia nu au fost împuterniciţi să vândă drepturile litigioase izvorâte din cererile de reconstituire. Limitele mandatului acordat prin procură (…) reies din clauzele inserate prin care le-a acordat dreptul de a „reprezenta cu depline puteri în faţa oricăror organe ale administraţiei de stat, precum şi în faţa oricăror organe competenţe în vederea clarificării situaţiei juridice a acestor imobile încheind dacă va fi cazul tranzacţii, convenţii, etc în baza cărora voi dobândi întregul drept de proprietate asupra imobilelor (…).
 
„De asemenea, după redobândirea dreptului de proprietate asupra acestor imobile, eu, BMIA, împuterernicesc pe GG şi SED, că în numele meu şi pentru mine să îndeplinească următoarele formalităţi privitoare la acestea, acolo unde acestea pot fi îndeplinite şi sunt necesare: efectuarea expertizei cadastrale, cu atribuirea numărului cadastral provizoriu; efectuarea formalităţilor de intabulare a dreptului mdeu de proprietate asupra acestor imobile în cartea funciară nedefinitivă a judecătoriei competenţe; efectuarea formalităţilor de înscriere pe numele meu a acestor imobile în evidenţele fiscale -orice altă operaţiune necesară şi prealabilă vânzării terenului susmenţionat”… Se observă că toate operaţiunile pentru care au fost împuterniciţi se subroga obţinerii dreptului de proprietate sau sunt necesare sau prealabile vânzării imobilelor, neexistând o clauză care să permită vânzarea drepturilor litigioase. - adeverinţă nr. (…) eliberată de inc. BC, notar public nu putea atestată că numită .. are calitatea de unic moştenitor şi succesor în drepturi a .
 
„În ceea ce priveşte infracţiunea de fals intelectual se constată că a intervenit prescripţia răspunderii penale. În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual care se realizează prin aceiaşi acţiune - de redactare a unui act notarial - având în vedere similitudinea elementului material, cât şi caracterul subsidiar al infracţiunii de abuz în serviciu apreciem că este neîntemeiată reţinerea în concurs , motiv pentru care se impune schimbarea încadrării juridice într-o singură infracţiune de fals intelectual. Inc. AJ redactarea şi autentificat a contractului de cesiune de drepturi litigioase nr… prin care inc. G şi S au vândut drepturile litigioase ale numiţilor BMIA, (…). Pentru a da aparenţă de legalitate a invocat contractul de mandat nr… întocmit tot de acesta, dar care nu conţine împuternicirea de a încheia contract de cesiune a drepturilor litigioase a săvârşit infracţiunea de fals intelectual. Curtea apreciază că prin eliberarea adeverinţei nr.., la cererea inc. GG, prin care a atestat că numită .. are calitatea de unic moştenitor şi succesor în drepturi a defunctului .. (care este una şi aceiaşi persoană cu ..), în baza documentelor anexate cererii nr. .. inc. BC a săvârşit infr. de fals intelectual- art. 289 C.p.Însasi actul numit adeverinţă nu ţine de activitatea obişnuită a unui notar public care nu este o autoritate ce emite adeverinţe la solicitarea unui „petent” (…). Apărările iculpatei cum că actul a fost emis urmare a unei consultaţîi juridice nu poate fi acceptată având în vedere cele de mai sus cât şi în condiţiile în care consultaţia juridică dată de un notar se realizează pentru cel interesat în redactarea unui act juridic , nicidecum o „consultaţie juridică’ nu se pote constitui în eliberarea unui înscris către un terţ“.
 
 
„În ceea ce priveşte declaraţia de notorietate, Curtea în acord cu apărarea apreciază că această nu este un fals întrucât au fost aplicabile disp. art.77 din Legea nr.36/1995, actele notariale se îndeplinesc la cerere, se redactează potrivit voinţei părţilor şi în condiţiile prevăzute de lege. Chiar dacă prin încheierea nr .. a fost legalizată copia certificatului de deces al numitului .. conform căruia a încetat din viaţă la dată de 15.07.1948 şi avut ultimul domiciliu în Bucureşti, (vol.54, f:114 şi vol.6, f:177,178), declaraţia de notorietate nr (…) la BNP BC comună a martorilor (…), de 84 de ani şi (…), de 87 de ani, prin care s-a consemnat „l-am cunoscut bine pe defunctul (…), decedat la dată de (…), cu ultimul domiciliu în Constanţa, înhumat în Bucureşti şi ştim că a fost una şi aceeaşi persoană cu JM. Ştim totodată că la dată decesului defunctul nu era căsătorit, nu avea descendenţi, iar singurul moştenitor al acestuia a fost o nepoată de soră, respectiv (…)”, nu poate fi asimilată unui fals întrucât , aşa cum am arătat, au fost respectate dispoziţiile art. 77 din Legea 36/1995 şi a trecut o perioada de timp rezonabilă între cele două acte, fiind posibil că notarul să nu –şi amintească toate actele pe care le încheie în decurs de 6-7 luni“.
 
„În ceea ce priveşte săvârşirea complicităţîi de către inc. BC la infracţiunea de abuz în serviciu săvârşita de către inc. MRS şi RC apreciem că nu există probe cu privire la existenţa unei înţelegeri între aceştia, a faptului că se cunoşteau sau că notarul a cunoscut motivul pentru care inc Giurgiucanu a solicitat eliberarea adeverinţei, , nefiind îndeplinite condiţiile de tipicitate. Curtea, în ceea ce îi priveşte pe inc. PV, CM, BC, IVG apreciază că aceştia sunt cumpărători de repturi litigioase, că nu există probe că au cunoscut că le au fost cesionate drepturi litigioase de către inc. GG şi SE prin depăşirea limitelor mandatului nr. (…) Inc. GGprin determinarea notarului public, inculpatul AAJ, să redacteze şi să autentifice contractul de cesiune nr… prin care, împreună cu celălalt comandatar, inculpatul SED, a vândut drepturile succesorale ale mandantei lor, fără mandat din partea acesteia, constituie complicitate la infracţiunea de fals intelectual şi nu două acte de complicitate la infr de fals intelectual şi de abuz în serviciu“.
 
„Cu privire la infracţiunile de instigare la fals intelectual prevăzută de art. 25 C.pen. rap. la art. 289 C.pen.,şi instigare la complicitate în abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 25 C.pen. rap. art. 26 C.pen. cu aplic art. 132 din Legea nr.78/2000 rap. şi la art. 2481 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că a determinat-o pe notarul public, inculpata B., să redacteze declaraţia de notorietate din dată de 05.03.2004 şi adeverinţa din 08.03.2004 prin consemnarea în conţinutul lor de date false, pentru considerentele reţinute în ceea ce o priveşte pe inc. BC se va constată că a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru instigarea la fals intelectual şi că nu a existat o acţiune de instigare a acesteia la săvârşirea complicităţîi la infracţiunea de abuz în serviciu“.
 
„În ceea ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.p constând în aceea că a redactat cererea prin care a solicitat inc. BC eliberarea unei adeverinţe apreciem că această nu întruneşte condiţiile de tipicitatea ale infracţiunii, nefiind aptă de a produce consecinţe juridice prin sine însăşi. Pentru a se elibera certificat de calitate de moştenitor nu este suficientă o cerere, ci trebuie urmată o procedura legală riguroasă .
Acţiunile inc. de a depune la Primăria Constanţa notificări prin depăşirea limitelor mandatului în vederea reconstituirii dreptului de proprietate şi alte înscrisuri în acest scop constituie complicitate la infracţiunile de fals intelectual şi abuz în serviciu săvârşite de inc. MRS şi SC“.
 
„Inc. SED prin determinarea notarului public, inculpatul AAJ, să redacteze şi să autentifice contractul de cesiune nr… prin care, împreună cu celălalt comandatar, inculpatul SED, a vândut drepturile succesorale ale mandantei lor, fără mandat din partea acesteia, constituie complicitate la infracţiunea de fals intelectual şi nu două acte de comlicitate la infr de fals intelectual şi de abuz în serviciu. În ceea ce priveşte infracţiunea de instigare la complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor constând determinarea numitei .., bunica să pentru acceptarea calităţîi de cesionar şi semnarea contractului de cesiune de drepturi succesorale apreciem că acţiunea inc. S. de a o determina pe bunica să să accepte, fără vinovăţie( nu rezultă din probe că această ar fi avut cunoştinţă despre depăşirea limitelor mandatului de către inc. S. – declaraţia olografă), semnarea documentelor menţionate, nu îndeplineşte condiţiile de tipicitate . În acord cu acuzarea, Curtea apreciază că această acţiune de interpunere scriptică a bunicii sale se încadrează în ansamblul activităţilor desfăşurate de inc. începând cu depăşirea limitelor mandatului acordat de numită .. , care constituie acte de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu şi fals intelectual săvârşite de inc. MRS şi RC“.
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza motivarea la care facem referire în articolul de faţă.

Ti-a placut articolul?

Comentarii