Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:17 20 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decizie în premieră motivată de judecători! Cum a învins un jandarm sistemul. Salariul, mărit de trei ori

ro

22 Oct, 2019 00:00 10940 Marime text

ZIUA de Constanţa prezintă motivarea judecătorilor în dosarul în care un jandarm a obţinut în premieră mărirea salariului de trei ori! Mai exact, omul a solicitat şi obţinut obligarea inspectoratului din care face parte să-i calculeze solda de funcţie şi a sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu prin raportare la salariul minim brut pe economie.


Decizia magistraţilor nu include alte sporuri sau adaosuri, şi prevede următoarele sume de bani: 1.450 de lei pentru perioada 01.02-31.12.2017, 1.900 de lei pentru perioada 01.01-31.12.2018 şi 2.080 de lei, respectiv 2.350 lei începând cu data de 01.01.2019, şi pe viitor, până la intervenirea unor modificări legislative, precum şi să plătească diferenţele neacordate ce vor fi actualizate în funcţie de indicele de inflaţie şi dobânda legală.


Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul Dan Dorel Sava (jandarm) a solicitat obligarea pârâtului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj la calcularea şi acordarea soldei de funcţie, a) începând cu data de 01.02.2017, prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sumă de 1.450 lei, stabilit prin H.G. nr.1/2017, fără alte sporuri si adausuri, respectiv calcularea şi acordarea sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu (adausuri), prin raportarea la solda de funcţie stabilită la 1. 450 lei, b) obligarea pârâtului la calcularea şi acordarea soldei de funcţie, începând cu data 01.01.2018. prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sumă de 1.900 lei, stabilit prin H.G. nr. 846/2017, fără alte sporuri si adausuri, respectiv calcularea şi acordarea sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu (adausuri), prin raportarea la solda de funcţie stabilită la 1.900 lei, c) obligarea pârâtului la calcularea şi acordarea soldei de funcţie, începând cu data de 01.01.2019 şi pentru viitor, prin raportare la salariul minim brut garantat în plată, în suma de 2.080 lei, respectiv 2.350 lei, aşa cum a fost stabilit prin H.G 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără alte sporuri si adausuri, respectiv, calcularea şi acordarea sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu (adausuri) prin raportarea la solda de funcţie stabilită la 2.080 lei, respectiv 2.350 lei, d) obligarea pârâtului la actualizarea acestor sume cu indicele/rata inflaţiei şi cu rata dobânzii legale, precum şi la penalităţi de întârziere, începând cu data naşterii dreptului la acţiune şi până la data plăţii efective.


1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună


În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că este cadru militar în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.


„După abrogarea legilor speciale referitoare la salarizarea cadrelor militare şi odată cu intrarea în vigoare a legilor salarizării unitare, începând cu Legea nr.330/2009, ulterior abrogată, în cadrul ordonatorilor de credite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (principali, secundari, terţiari) au avut loc aplicări diferenţiate a legislaţiei privind salarizarea. H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plata prevede: "în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin.(l) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art.l începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri si alte adausuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră“, se mai arată în motivarea cererii de chemare în judecată.


1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018


Jandarmul a mai arătat cp „H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată prevede: Art.l începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri si alte adausuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră“.


„Totodată, dispoziţiile H.G. nr. 837/20 18 Art. 1(1) începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în fără a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.


Salariul funcţiei de bază include elemente salariale procentuale, calculate prin raportare la o bază de referinţă denumită salariul de funcţie, această din urmă sintagmă definind exact ceea ce se înţelege, în materia raporturilor de muncă din România, prin salariu de bază. Legea nr. 284/2010 (art.12, 14,25 din Anexa VII) stabileşte în mod clar corespondenta dintre salariul de bază si solda de funcţie în articolele care prevăd procentele, precum şi modul în care se acordă sporurile pentru diferite condiţii de muncă“, conform cererii de chemare în judecată.


Jandarmul a mai precizat că în prezent, valoarea sectorială se aplică tot în cuantum de 197,33 lei, aceasta nefiind actualizată potrivit prevederilor legale în această materie şi că potrivit Legii nr.293/2015, valoarea sectorială s-a majorat cu 10%, astfel că, de la valoarea de 197,33 lei, aceasta a crescut la 217,06 lei.


Compensaţii„ şi „sporuri“


„Legea nr. 293/2015 din 1 iulie 2017 a fost abrogată de către Legea nr. 153/2017, care se aplică etapizat, astfel că, la acest moment, salariul poliţiştilor/solda militarilor încă sunt determinate de valoarea de referinţă sectorială prevăzută de normele care s-au aplicat şi până în prezent. Prin urmare, majorarea cu 10% presupune creşterea valorii de referinţă sectorială cu acest procent, pentru că aceasta determină creşterea salariului funcţiei de bază/solda de funcţie. În timp ce în alte sectoare de activitate salariile au fost calculate în raport de valoarea de referinţă sectorială stabilită prin prevederile legislative intervenite, în cazul meu se aplică în continuare valorile de referinţă sectorială la nivelul stabilit în anul 2008. Revenind la modul de calcul al soldei de funcţie şi a elementelor din compunere, în practică, M.A.I. şi unităţile subordonate au introdus în formula de calcul „compensaţii„ şi „sporuri“, cu consecinţa denaturării acesteia. În acest sens, dispoziţiile legale care au introdus sume compensatorii cu caracter tranzitoriu (spor de dispozitiv, spor de confidenţialitate, 20% solda de merit etc)- adausuri în solda de funcţie, sunt art.30 alin.(6) din Legea-cadru nr.330/2009, art.6 alin.(l) din O.U.G. nr. 1/2010, art.lalin.(5) din Legea nr.285/2010“, potrivit cererii de chemare în judecată.


Spor de confidenţialitate, spor-soldă de merit etc.


„Din analiza textelor normative rezultă faptul că legiuitorul a abrogat acordarea de sporuri (art.48 alin.l, pct.7 din Legea-cadru nr.330/2009). Totuşi, în anii următori, inclusiv în anii 2017, 2018, am constatat că nu am fost în prezenţa unei abrogări veritabile şi efective, deoarece actul normativ prevede că „sumele corespunzătoare acestor sporuri (adică cele abrogate) vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora“ (art. 30 alin.6 din Legea-cadru nr.330/2009). Acoperirea integrală a sporurilor aşa-zis abrogate, deşi acestea (spor de dispozitiv, spor de confidenţialitate, spor - soldă de merit etc.) se regăsesc în anumite procente, în funcţie de locul de muncă (de exemplu spor de confidenţialitate între 8% şi 12%), se realizează prin sume compensatorii cu caracter tranzitoriu (art. 6 alin.l din O.U.G. nr. 1/2010).


În consecinţă, ca urmare a includerii acestor adausuri (sume compensatorii cu caracter tranzitoriu) în solda de funcţie s-a ajuns în situaţia în care angajaţii M.A.I. care au avut la data de 01.02.2017 solda de funcţie calculată la salariul minim pe economie de 1.450 lei, "ridicată" artificial prin programul informatic de salarizare M.A.I.S.A.L. (al Ministerului Afacerilor Interne), în momentul în care s-a mărit solda de funcţie cu 10%, prin O.G,. nr.9/2017, au ajuns în situaţia să primească efectiv sume cuprinse între 7 lei şi 15 lei, majorare la solda de funcţie“.


Situaţie absurdă


„Astfel, s-a ajuns în situaţia absurdă ca un jandarm debutant, încadrat la 01.01.2018, să beneficieze de o soldă de funcţie de 1.900 lei, aşa cum spune H.G. nr. 846/2017, fără sporuri şi alte adausuri, în vreme ce, un jandarm cu 10-11 ani vechime, are aceeaşi soldă de funcţie, de 1.900 lei, pentru că angajatorul include în solda de funcţie a acestuia şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu (spor de dispozitiv, spor de confidenţialitate, spor de pericol deosebit, spor-solda de merit etc). În acest sens, programul de salarizare M.A.I.S.A.L. a fost modificat să urce până la 1.450 lei, 1.900 lei, respectiv 2.080 lei, cu ajutorul "sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu", pe care H.G. nr. 1/2017 şi H.G. nr. 846/2018 interzic să fie luate în considerare la stabilirea diferenţei între solda de funcţie stabilită conform actelor normative în vigoare (coeficient de ierarhizare X valoarea de referinţă) şi salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.


Diferenţa dintre suma reprezentând salariul/solda de funcţie şi 1.450 lei, 1.900 lei, respectiv 2.080 lei reprezintă suma care trebuie achitată, începând cu luna februarie 2017, cadrului militar, în baza art.l din H.G. nr. 1/2017. Sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu (foste sporuri care nu s-au mai regăsit în Legea nr. 330/2009) introduse, prin art.6 alin.(l) din O.U.G. nr. 1/2010, în solda de funcţie, reprezintă "adausuri" care nu pot fi luate în considerare la stabilirea soldei de funcţie în raport de H.G. nr. 1/2017, H.G. nr. 846/2017, respectiv H.G. nr. 937/2018“, conform datelor oficiale.


Fiecare ordonator de credite avea obligaţia de a egaliza drepturile salariale


În motivare, judecătorii au reţinut, printre altele, faptul că „fiecare ordonator de credite avea obligaţia de a egaliza drepturile salariale în raport de Anexele la Legea nr. 284/2010, pentru a fi înlăturate inechităţile rezultate din aplicarea actelor normative succesive emise în materia salarizării personalului plătit din fonduri publice, astfel încât în situaţii juridice identice tratamentul să fie identic“.


„Din dispoziţiile legale amintite se reţine că, deşi legile de salarizare impun respectarea condiţiilor de încadrare în fondurile aprobate prin buget şi a limitelor maxime prevăzute pentru anul 2022, în stabilirea salariului de funcţie pe lângă condiţia din art. 5 din Legea nr. 153/2017 (în limitele prevăzute în prezenta anexă la cap. I), se mai prevede în art. 7 lit. b) ca salariul de funcţie să fie stabilit conform anexelor nr. I - IX, şi să nu fie mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Începând cu data de 01.02.2017 a intrat în vigoare H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată care la art. 1 prevede că: „Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată , sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri , se stabileşte la 1.450 lei lunar , pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră”. Această Hotărâre de Guvern nr. 1/2017 cu privire la salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată , spre deosebire de hotărârile de guvern cu privire la salariul minim pe economie, conţine sintagma, nu include sporuri şi alte adaosuri“, conform motivării.


Jandarmul, îndreptăţit


„Dacă intenţia legiuitorului ar fi fost să stabilească, începând cu 01.02.2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată neţinând cont de sporuri şi alte adaosuri, atunci cu siguranţa nu ar fi utilizat sintagma „nu include sporuri si alte adaosuri", ci s-ar fi exprimat în consecinţă, astfel cum s-a exprimat şi în celelalte hotărâri ale guvernului cu privire la salariul minim pe economie, în care nu face absolut nici o referire la sporuri sau alte adaosuri cuprinse în salariul minim brut pe tară garantat în plată“.


„În consecinţă, reclamantul este în drept la determinarea soldei de funcţie şi a celorlalte elemente ale soldei lunare de bază prin raportare la salariul minim brut pe economie, fără includerea altor sporuri sau adaosuri, după cum urmează: 1450 de lei pentru perioada 01.02-31.12.2017, 1900 de lei pentru perioada 01.01-31.12.2018, şi 2080 de lei, respectiv 2.350 lei, începând cu data de 01.01.2019, şi pe viitor, până la intervenirea unor modificări legislative, precum şi la plata diferenţelor stabilite ce vor fi actualizate în funcţie de indicele de inflaţie şi dobânda legală, urmând a se dispune în consecinţă“.


Pentru aceste considerente, judecătorii au admis cererea de chemare în judecată formulată şi de reclamant şi au dispus obligarea Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj să calculeze reclamantului solda de funcţie şi a sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu prin raportare la salariul minim brut pe economie, fără includerea altor sporuri sau adaosuri, după cum urmează: 1450 de lei pentru perioada 01.02-31.12.2017, 1900 de lei pentru perioada 01.01-31.12.2018 şi 2080 de lei, respectiv 2350 lei începând cu data de 01.01.2019, şi pe viitor, până la intervenirea unor modificări legislative, precum şi să plătească diferenţele neacordate ce vor fi actualizate în funcţie de indicele de inflaţie şi dobânda legală.


Decizia a rămas definitivă.


Sursa text: rolii.ro
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii