Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:18 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Director nou, detașat la Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida". Profesorii acuză ISJ Constanța. Iată ce spune inspectorul școlar general Sorin Mihai (DOCUMENT)

ro

18 Jun, 2024 12:45 6325 Marime text
  • Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Constanța are un nou director, după ce detașarea în interesul învățământului a fostei directoare Hariclia-Marinela Popescu a încetat.
  • Profesorii unității de învățământ au trimis pe emailul ZIUA de Consanța o petiție în care își exprimă supărarea.
  • În petiție, cadrele didactice acuză ISJ Constanța.
 

„În Consiliul Profesoral din data de 20.05.2024 a fost prezentată adresa ISJ Constanța nr. 3206/16.05.2024 prin care au fost solicitate acorduri de detașare în interesul învățământului în funcția de director pentru anul școlar 2023- 2024, fapt care a adus nemulțumirea cadrelor didactice, didactic auxiliar și nedidactic ale  Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța. Nue dorim schimbarea actualului director, deoarece considerăm că aceasta schimbare nu este favorabilă bunului mers al actului educațional.

Totodată, nu întelegem motivele care impun schimbarea  doamnei Popescu Hariclia-Marinela din calitatea de director al acestei instituții de învățământ. Majoritatea angajaților liceului, atât personal didactic și didactic auxiliar, cât și nedidactic, o susține o apreciază pe doamna director care a avut bunăvoința și puterea de a prelua conducerea unității într-un moment de criză și situatii conflictuale fără precedent (generate de cadre didactice care au făcut o serie de reclamațtii nefondate), începute în mandatul fostului director și care, din păcate, nu sunt soluționate nici până acum“, au tranmis profesorii liceului.

 
Pe parcursul celor aproximativ 7 luni, instituția a trecut printr-o inspectie școlară generală
 

În momentul de față, în toată această perioadă Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu a sprijinit unitatea noastră școlara, dimpotrivă a alimentat permanent situația conflictuală existentă susțiând cadrele didactice reclamante (3 persoane) prin controale, note de relații pe același subiect, inspecție generală.

Pe parcursul celor aproximativ 7 luni, instituția a trecut printr-o inspectie școlară generală, o evaluare extern ARACIP, nenumarate controale ISI, ISU, ITM, Curtea de Conturi, Poliție, Consiliul Național pentru Discriminare. În toate situațiile, doamna director ne-a mobilizat, ne-a îndrumat și împreuna am fost o echipă care a dovedit că se pot depăși momentele de cumpănă. Mai mutt decât atât, și-a asumat preluarea conducerii unui liceu aflat în tensiune cu speranța că împreună vom putea depăși toate situațiile diflcile. În această perioadă s-au făcut și refăcut toate documentele managerială procedurile necesare tuturor compartimentelor și alte documente necesare funcționării în conditii optime a actului educațional. Totodată, s-a lucrat la îmbunătățirea și amenajarea spațiilor destinate procesului de învățare (laboratoare, ateliere și holuri)“, au mai punctat profesorii liceului.


„Acest demers nu va rezolva problema, ba mai mult va amplifica situația prin crearea unor conflicte“
 

„Menționăm că, în calitate de director, prof. Popescu Hariclia-Marinela a adus sponsorizări pentru o perioadă de un an, prin firma AUTONET SRL către platforma ELECFUDE și adăugăm faptul că pe lângă finalizarea, predarea și recepția noii clădiri de ateliere, aceasta s-a implicat în suplimentarea de fonduri necesare pentru achiziționarea unui sistem de monitorizare audio-video, iluminarea și branșarea clădirii și asfaltarea curții interioare. Accentuăm într-o perioadă relativ scurtă s-a dovedit că lururile pot funceționa în condiții normale în toate compartimentele, iar decizia de înlocuire a doamnei director va avea consecințe negative asupra bunului mers al instituției. Memoriul colectivului  Liceului Tebnologic "Dimitrie Leonida" Constanța către ISJ Constanța nu a fost urmat de niciun demes.  Singura soluție găsită de domnul Inspector Școlar General Mihai Sorin a fost demiterea actualului director și numirea unui nou director începând cu 1 lulie 2024, cadru didactic dintr-o altă instituție școlară, fără experiență managerială. Acest demers nu va rezolva problema, ba mai mult va amplifica situația prin crearea unor conflicte“, au mai adăugat prpfesorii de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leodnida“ din Constanța.


Sorin Mihai, inspectorul școlar general al ISJ Constanța, a declarat, pentru ZIUA de Constanța, că directoarea Hariclia-Marinela Popescu are mai multe abateri disciplinare.

„I-am solicitat directoarei mai multe acte. A doua zi, când trebuia să ne pună la dispoziție actele, nici nu s-a prezentat la liceu. Mai mult, nu avea delegat niciun înlocuitor, în condițiile în care directorul adjunct era în concediu.

Atunci când a fost detașată în intereseul învățământului pe funcția de director al liceului, în ordin  s-a precizat că detașarewa poate înceta și în timpul anului școlar!

Noi am propus cadrelor didiactice din Liceul „Dimitrie Leonida“  funcția de director, însă nimeni nu a vrut să accepte. Nu se poate să te ascunzi în spatele unui director care are abateri!

În aceste condiții, ne-am adresat cadrelor didactice din sistem. Acum la Liceul Diomitrie Leonid a fost detașată pe funcția de director o profesoară de la Școala 23“, a declarat Sorin Mihai.


Iată răspunul oficial al IJS Constanța
 

Ca urmare a petiției depuse la Ministerul Educației de către un cadru didactic al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanța i s-a solicitat să verifice aspectele semnalate. În acest sens, directorul unității de învățământ a fost înștiințat telefonic anterior, dar și în ziua de luni, 13 mai 2024, la ora 11.19, că o echipă de inspectori școlari se va deplasa la liceu.

În 13.05.2024, trei inspectori școlari, numiți prin decizia nr. 250/09.05.2024, în baza ordinului de serviciu cu nr. 33A/18/09.05.2024, au fost prezenți la sediul liceului și au constatat că directorul unității de învățământ, Popescu Hariclia-Marilena, nu este prezent. În nota de constatare întocmită, s-a precizat că documentele necesare pentru a se verifica aspectele sesizate în petiție i-au fost solicitate directorului prin apel telefonic. O parte din documente au putut fi puse la dispoziție de către secretarul liceului, în aceeași notă de constatare solicitându-se de către inspectori ca restul documentelor să fie transmise până pe 14.05.2024.

Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME 4183 din 4.07.2022, articolul 21, alin (8): „Pentru situațiile excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a atribuțiilor către directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct, către un cadru didactic membru al consiliului de administrație. Decizia va conține și un supleant, cadru didactic titular. Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.”

La momentul deplasării echipei de inspectori școlari, niciun cadru didactic din Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța nu a făcut dovada că este delegat să preia atribuțiile directorului. Directorul adjunct se afla în concediu medical.

2) În data de 14.05.2024, la ora 09.09, a fost transmisă pe e-mailul IȘJ Constanța o solicitare de învoire a prof. Popescu Hariclia-Marilena, director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, prin care preciza că se va deplasa la București în 14.05.2024, în intervalul orar 08.00 – 16.00, pentru a fi prezentă la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). De menționat este că adresa CNCD preciza și faptul că se pot depune înscrisuri, nefiind obligatorie prezența fizică.

De menționat sunt următoarele:

- solicitarea, deși are data 13.05.2024, a fost trimisă pe 14.05.2024, cu o oră mai târziu față de ora de început a învoirii și nu s-a așteptat aprobarea solicitării;

- prof. Popescu Hariclia-Marilena a precizat că trebuie să fie prezentă la CNCD, dar însăși din solicitarea către IȘJ Constanța se desprinde faptul că în ziua de 13.05.2024 ar fi trebuit să fie prezentă la locul de muncă;
- directorul liceului știa încă din 30.04.2024 de faptul că era convocată la sediul CNCD;
- ulterior, într-o comunicare telefonică, i-a precizat unui inspector școlar că a trebuit să plece mai devreme către București pentru a avea grijă de o rudă bolnavă, însă nu a existat înregistrată o învoire în acest sens;
- în cazul solicitării unei învoiri/ unui concediu etc, directorii unităților de învățământ din județul Constanța atașează și decizia de delegare a atribuțiilor, precum și acordul persoanei desemnate ca înlocuitor, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul directorului Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța.

Se constată, astfel, că prof. Popescu Hariclia-Marilena nu și-a îndeplinit atribuțiile de director și, mai mult decât atât, a periclitat activitatea unității de învățământ.

3) În ședință a consiliului de administrație al IȘJ Constanța, s-a constatat îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către prof. Popescu Hariclia-Marilena, director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, și s-a hotărât încetarea detașării în interesul învățământului în funcția respectivă. În decizia cu nr. 1482/26.10.2023, prin care prof. Popescu Hariclia-Marilena a fost detașată în interesul învățământului în funcția de director, se precizează la art. 3:

„Art. 1. Începând cu data de 01.11.2023, doamna profesor POEPSCU HARICLIA – MARINELA este detașată în interesul învățământului în funcția de director la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2023-2024.”.
„Art. 3. Inspectorul Școlar General își rezervă dreptul de a dispune încetarea detașării (...) la o dată anterioară termenelor menționate la art. 1.”.

Articolul 85 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2023-2024 precizează la articolul (1) că:

„În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale.”.

IȘJ Constanța a înaintat către consiliul profesoral al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța adresa cu nr. 3206/16.05.2024, prin care li s-a solicitat cadrelor didactice, care „doresc și îndeplinesc condițiile legale” pentru funcția de director, să depună o cerere, un acord scris și un Curriculum Vitae. Termenul precizat a fost 23.05.2024, ora 15.00. Deoarece în acest interval niciun cadru didactic din unitatea de învățământ nu și-a manifestat intenția de a fi director, IȘJ Constanța a făcut demersuri pentru identificarea unui cadru didactic din alte unități de învățământ, astfel încât activitatea managerială a liceului să nu aibă sincope.

4) IȘJ Constanța are obligația de a verifica orice aspect semnalat și de a răspunde fiecărei petiții adresate instituțional, prin verificări detaliate. În mod particular, au fost în număr foarte mare petițiile care au avut ca obiect activitatea din cadrul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, fiind generate de momentele de criză și de situațiile conflictuale din colectivul unității de învățământ, semnalate în ultimii ani.

Deoarece situația conflictuală de la acest liceu trenează de foarte mult timp, consiliul de administrație al IȘJ Constanța a hotărât că se impune o verificare amănunțită printr-o inspecție școlară generală. Aceasta s-a desfășurat în perioada 26.01 – 02.02.2024, iar calificativele pentru șapte domenii/ arii tematice inspectate au fost „acceptabil”, numai un singur domeniu având calificativ „bine”. Managerul unității de învățământ a fost în mod constant sprijinit pentru remedierea deficiențelor constatate, însă inspectorii școlari au semnalat în numeroase rânduri dificultăți în asigurarea unei comunicări instituționale adecvate, care să conducă spre o soluționare rapidă și eficientă a numeroaselor probleme înregistrate la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța.


UPDATE: Urmare a publicării articolului, societatea BImmer Workshop a trimis următoarele precizări:

„În articolul «Director nou, detașat la Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida"» din data de 18.06 am observat urmatorul text: «Menționăm că, în calitate de director, prof. Popescu Hariclia-Marinela a adus sponsorizări pentru o perioadă de un an, prin firma AUTONET SRL» . Țin să precizez că societatea noastră comercială BImmer Workshop a purtat toate discutiile și negocierele pentru că firma AUTONET SRL să vină în Constanța și să ajute Liceul, aspect ce poate fi confirmat de reprezentații Autonet. Mai mult decât atât, proiectul a fost inițiat anterior numirii acesteia în calitate de director, aceasta preluând proiectul, în starea în care era, respectiv deja în derulare“, a transmis Alexandru Mărculescu, inginer Service.


În secțiunea Documente puteți consulta petiția semnată de profesorii Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida din Constanța.

Citește și:

ISJ Constanța a aprobat numărul gradaţiilor de merit 210 de profesori și personal didactic auxiliar vor primi salarii cu 25 la sută mai mari
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii