Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:41 27 06 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Investitorul Ion Tapangea a inițiat două Planuri Urbanistice de Detaliu. Documentațiile sunt în consultare publică pe site-ul Primăriei Constanța (DOCUMENTE)

ro

18 May, 2022 00:00 922 Marime text
  • Primăria municipiului Constanța a lansat în consultare publică două anunțuri privind elaborare PUD - construire imobil P+4, Str. Opalului, nr. 3, nr. cad. 250248 respectiv PUD - construire imobil P+8, zona Campus Universitar, parcela VN568/1, lot 1 + lot 2, nr. cad. 250249
  • Ambele proiecte imobiliare îl au ca inițiator pe Ioan Tapangea
  • Consultarea documentației și depunerea de observații se poate face de către persoanele interesate în perioada: 17.05-1.06.2022 prin e-mail primarie@primarie-constanta.ro sauprin poștă, la adresa bd.Tomis 51, etaj 1, cam.121, Serviciul Planificare Urbană și Mediu sau depuse la registratura P.M.C., la Centrul de Informare Cetățeni aflat în incinta City Park Mall
 

Primăria municipiului Constanța a lansat în consultare publică două anunțuri privind elaborare PUD - construire imobil P+4, Str. Opalului, nr. 3, nr. cad. 250248   respectiv PUD - construire imobil P+8, zona Campus Universitar, parcela VN568/1, lot 1 + lot 2, nr. cad. 250249.

Ambele proiecte imobiliare îl au ca inițiator pe Ioan Tapangea și elaborator pe SC All Arhitectura SRL.

Consultarea documentației și depunerea de observații se poate face de către persoanele interesate în perioada: 17.05-1.06.2022 prin e-mail primarie@primarie-constanta.ro sau

prin poștă, la adresa bd.Tomis 51, etaj 1, cam.121, Serviciul Planificare Urbană și Mediu sau depuse la registratura P.M.C., la Centrul de Informare Cetățeni aflat în incinta City Park Mall,
 
Serviciul Planificare Urbană și Mediu va transmite elaboratorului / inițiatorului eventualele opinii / observații formulate. Acesta argumentează (ne)preluarea opiniilor și observațiilor.
 
Răspunsul la observațiile transmise în scris va fi comunicat prin poștă sau e-mail de către Primăria Municipiului Constanța.
 
Comunicarea rezultatelor va avea loc pe 11.06.2022.
 

Obiectivul Planului Urbanistic de Detaliu pentru bd. Aurel Vlaicu, parcela VN568/1, lot 1+lot2, nr. cad.250249 este stabilirea configurării pe terenul studiat, în prezent liber deconstrucții, a unui imobil cu funcțiuni principale de locuințe colective și comerț, conform PUZ aprobat, cu regimul de înălțime P+8, astfel încât să fie îndeplinite cerințelefuncționale și de calitate ale construcției propuse, în relație cu construcțiile învecinate.
PUD de față se elaborează în scopul modificării retragerilor față de limitele laterale și posterioare.
 
Terenul este înscris în cartea funciară a UAT Constanța cu numărul cadastral250249, aflat în intravilan. Folosirea actuală a terenului este „vie”.
Parcela este liberă deconstrucții, cu vegetație spontană. Suprafața terenului este de 974 mp.Conform certificatului de urbanism 2667 din 08.09.2021, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauză, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism este corespunzatoare Zonei 1a - bd. AurelVlaicu, primul rând de loturi adiacente bd. Aurel Vlaicu - zonă mixtă.
 
Se admit:- locuințe colective, cu parter destinat funcțiunilor comerciale și serviciilor; dotări turism - cazare: hotel, motel, hostel, pensiune, restaurant, agenție de turism;-birouri și servicii;- toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă sau spre spațiile pietonale funcțiunice admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționarespecific, pentru funcțiuni precum: servicii și echipamente publice la nivel de cartier. sediiale unor companii și firme, servicii de proiectare, cercetare, expertizare, agenții imobiliare,consultanță în diferite domenii, alte servicii profesionale, edituri, media, servicii sociale,colective și personale, activități asociative diverse, comerț etc.;loisir și sport în spații acoperite și descoperite; apartamente de vacață, locuințe permanente individuale și colective;funcțiuni pentru alimentație publică;amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale, parcaje, garaje, spațiiplantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport, împerjmuiri;- parcaje la sol și multietajate (cele multietajate să nu fie vizibile dintr-o circulație publicămajoră) și anexe necesare pentru gestionarea și întreținerea spațiilor publice;- construcții eferente echipării tehnico-edilitare - care să nu fie vizibile dinspre stradă saudacă sunt să fie mascate și intergrate în arhitectura clădirii, vezi secțiunea „documente".
 
 
Pentru cel de-a doua propunere de Plan Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul aliniat la str. Opalului, nr. 3, nr. cad. 250248, obiectul este stabilirea configurării pe terenul studiat, în prezent liber de construcții, a unui imobil cu funcțiuni principale de locuințe colective și comerț, conform PUZ aprobat, cu regimul de înălțime P+4, astfel încât să fie îndeplinite cerințele funcționale și de calitate ale construcției propuse, în relație cu construcțiile învecinate.
 
PUD de față se elaborează în scopul modificării retragerilor față de limitele laterale și posterioare.
 
Prezentul PUD are caracter de reglementare specifică și se elaborează în scopul aprofundării prevederilor din PUZ. aprobat prin HCLM 109 din 27.04.2017, HCL 166/31.05.2017 și HCL 253/28.06.2018, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism.
 
Scopul său este de a pune la dispoziția autorităților publice locale reguli de amplasare a obiectivului pe terenul identificat, utilizarea rațională a acestuia, corelarea intereselor generale cu cele particulare ale inițiatorului PUD în valorificarea terenului, PUD teren nr. cadastral 250248 Constanța - zona Campus facilitarea elaborării proiectelor ulterioare de investiții.
 
Folosirea actuală a terenului este „vie”. Parcela este liberă de construcții, cu vegetație spontană. Suprafața terenului este de 981 mp.
Conform certificatului de urbanism 2666 din 08.09.2021, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauză, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism este corespunzatoare Zonei II - bd. Aurel Vlaicu, al doilea rând de loturi adiacente bd. Aurel Vlaicu - zonă mixtă.
 
Se admit:locuințe colective, cu parter destinat funcțiunilor comerciale și serviciilor;dotări turism - cazare: hotel, motel, hostel, pensiune, restaurant, agenție de turism;birouri și servicii; loisir și sport în spații acoperite și descoperite amenajări aferente locuințelor și parcaje la sol și multietajate; construcții aferente echipării tehnico-edilitare.
 
Se admit cu condiționări:echipamente publice amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următorele condiții:dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii vor avea un acces separat de cel al locatarilor;creșele și grădinițele vor avea acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafaţă plantată minimă de teren de 100 mp;se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50-70 de apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului/portarului angajat permanent; se admite utilizarea unor apartamente pentru activități necesare exercitării de profesiuni liberale într-un procent de maxim 25% din suprafața construită desfășurată și cu acordul vecinilor limitrofi; se pot amplasa stâlpi de iluminat, indicatoare pentru identificarea obiectivelor, cu condiția ca acestea să aibă un caracter unitar, să fie amplasate în afara circulației publice, P.U.D. teren nr. cadastral 250248 Constanța - zona Campus carosabile sau pietonale.
 
Utilizări interzise:activități productive; construcții provizorii de orice natură, cu excepția teraselor pentru cafenele, cofetării,restaurante;depozitare și comerț en-gros;depozitare de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane vizibile din circulațiile publice;
depozitare de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto, spălătorie;lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora; orice altă funcțiune ce nu a fost menționată mai sus, vezi secțiunea „documente".
 
PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
PUD-ul inițiat de CERONAV pentru construirea unui corp de învățământ-cazare și bazin de antrenamente pe malul Lacului Siutghiol, lansat în consultare publică (DOCUMENTE)

 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii