Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:55 28 02 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul ministrului Ciucă privind folosirea căminelor, cabanelor, sanatoriilor și altor facilități recreative din patrimoniul MApN

ro

03 Jan, 2021 06:42 7755 Marime text
  • În Monitorul Oficial al României partea I numărul 1327 din 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul  M.229/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale.

În continuare publicăm, integral, actul normativ așa cum a fost semnat de ministrul Apărării Nicolae-Ionel Ciucă, valabil de la 1 ianuarie 2021.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"f) personalul rănit, invalid, cel care a dobândit afecțiuni fizice sau psihice, ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și însoțitorii invalizilor de gradul I și urmașii personalului decedat ca urmare a participării la astfel de acțiuni militare, misiuni și operații;
g) membrii familiei și/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament/recuperare sau pentru refacere/odihnă;".
 
2. La articolul 1 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:
"g1) părinții personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, pentru perioada de timp în care sunt invitați la acțiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naționale".
3. La articolul 1 alineatul (3), literele c) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"c) actul de identitate, legitimația tip «Veteran din teatrele de operații», decizia de încadrare în grad de invaliditate sau, după caz, documente care să ateste rănirea, dobândirea unor afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, documente ce atestă calitatea de membru de familie, de părinte sau de urmaș al personalului participant decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, după caz;
f) decizia medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, declarate «Apt limitat», respectiv «Inapt» pentru serviciul militar, după caz;".
 
4. La articolul 5, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"a) publicarea anuală, până la data de 30 noiembrie pentru următoarea perioadă de 12 luni, a spațiilor, a adreselor și numerelor de telefon ale acestora, a locurilor disponibile defalcate pe module, serii și categorii, precum și a tarifelor, în Buletinul Informativ al Armatei, Observatorul Militar, în rețeaua de date privată - Secțiunea Informare internă și pe pagina de internet ale Ministerului Apărării Naționale;

b) mediatizarea locurilor disponibile și a tarifelor, periodic și ori de câte ori se produc modificări semnificative, în publicațiile militare, pe rețeaua de date privată și pe pagina de internet ale Ministerului Apărării Naționale."
 
5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

Art. 51. - (1) Pentru o mai bună gestionare a locurilor de cazare aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale și a înregistrării cererilor în vederea rezervării/repartizării acestora de către solicitanți, se utilizează platforme informatice, disponibile online, de a căror implementare sunt responsabile Direcția logistică și Direcția comunicații și tehnologia informației, din cadrul Statului Major al Apărării.

(2) Modul de implementare și de gestionare vor fi stabilite prin proceduri proprii, elaborate la nivelul structurilor centrale și/sau al categoriilor de forțe/comandamentelor care au în subordine cămine militare, cabane militare, sanatorii și alte facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, care vor conține inclusiv modul de rezervare și acces în locurile de cazare."


6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Accesul la facilitățile recreative și sportive aflate în proprietatea ori în administrarea Ministerului Apărării Naționale este gratuit pentru categoriile de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-g) și h) și alin. (2), pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora."
7. La articolul 13 alineatul (1), literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
c) membrii familiei și/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei rănit ca urmare a acțiunilor militare, misiuni și operații și a celui invalid, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă nu au domiciliul stabil în garnizoana în care se află instituția medicală;
h) personalul armatei rănit, invalid, cel care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, însoțitorii invalizilor de gradul I, părinții și urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, invitați să participe la acțiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naționale;".
8. La articolul 13 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:
g1) părinții personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, pentru perioada de timp în care sunt invitați la acțiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naționale".

9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 14. - Utilizarea spațiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b)-g1) se face cu aprobarea comandantului/șefului unității militare deținătoare sau a persoanelor delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forțe/comandamente."
10. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 16. - (1) Rezervările pentru utilizarea spațiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), c) și d) se fac online.
(2) Utilizarea spațiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e)-g) se face cu aprobarea comandantului/șefului unității militare deținătoare sau a persoanelor delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forțe/comandamente, pe durate ce nu depășesc 7 zile, în limita locurilor disponibile, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeași perioadă, cu excepția familiilor cadrelor militare aflate în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) și g).
(3) Aprobarea pentru utilizarea spațiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (2) se emite, în timpul programului, de către comandantul/șeful unității militare deținătoare sau persoanele delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forțe/comandamente/structuri centrale, iar în afara programului, de persoana care exercită serviciul la recepția căminului.
(4) Prin excepție, folosirea spațiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) și f) și alin. (2) se face pe baza documentelor doveditoare, pe o durată de un an, cu posibilitatea de prelungire.
(5) În situația în care platforma informatică, disponibilă online, nu este funcțională, persoanele prevăzute la alin. (1), precum și cele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) fac rezervarea prin înaintarea unei solicitări sub orice formă la unitatea militară deținătoare."

11. La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
d) pentru urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, care nu sunt încadrați în Ministerul Apărării Naționale, de către Direcția calitatea vieții personalului."
12. La articolul 26 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
c) pentru urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, care nu sunt încadrați în Ministerul Apărării Naționale, de către Direcția calitatea vieții personalului."
13. După articolul 283 se introduc două noi articole, articolele 284 și 285, cu următorul cuprins:

Art. 284. - Calitatea prevăzută la art. 281 se dovedește cu actul de identitate, însoțit de documente militare de acces sau adeverință eliberată de către structura în care sunt încadrate persoanele respective sau dependenții acestora.

Art. 285. - Rezervarea și accesul în locurile de cazare se fac, după caz, astfel:
a) în timpul programului, cu aprobarea comandantului/șefului unității militare deținătoare sau a personalului delegat de acesta, ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forțe/comandamente/structuri centrale, în cazul misiunilor, delegărilor, detașărilor;
b) în afara programului, cu aprobarea persoanei care exercită serviciul la recepția căminului, conform procedurilor emise de categoriile de forțe/comandamente/structuri centrale;
c) online, în alte situații."

14. La articolul 36 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
d) centralizează și transmite situațiile privind spațiile, adresele și numerele de telefon ale acestora, locurile disponibile, defalcate pe module, serii și categorii, precum și tarifele, anual, până la data de 30 noiembrie pentru următoarea perioadă de 12 luni, în vederea publicării în Buletinul Informativ al Armatei, în Observatorul Militar, în rețeaua de date privată a Ministerului Apărării Naționale și pe pagina de internet a acestuia;".
15. La anexa nr. 5 capitolul I punctul 3 subpunctul "Categoria a IV-a", după liniuța a 5-a se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:
- apartament - coeficient de confort: 1,25."
 
Art. II. -Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția art. I pct. 1 și 2, pct. 3 lit. c) și pct. 6-13, care intră în vigoare la data de 4 februarie 2021.
 
Art. III. - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Sursa foto: MApN

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Nicu 03 Jan, 2021 06:57 Pe ce site mai exact se poate face rezervarea??