Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:18 24 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Schimbări în Consiliul de Administrație al Argus SA. Ce alte decizii au fost luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

ro

21 Dec, 2017 08:33 1533 Marime text
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Argus SA și-a desfășurat lucrările în data de 20.12.2017, la prima convocare, la sediul societăţii din strada Industrială nr. 1, jud.Constanța, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.
 
La ședința au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețîn un număr de 30.892.511 acțiuni reprezentând 86,34% din capitalul social total, acțiuni cu drept de vot.
 
În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședințăa, cu unanimitate de voturi, s-a adoptat următoarea hotărâre:
 
1. Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație că urmare a expirării mandatelor acestora la data de 24.01.2018;
 
2. Se aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație începând cu data de 24.01.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv pe perioada 24.01.2018-24.01.2022, format din:
 
a. Cristian Busu;
 
b. Pătrașcu Doru-Dorel;
 
c. Ioan Păuna.
 

3. Se aprobă ca remunerația Administratorilor să fie indexată începând cu data de 01.01.2018 cu coeficientul de majorare a fondului de salarii aplicabil la nivelul societății ARGUS SA, în contextul OUG 79/2017 și HG nr. 846/2017.
 
4. Se aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a administratorilor la 10.000 Euro/persoană.
 
5. Se aprobă prelungirea contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanță București pe o durată de doi ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anilor financiari 2017 și 2018.
 
6. Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație în vederea negocierii și încheierii contractului de audit cu firma JPA Audit&Consultanță.
 
7. Se aprobă data de 16.01.2018 că dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor și a datei de 15.01.2018 că dată “ex date”, conform art.2 litera f și art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
 
8. Se aprobă împuternicirea d-nului Paul Verdeș, director general și/sau a d-nei Alina Pirjan, avocat, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii