Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:51 19 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

S-au publicat Ordinele privind carantinarea localităților Eforie și Lazu. Cum se va vota pe 6 decembrie

ro

27 Nov, 2020 01:58 1270 Marime text
  • Ordine privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie (Eforie Nord și Eforie Sud) și Lazu-comuna Agigea

În Monitorul Oficial al României Partea nr 1143 din 26 noiembrie a fost publicat Ordinul nr. 4.660.116 din 26 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie (Eforie Nord și Eforie Sud), județul Constanța.

Tot în același Monitor a fost publicat și Ordinul nr. 4.660.123 din 26 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru satul Lazu din cadrul UAT Agigea.
 
În ambele situații carantinarea a fost instituită începând de aseară de la ora 20.00 și s-a luat în considerare situația epidemiologică din zonele respective generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 ridicată, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare.

Pentru ambele localități:

Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată avându-se în vedere:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

3. în intervalul orar 5,00-23,00, în interiorul zonei carantinate menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și retur;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) participarea la programe sau proceduri în unități sanitare și de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;
j) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
k) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie, administrarea unei proprietăți;
l) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condițiile prezentului ordin;
m) deplasarea către instituțiile publice și financiare;
n) deplasarea în scopul exercitării dreptului de vot;
4. în intervalul orar 23,00-5,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se interzice, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și retur;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasarea persoanelor care efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

5. în/din zona carantinată menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale;
h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate, eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
i) exercitarea dreptului de vot;
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, declarația pe propria răspundere, completată în prealabil;
8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura;
9. în interiorul zonei carantinate se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
10. ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura;
11. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;
12. se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
13. se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
14. se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor, respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
15. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise;
16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi al Județului Constanța, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, al poliției locale (după caz), efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alți factori desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ-teritoriale;
17. este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene și comunale;
18. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona carantinată și acestea vor fi aduse la cunoștința populației.

Se limitează numărul de persoane în cazul magazinelor sau centrelor/parcurilor comerciale astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare.

Magazinele sau centrele/parcurile comerciale își vor reconfigura, acolo unde este posibil, circuitele, astfel încât să se asigure circuite unice, separate pentru intrare și pentru ieșire, poziționate constructiv neadiacent.
Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, precum și pentru purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.

Cum se va vota


 (1) Se permite, în data de 5 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de votare a persoanelor implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care depun cereri de vot prin intermediul urnei speciale.

(2) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de votare, pentru exercitarea dreptului de vot, observarea alegerilor și pentru efectuarea operațiunilor electorale, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 2.009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, a alegătorilor și a persoanelor implicate în organizarea și observarea alegerilor.

(3) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea cu urna specială pe raza teritorială a localității a echipelor formate din membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, însoțite de persoane acreditate și personal de pază, în vederea exercitării dreptului de vot de către alegătorii care nu se pot prezenta la secțiile de votare.

(4) Se permite, în datele de 6 și 7 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile birourilor electorale de circumscripție, pentru predarea materialelor rezultate din procesul electoral, a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a persoanelor care îi însoțesc, precum operatori de calculator, persoane acreditate și personal de pază.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al Județului Constanța asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.

Actele normative mai sus menționate sunt semnate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Sursa foto: Monitorul Oficial al României

Ti-a placut articolul?

Comentarii