Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:50 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință de Guvern. Printre alte teme, se discută și despre Societatea Națională Nuclearelectrica

ro

14 Dec, 2022 08:16 1304 Marime text
Ședință de Guvern Ședință de Guvern, miercuri, 14 decembrie! 

Iată proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 decembrie 2022
 1. PROIECTE DE LEGI
  1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea poliției militare

    
 2. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea contribuţiei financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind sprijinirea entităţilor stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție precum și a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2022-2027
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Programului naţional de reabilitare şi/sau înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii de desecare şi drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri situate în oraşul Aleşd, judeţul Bihor, trecerea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al oraşului Aleşd, judeţul Bihor şi de modificare a Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Pavilion detenţie nr. 4 - Penitenciarul Gherla - Construire", municipiul Gherla, judeţul Cluj
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăștie S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Energiei
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare ale persoanei juridice care administrează bunul imobil, a caracteristicilor tehnice, valorii de inventar a imobilului identificat cu nr. MF 158512, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestuia în cartea funciară, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor identificate cu nr. MF 155451 şi MF 155452, ca urmare a constatării unei duble înregistrări
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Gătaia, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice al Asociaţiei Provita Mama şi Copilul, al Asociaţiei de Ajutorare a Diabeticilor şi Bolnavilor Oncologici şi al Asociaţiei Sano-Hep România
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea/reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România" - Lot SRCF Iaşi: Staţia Suceava Nord, lucrare de utilitate publică de interes naţional
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico Militară ,,Cantacuzino"
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Sibiu, Galaţi, Ilfov, Dolj, Gorj, Iaşi şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Timiş, Argeş, Bacău, Constanţa, Suceava, Satu Mare, Sibiu, Tulcea, Dolj, Covasna şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente fazei I din cadrul Etapei I a programului de înzestrare ,,Autovehicule tactice blindate de tip uşor" – ATBTU
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Poliţiei Române la proiectul ,,Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii şi Reţeaua europeană de abordare administrativă - Secretariatul EUCPN"
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declasificarea unor informaţii clasificate, cuprinse în documente ce aparţin Fondului Arhivistic Naţional, aflate în depozitele Arhivelor Naţionale
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă ,,Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceză privind schimbul de informaţii şi cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena, la 28 septembrie 2022
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnat la Viena, la 27 septembrie 2022
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena, Ia 28 septembrie 2022
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 330
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
 
 1. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului privind parteneriatul strategic in domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României şi Ungariei
  2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind consolidarea parteneriatului strategic cu judeţele sprijinite din Fondul pentru o Tranziţie Justă în perioada 2021-2027 prin semnarea unei declaraţii comune între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi consiliile judeţene pentru lansarea Programului Tranziție Justă 2021-2027
  3. MEMORANDUM cu tema: Metodologie privind transpunerea directivelor UE
  4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenţei instituţionale a României in Comitetul de Monitorizare aferent Programului INTERREG NEXT Bazinul Mării Negre
  5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului accelerat de conformare cu directivele europene din domeniul apei şi apei uzate cuprinzând lista reactualizată a aglomerărilor umane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenţi
  6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului penru ocuparea a două posturi vacante de personal contractual, la nivelul funcţiilor de consilier debutant şi consilier gradul I

    
 2. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 inițiative legislative

 NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/xNMP


Citește și: Investiție în Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Iată cine va investi
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii