Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:40 24 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

S-a decis în Ședința de Guvern! Ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure cu probleme. Cine primeşte banii

ro

11 May, 2022 20:28 1463 Marime text
Guvernul a aprobat ajutoare de urgenţă , foto: Pixabay
A fost ședință de Guvern.

Guvernul a aprobat, miercuri, 11 mai, printr-o hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 1.004.500 lei pentru sprijinirea a 226 familii şi persoane singure care fie se află în situaţii de necesitate în urma unor incendii sau accidente, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea socială.

Vă prezentăm actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 11 mai 2022
 
 
PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind combaterea acțiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul de act normativ, discutat în primă lectură, are ca scop crearea unui cadru legislativ general care să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de prețuri și disfuncţionalităţi în funcționarea pieței.

Ordonanța  introduce un mecanism de combatere a acțiunilor speculative ale unor operatori economici în situații excepționale, cum ar fi starea de alertă, starea de mobilizare parțială sau totală, război, stare de asediu și alte posibile asemenea situații, stabilite explicit prin acte normative. În astfel de situații, Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului vor putea interveni pentru a combate practicile concurenței neloiale.

De asemenea, proiectul de ordonanță de urgență aduce completări atât la legislația privind protecția consumatorilor, cât și la legea concurenței.
 
PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE privind obligațiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
Actul normativ transpune în legislația națională prevederile unor reglementări europene referitoare la emisiunile de obligațiuni garantate.
Noul pachet legislativ, creat prin transpunerea parțială a Directivei (UE) 2019/2162 și menținerea unor dispoziții din cadrul național în vigoare, asigură un cadru prudent de desfășurare a activității de emisiune de obligațiuni garantate, pentru a menține stabilitatea situației financiare și prudențiale a întregii activități a instituțiilor de credit.

Proiectul de lege are ca scop păstrarea unui echilibru între acomodarea intereselor deținătorilor de titluri, pe de o parte, și asigurarea condițiilor necesare menținerii sănătății emitenților, pe de altă parte. În acest sens, pentru a asigura calitatea ridicată a portofoliului de acoperire afectat garantării, pe toată durata de viață a titlului, emitenții trebuie să aibă capacitatea să înlocuiască permanent creanțele depreciate din portofoliu.

Alte reglementări prevăzute de proiectul de lege vizează procedura de aprobare a emisiunilor de obligațiuni garantate, structura portofoliului de acoperire, precum și modificări ale altor acte normative.

Proiectul de act normativ va avea un impact pozitiv asupra mediului economic românesc prin dezvoltarea pieței obligațiunilor garantate, permițând instituțiilor de credit atragerea de resurse financiare la un cost mai scăzut decât prin alte instrumente.

Din perspectiva stabilității sistemului financiar, lărgirea gamei de instrumente financiare va conduce la dezvoltarea sectorului pe termen lung, atât prin asigurarea finanțării pentru emitenții de obligațiuni garantate, cât și prin extinderea și diversificarea portofoliilor investitorilor instituționali (companii de asigurări, fonduri de pensii etc.) sau de retail.

Prin adoptarea actului normativ, va fi abrogată Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, iar alte acte normative conexe, precum OUG nr. 32/2012 sau Legea nr. 312/2015, vor fi modificate și completate.
 
ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" S.A.

Actul normativ aprobat reglementează o derogare de la regula prevăzută la art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în ceea ce privește datoriile SNTFM CFR Marfă SA.

Astfel, OUG prevede că operațiunea de trecere de active în proprietatea statului va putea stinge și creanțele bugetare, pe lângă cele fiscale, reglementate în prezent.
Totodată, ordonanța stabilește o procedură accelerată de trecere în proprietatea statului a bunurilor mobile și imobile ale CFR Marfă SA în vederea stingerii creanțelor fiscale și bugetare.

De asemenea, OUG va produce efecte doar după comunicarea acceptului Comisiei Europene privind stingerea datoriilor SNTFM CFR Marfă prin dare în plată.
 
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaționale
Actul normativ reglementează măsuri pentru protejarea și sprijinirea salariaților angajatorilor naționali care subcontractează servicii, în ceea ce privește acordarea drepturilor salariale rezultate în cadrul prestării categoriilor de servicii prevăzute în Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Astfel, ordonanța completează prevederile Legii 16/2017 în sensul reglementării, în mod similar cu situaţia legiferată în cazul detașării transnaționale, a răspunderii contractantului căruia întreprinderea îi este subcontractant direct privind răspunderea în solidar cu aceasta sau în locul său pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului brut pe țară garantat în plată, cu menținerea în sarcina subcontractantului a obligației de plată a diferenței datorate salariatului până la acoperirea integrală a drepturilor salariale cuvenite acestuia potrivit contractului individual de muncă, precum și a sumelor privind plata contribuțiilor asigurărilor sociale aferente.
 
 
HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 22 februarie 2022 şi la 9 martie 2022 şi la Tokyo la 14 februarie 2022 şi la 1 martie 2022 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar
Actul normativ modifică anexa la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar.
Astfel, prin modificarea și completarea indicatorilor aferenți domeniilor: Capacitate instituțională, Eficacitate educațională și Managementul calității vor fi aduse beneficii pentru profesori și elevi astfel încât:
•  Rezultatele învățării vor putea fi măsurate și formate în mod real.
•  Dezvoltarea competențelor elevilor va fi scopul principal al formării elevilor.
•  Valorizarea exemplelor de bune practici ale cadrelor didactice va fi o consecință firească a evaluării.
•  Accentul se va pune pe formarea/dezvoltarea elevilor, nu pe documente.
 
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat şi pentru învățământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023
Actul normativ cuprinde cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2022/2023, repartizate pe niveluri de pregătire, forme și tipuri de învățământ.
Astfel, pentru educația timpurie au fost alocate 665.000 de locuri, iar pentru învățământul primar- 935.000 locuri.
Pentru învățământul gimnazial cu frecvență la zi au fost alocate 813.000 locuri, pentru învățământul liceal (inclusiv seral și frecvență redusă) au fost alocate 157.600 de locuri, pentru învățământul profesional (inclusiv stagii practice) - 60.500 de locuri, pentru învățământul terțiar non-universitar (postliceal, inclusiv militar) - 32.776 de locuri.

Pentru învățământul superior au fost alocate 105.371 de locuri (dintre care 63.729 pentru studii universitare de licență, 36.642 pentru studii universitare de master), iar pentru studiile universitare de doctorat au fost repartizate 3220 de locuri.
Pentru cetățenii străini, au fost alocate 1.800 de locuri pentru învățământul preuniversitar, respectiv 3.843 de locuri pentru învățământul superior.    
 
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educaţie
Actul normativ aprobat are ca scop modificarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educaţie.
Modificările aduse cadrului legal mută accentul pe interacțiunea cu beneficiarii în detrimentul birocrației excesive în procedura de evaluare, astfel că școala va putea înțelege ariile de îmbunătățire și va face demersuri să obțină sprijin, va acționa în beneficiul elevilor, iar evaluarea calității va fi una reală și onestă, conectată direct cu rezultatele învățării.
Schimbările preconizate prin prezentul proiect se concretizează în faptul că:
• Evaluarea va avea impact asupra îmbunătățirii rezultatelor elevilor.
• Școala va înțelege că evaluarea ARACIP este oportunitatea de a se îmbunătăți, nu de a fi pedepsită.
• Obținerea ”certificatului de calitate” va încuraja directorul să  îmbunătățească parametrii școlii legați de resursa umană și de baza materială.
• După obținerea autorizării de funcționare provizorie, existența resursei umane va fi dovedită și după funcționarea propriu-zisă, nu se va baza doar pe angajamente fără valoare juridică făcute în faza inițială.
• Vizita evaluatorilor ARACIP va însemna evaluarea activității reale a școlii, nu doar analiza de documente.
• Se va produce dezvoltarea unei ”culturi autentice a calității”, benefică pentru rezultate reale în învățare.
• Evaluarea va evidenția efortul cadrelor didactice în formarea elevilor.
• Accentul va fi pus pe activitățile realizate cu elevii, nu pe ce documente produce școala.
 
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar, a adresei poştale şi a datelor de identificare a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei prin Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plății contribuției statutare anuale a României, pentru anul 2021, la bugetul Conferinței miniștrilor educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze – CONFEMEN
Prin acest act normativ, Executivul a aprobat plata contribuției statutare în sumă de 7.622,45 euro la bugetul CONFEMEN, aferentă anului 2021. Contribuția se plătește în lei, la cursul valutar din ziua plății. Plata sumei datorate se face din bugetul Ministerului Educației.
CONFEMEN este cea mai veche organizație francofonă, care urmărește să asigure cooperarea între țările membre și integrarea sistemelor educative în procesele de dezvoltare.
România a aderat în anul 1997 la Statutul Conferinței Miniștrilor Educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze și virează anual contribuția care îi revine conform Statutului CONFEMEN.
 
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Prin acest act normativ se aprobă repartizarea sumei de 10.078.000 lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei pe anul 2022, pentru continuarea lucrărilor de investiții demarate în anul 2021 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
Prin prezentul act normativ se nominalizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost cuprinse, în anul 2021, în HG nr. 1188/2021, ale căror lucrări de amenajare a grupurilor sanitare neconforme nu au fost demarate sau finalizate și care îndeplinesc, în anul 2022, condițiile de finanțare și ale căror sume prevăzute în hotărârea de Guvern aprobată în anul 2021 nu au fost utilizate până la 31 decembrie 2021.
Sunt nominalizate în total un număr de 126 de unități de învățământ preuniversitar de stat, iar de condiții sporite vor beneficia peste 18.340 de elevi.
Fondurile repartizate vin în completarea sumelor alocate de la bugetul local, restul cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor, precum și cheltuielile cu branșamentele pentru apă potabilă și canalizare vor fi suportate din bugetul autorităților locale.
 
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021
Prin Hotărârea aprobată de Guvern se stabilesc plafoanele financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021. Aproximativ 46.000 de fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor beneficia de această formă de sprijin a cărei valoare totală se ridică la peste 87 de milioane de euro.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3w3fV6O
 
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Harghita, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil în administrarea Agenţiei de Plăți şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 5,1059 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din municipiul Bucureşti şi din judeţele Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina
Prin acest act normativ, au fost scoase din rezervele de stat produse constând în saltele, perne și pături, saci de dormit, corturi și conserve. Aceste produse sunt necesare pentru pregătirea și dotarea unor tabere mobile care să poată fi folosite pentru adăpostirea refugiaților din Ucraina.
Valoarea totală a acestora se ridică la 1,505 milioane lei, exclusiv TVA.
Aceste ajutoare vor fi acordate cu titlu gratuit Prefecturii București și județelor Galați, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, care se vor ocupa de distribuirea lor.
 
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului"
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”.
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, creșterii capacității de operare a Portului Brăila și a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari.
Valoarea totală a investiției este estimată la 126,8 milioane lei, inclusiv TVA.
Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din surse proprii ale Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați. Durata de realizare a investiției este de 19 luni.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu DN 73A (Predeal)", judeţul Braşov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 1.004.500 lei pentru sprijinirea a 226 familii și persoane singure care fie se află în situații de necesitate în urma unor incendii sau accidente, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea socială.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3FzGiVf

 
18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Avioane Craiova" S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nivelul veniturilor preconizate se ridică la 57 milioane lei iar cel al cheltuielilor la 63 milioane lei, rezultând o pierdere de aproximativ 6 milioane lei.
Cheltuielile de natură salarială înregistrează o creștere de 16,99% față de nivelul aprobat al anului 2021, cheltuieli determinate de creșterea numărului de angajați cu 20 de persoane în anul 2022.
Nivelul plăților restante scade cu 10,71% față de nivelul preliminat la finalul anului 2021, compania având plăți restante în valoare de aproximativ 20 milioane lei.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii de Guvern nr.12/1992 privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină şi motorină
Actul normativ abrogă HG nr.12/1992 privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină şi motorină întrucât aceste bonuri nu mai sunt justificate nici din punct de vedere al procesului de emitere, nici din punct de vedere al gestionării acestora de către beneficiari, operatorii economici și instituțiile publice având la dispoziție produse mai performante, respectiv carduri.
Prin această abrogare sunt scoase din sistemul legislativ acele reglementări juridice care încetează să se mai aplice.   

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Prin acest act normativ se stabilește instituirea procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, în  vederea  clarificării  etapelor, a  termenelor  și a responsabilităților tuturor actorilor implicați în acest proces, în corelare cu prevederile Codului administrativ.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşului Agnita, judeţul Sibiu
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Cârţişoara, judeţul Sibiu
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Săcel, judeţul Maramureș
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerul Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Oneşti
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 370 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sălaj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitațiilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată. 
 


MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil datorat conflictului armat din Ucraina în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
Actul normativ prevede acordarea unui ajutor de stat operatorilor economici care efectuează transport rutier de mărfuri și transport persoane, pentru compensarea creșterii prețurilor la combustibili.  

Acest ajutor se acordă sub formă de grant, valoarea acestuia fiind de 50 de bani pe litrul de combustibil achiziționat, dar nu mai mult de 400.000 de euro/firmă.  
Bugetul total al schemei este de 300 de milioane lei.

De acest mecanism, vor beneficia aproximativ 3.000 de firme anual. Schema de ajutor se va aplica până la finele anului 2023, pentru plata efectivă a ajutorului de stat.

Schema va fi finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
 
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii Raportului inițial privind implementarea, de către România, a Protocolului Facultativ la Convenția ONU privind Drepturile Copilului referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor şi pornografia infantilă, către Comitetul ONU privind drepturile copilului
Memorandumul a fost aprobat.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acțiunilor privind participarea României la Fondul NATO de Inovare
Memorandumul a fost aprobat.
 
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor asupra Acordului Între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind colaborarea in utilizarea informaţiilor privind pasagerii

Acordul stabilește modul de colaborare dintre Romania si SUA în ceea ce privește utilizarea informațiilor privind pasagerii, pe baza căruia ar urma sa fie implementat programul ATS-G (Automated Targeting System-Global). Acest program va oferi României instrumentul avansat pentru a identifica și urmări infractori transfrontalieri precum și detectarea potențialelor amenințări la securitatea națională.  

În baza acestui acord, MAI, prin Poliția de Frontieră, va lua măsurile necesare pentru ca toți operatorii aerieni comerciali să pună la dispoziția sa în timp real informațiile privind pasagerii și să asigure transferul acestor informații către Agenția de Vamă și Protecția Frontierelor (CBP) din cadrul Departamentului American pentru Securitatea Internă (DHS), prin intermediul programului ATS-G . La rândul său, CBP va oferi asistență MAI în dezvoltarea mijloacelor tehnice pentru analizarea informațiilor privind pasagerii și va furniza prin canale specializate și în limitele legislației aplicabile, analize de risc care vizează informațiile privind pasagerii realizate de DHS/CBP.

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2022
Programul Național de Reformă (PNR) 2022 reflectă domeniile urmărite de România în cadrul Semestrului European, documentul reflectând atât progresele referitoare la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și măsurile întreprinse în afara cadrului PNRR, prin intermediul altor instrumente aflate la dispoziția României.

Ulterior aprobării de către Guvern, documentul va fi transmis Comisiei Europene.
Elaborat în baza orientărilor transmise de Comisia Europeană, PNR 2022 este structurat pentru a urmări cei șase piloni ai domeniului de aplicare a Mecanismului UE de Redresare și Reziliență, propunând totodată intervenții complementare și suplimentare celor din PNRR și oferă o viziune de ansamblu asupra măsurilor implementate sau preconizate a fi adoptate pe termen scurt și mediu de România în domeniile analizate în cadrul Semestrului European (politica fiscal-bugetară, tranziția verde, transformarea digitală, mediul de afaceri și competitivitatea economică, piața muncii, incluziunea socială și combaterea sărăciei, sănătatea, capacitatea administrativă, educația și competențele).

Documentul abordează, inclusiv prin acțiuni în domenii precum ocuparea forței de muncă, sănătate, educație și competențe, aspectele majore abordate de Comisie în documentul UE care a lansat Semestrul European 2022 și pentru reflectarea priorităților propuse de Comisia Europeană prin Analiza Anuală pentru 2022 privind Creșterea Durabilă, și anume: durabilitatea mediului înconjurător, productivitatea, echitatea și stabilitatea macroeconomică.

Bazat pe o prognoză de creștere medie anuală de 4,6% pentru perioada 2023-2025, Programul pune accent pe reforme și investiții orientate spre dezvoltarea durabilă, înscriindu-se în obiectivul formulat la nivelul UE de trecere treptată în materie de coordonare a politicilor economice de la o abordare orientată spre gestionarea crizei pandemice la punerea bazelor unei redresări economice favorabile incluziunii sociale și a unei reziliențe mai puternice.
 NOTE


1. NOTĂ privind transmiterea de către Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, a unei cereri pentru adoptarea unei hotărâri privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 527 mp, din domeniul public al Municipiului Sibiu, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Guvernul a luat act de această notă.
 
 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii