Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:47 17 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria 23 August nu a elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul încasărilor. Ce nereguli a mai scos la iveală Camera de Conturi Constanţa (document)

ro

06 Mar, 2018 00:00 575 Marime text

Camera de Conturi Constanţa a făcut publică sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Primăria 23 August. Efectuată în perioada 4.09.2017 - 12.10.2017, acţiunea a avut ca scop auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna 23 August.
 
Printre neregulile constatate de Camera de Conturi Constanţa la Primăria 23 August se numără: neînregistrarea în evidenţele contabile a unor terenuri ce fac parte din patrimoniul entităţii; neconstituirea provizioanelor pentru plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic; stabilirea eronată a taxei pe terenurile încadrate la categoria „luciu ape“; neefectuarea în anul 2016 a operaţiunilor de inventariere; neîncasarea taxei de afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru anul 2016 datorate de unii agenţi economici şi multe altele.

Iată ce a reieşit din acţiunea de audit!  

Camera de Conturi Constanţa a constatat că în anul 2016 entitatea nu a elaborat şi aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul încasărilor efective din anul anterior, condiţie ce rezultă din neîndeplinirea în ultimii doi ani a gradului de realizare a veniturilor proprii programate în proporţie de cel puţin 97%.
 
Mai mult, în cadrul Şcolii „George Coşbuc“ din subordinea UATC 23 August nu au fost constituite provizioane pentru plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat. Din verificarea exactităţii situaţiilor financiare întocmite de entitatea auditată, s-a constatat că, la data de 31.12.2016, în contul „Investiţii în curs“, figura eronat înregistrată suma de 4.520.416 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări de investiţii realizate în anii precedenţi, care au fost finalizate şi recepţionate prin procese-verbale de recepţie finală, fără ca acestea să fie înregistrate după recepţie în conturile aferente, potrivit reglementărilor contabile. La acestea se adaugă neînregistrarea în evidenţele contabile a unor bunuri (terenuri) ce fac parte din patrimoniul entităţii.

Stabilirea eronată a taxei pe terenuri 

Acţiunea de audit a relevat stabilirea eronată a taxei pe terenurile încadrate la categoria „luciu ape“, în condiţiile în care acestea erau amenajări piscicole. Pe terenurile respective se regăsesc bazine de creştere şi reproducere, precum şi instalaţii destinate acvaculturii, aşa cum sunt definite amenajările piscicole. De asemenea, au fost identificate unele persoane juridice care deţin terenuri în intravilanul comunei, pentru care impozitul datorat a fost stabilit într-un cuantum mai mic la categoria de folosinţă „arabil“, fără ca societăţile în cauză să desfăşoare şi să obţină venituri din activităţi agricole.
 
Camera de Conturi Constanţa a mai scos la iveală nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea taxei de autorizare în vederea desfăşurării de activităţi economice datorate de diverşi operatori economici de pe raza comunei 23 August. Dobânzile şi penalităţile aferente contractelor de concesionare a terenurilor din patrimoniul UATC 23 August s-au calculat în condiţiile Codului Fiscal, şi nu cum este prevăzut la art. 8 din contractele de concesiune. Autoritatea publică locală 23 August nu a stabilit, urmărit şi încasat taxa pe clădiri datorată de cabinetele medicale individuale ce îşi desfăşoară activitatea în imobilele proprietate publică a comunei şi nici taxa pe terenul aferent clădirii ocupate. Primăria 23 August nu a stabilit, urmărit şi încasat taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru anul 2016 datorată de unii agenţi economici.

Plăţi nelegale pentru servicii de audit public intern 

Acţiunea de audit a mai scos la iveală şi neaplicarea procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului local în cadrul termenului de prescriere, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii de audit public intern realizate prin Asociaţia Comunelor din România, ca urmare a decontării unui număr mai mare de zile decât cele prestate efectiv de auditori.
 
Din verificarea modului de gestionare a patrimoniului, s-a constatat că entitatea auditată nu a dat în folosinţă către Şcoala Gimnazială „George Coşbuc“, ordonator terţiar în subordinea UATC 23 August, clădirile şi terenurile aferente fostelor unităţi de învăţământ ce au fost preluate de către Şcoala Gimnazială „George Coşbuc“, urmare a reorganizării reţelei de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei, ce a fost aprobată prin hotărâre de Consiliu Local în anul 2015.
 
S-a constatat că în anul 2016 nu s-au efectuat operaţiunile de inventariere. Din analiza modului de urmărire şi derulare a contractului încheiat în anul 2012 cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri având ca obiect modernizarea şi reabilitarea drumului comunal DC 5 Moşneni - DN 39 din Comuna 23 August, s-a constatat că perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie nu a fost prelungită printr-un document juridic până la perioada la care ar trebui să se efectueze recepţia finală, conform prevederilor contractuale.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate 

Pentru abaterile identificate, Camera de Conturi Constanţa a formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
Sinteza auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna 23 August poate fi consultată în secţiunea „Documente“.

Ti-a placut articolul?

Comentarii