Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:06 25 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Firme Constanța Progress Consulting SA, decizie pozitivă pentru ca Easy Credit 5 All IFN SA să contracteze un credit de 1 milion de euro

ro

17 May, 2024 17:00 701 Marime text
foto: Pexels
  • Creditul are o valoare de 5.000.000 lei, cu o maturitate de 60 de luni, cu destinaţia de finanţare a capitalului de lucru al Easy Credit 4 All IFN - S.A.
 
În Monitorul Oficial al României, pe 13 mai 2024, s-a afișat hotărârea nr. 15 din 26.03.2024 a adunării generale ordinare a acţionarilor firmei Progress Consulting SA din Constanța.
 
Acţionarii Societăţii Progress Consulting - S.A., participanţi la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.03.2024, ţinută la sediul Societăţii cu îndeplinirea tuturor condiţiilor de convocare, prezenţă şi cvorum prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societăţii şi de Legea nr. 31/1990, republicată, modificată şi completată, reprezentând împreună 100% capitalul social al Societăţii - Crăciun Nicolae, Crăciun Cristina, au hotărât:
 
„Art. 1. Societatea, în calitate de acţionar al Easy Credit 4 All IFN - S.A., cu sediul social în municipiul Constanţa, bd. Al. Lăpuşneanu nr. 82, aprobă contractarea de către Easy Credit 4 All IFN - S.A. a unui credit de la Otp Bank România - S.A. în valoare de 5.000.000 lei, cu o maturitate de 60 de luni, cu destinaţia de finanţare a capitalului de lucru al Easy Credit 4 All IFN - S.A.
Art. 2. Aprobarea garantării creditului menţionat la art. 1 din partea Progress Consulting - S.A. prin instituirea şi menţinerea următoarelor garanţii imobiliare în favoarea Otp Bank România - S.A., până la achitarea integrală a obligaţiilor garantate, inclusiv în cazul prelungirii cu noi perioade de creditare, după cum urmează:
Ipotecă imobiliară de rang subsecvent asupra:
1.imobilului - teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 822 mp, având categoria de folosinţă "altele", identificat cu nr. cad. 19707, înscris în CF nr. 222813 Constanţa (nr. Cf vechi 49594 (e: 49594)), situat în mun. Constanţa, str. Nicolae Iorga nr. 24B, jud. Constanţa, proprietatea Societăţii Progress Consulting - S.A., împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
2.imobilului - teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 3.750 mp, având categoria de folosinţă "arabil", identificat cu nr. cad. 203760 (nr. cad vechi 12790/1/2), înscris în CF nr. 203760 Constanţa (nr. Cf vechi 49931 (e: 49931)), situat în mun. Constanţa, str. Anton Cehov nr. 4, judeţul Constanţa (fosta Zona Aurel Vlaicu - Obor, lot 2), jud. Constanţa, proprietatea societăţii Progress Consulting - S.A., împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
3.imobilului teren - intravilan, în suprafaţă măsurată de
3.750 mp, având categoria de folosinţă " arabil", identificat cu nr. cad. 227241 (nr cad vechi 12790/1/1), înscris în CF nr. 227241 Constanţa (nr. Cf vechi 52258 (e: 52258)), situat în mun. Constanţa, str. Anton Cehov nr. 6,
jud. Constanţa, se află în proprietatea soţilor Crăciun Nicolae şi Crăciun Cristina, împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
4.imobilului - teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 1.151 mp, având categoria de folosinţă "curţi- construcţii", identificat, cu nr. cad. 221648, înscris în CF nr. 221648 Constanţa, situat în mun. Constanţa, str. Maior Şofran nr. 18B-18C, jud. Constanţa, proprietatea Societăţii Progress Consulting - S.A., împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
5. imobilului-teren intravilan în suprafaţă de 634 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, identificat cu număr cadastral 217280 (nr. cad vechi 19171), înscris în CF nr. 217280 a localităţii Bucureşti, sectorul 2 (nr. CF vechi: 100180), situat în municipiul Bucureşti, Str. Hambarului nr. 2-4 (fost nr. 4), sectorul 2, proprietatea soţilor Crăciun Nicolae şi Crăciun Cristina, împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
6.imobilului - teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 460 mp, având categoria de folosinţă " arabil", identificat cu nr. cad. 204616 (nr. cad. vechi 20093), înscris în CF nr. 204616 Constanţa (nr. Cf vechi 102139), situat în mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 295, jud. Constanţa, proprietatea Societăţii Progress Consulting - S.A., împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
7.imobilului - teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 585 mp, având categoria de folosinţă "curţi- construcţii", identificat cu nr. cad. 231202, înscris în CF nr. 231202 Constanţa, situat în mun. Constanţa, Str. Lacului nr. 34, jud. Constanţa, împreună cu construcţia existentă pe acesta: C1 "Locuinţa", având regim de înălţime D + P + 2E + M, în suprafaţa construită la sol de 318 mp, identificată cu nr. cad. 231202-C1, proprietatea soţilor Crăciun Nicolae şi Crăciun Cristina, împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
8.imobilului - teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 333 mp, având categoria de folosinţă "curţi- construcţii", identificat cu nr. cad. 242427, înscris în CF nr. 242427 Constanţa, situat în mun. Constanţa, Str. Lacului nr. 36A, jud. Constanţa (fosta, str. Ileana Cosânzeana nr. 12, apoi nr. 26B), proprietatea soţilor Crăciun Nicolae şi Crăciun Cristina, împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
9.imobilului - teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 645 mp, având categoria de folosinţă "curţi- construcţii", identificat cu nr. cad. 249339, înscris în CF nr. 249339 Constanţa, situat în mun. Constanţa, Str. Lacului nr. 34 + 34A, jud. Constanţa, se află în proprietatea soţilor Crăciun Nicolae şi Crăciun Cristina, împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului;
10. imobilului-teren intravilan în suprafaţă de 2.000 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Constanţa, zona Shell, lot 1, judeţul Constanţa, identificat cu numărul cadastral 200981 (nr. cadastral vechi; 17015) şi înscris în Cartea Funciară a localităţii Constanţa sub nr. 200981 (nr. CF vechi: 45036 (e: 45036), proprietatea Societăţii Progress Consulting - S.A., împreună cu toate amelioraţiunile aduse imobilului.
 
Art. 3. Se împuterniceşte, Rapotan Adrian, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie - Director General, cetăţean român, pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garanţii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiţionale aferente acestora, a tuturor cererilor, documentelor ce ţin de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, precum şi reprezentarea în faţa oricărui notar public în vederea semnării oricărui document care necesită formă autentică ce ţine de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatul este acordat inclusiv pentru renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune în cadrul garanţiilor constituite, precum şi pentru instituirea şi notarea interdicţiilor de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare şi alipire, construire şi demolare, restructurare şi amenajare asupra imobilelor constituite în garanţie.
 
De asemenea, mandatul se consideră dat şi pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractele de credit şi/sau de garanţie aferente acestora, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA - S.A., cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanţii/înlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare şi/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale”.
 
Despre Progress Consulting SRL
 

Societatea are în desfășurare cu Primăria Constanța contractul 28913/25.06.1998 în baza căruia la fiecare exercițiu anual financiar, Primăria primește 15% din cuantumul dividendelor societății. Primăria Constanța are de încasat de la societatea Progress Consulting SA, din profitul aferent anului 2022, suma de 1.011.025,99 lei, adică puțin peste 200.000 euro.
 
Societatea are puncte de lucru declarate în Constanța, str. Baba Novac nr. 194, în Agigea, sat Lazu, Parcela A 467/3/2/1 și în București, strada Brăiliței.
  
Progress Consulting SA (fostă Prospes Consulting SA) s-a înființat în anul 1997, a avut mai mulți acționari de-a lungul existenței, iar activitatea de pompe funebre și similare a declarat-o în februarie 2008, practic anul în care Cimitirul Municipal a inaugurat deschiderea unei noi camere mortuare dotată cu standarde europene.
 
Societatea oferă locuri de veci, servicii și produse funerare non-stop, plan funerar, transport, camere mortuare, cripte, adică tot ce are legătură cu plecarea veșnică.

 
Compania a mai desfășurat comerț cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie, în anul 2006 se schimbă numele societății din Prospes Consulting SA în numele actual  Progress Consulting SA, iar în luna august a aceluiași an contractează un credit la Exim Bank pentru import mijloace de transport și utilaje de construcții.
 
Acționarii firmei sunt: Nicolae Crăciun, cu 75% din capitalul social, și Cristina Crăciun, cu 25% din capitalul social.
 
Administratorii firmei sunt: Ion Anca-Elena,  Rapotan ADRIAN și Sandu Eugenia Gina. Potrivit termene.ro, Crăciun Cristina este asociată în  Bytech Computers SRL, Eds-Eurodisposal Solutions SRL, Sanotech Group Bucuresti Filiala Constanța SRL, Roko Trading Company, C & C Mistral CO, Interoil și Easy Credit 4 All Ifn SA.
 
La rândul său, Crăciun Nicolae este asociat unic si administrator în Eternity Memorial SRL,  Bruno SRL,  Easy Credit 2 All Ifn SRL, Fannik Impex LTD. SRL, Easy Credit 4 ALL IFN SA și Tomitana Company SRL.
       
Numele lui Adrian Rapotan apare în Politia Press SRL. La rândul său, Sandu Eugenia Gina este acționar/asocia în Capital Invest SA, Kridas Consulting SRL, Grup Milenium Security SA și Krista MP SA.
 
În anul 2022, firma cu 95 de salariați a raportat o cifră de afaceri de 20.140.026 lei și un profit de 6.630.271 lei.
 
Progress Consulting SA este acționar în Comfort Construct SRL și Easy Credit 4 All IFN SA.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
De asemenea, pentru redactarea acestui articol au fost folosite ți informații de pe termene.ro.
 
Citește și:

 
Bloc de locuințe, pe strada Nicolae Iorga Progress Consulting SRL, firma care administrează Cimitirul Municipal Constanța, investește în imobiliare
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii