Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:16 12 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

File din raportul Curţii de Conturi Cum a „poftit“ Consiliul Judeţean RAJDP-ul să facă investiţii la Herghelia Mangalia (documente)

ro

18 Feb, 2015 00:00 2455 Marime text
Curtea de Conturi a reuşit, anul trecut, după trei ani de interdicţii, să pătrundă în gestiunea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa. Între 5 mai şi 15 iulie 2014, auditorii Curţii de Conturi au efectuat verificări asupra modului de gestionare şi de utilizare a mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi asupra asigurării integrităţii patrimoniului public şi privat pentru perioada 2011 - 2013. Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli privind cheltuirea banilor publici, constatările fiind publicate într-un raport, pe site-ul instituţiei.

Cotidianul ZIUA de Constanţa va prezenta zilnic, în detaliu, rezultatele verificărilor auditorilor Curţii de Conturi.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, la capitolul „calitatea gestiunii economico-financiare“, auditorii au constatat „angajarea de cheltuieli pentru executarea de către RAJDP Constanţa a unor lucrări de natura investiţiilor privind «modernizare şi reabilitare complex Herghelia Mangalia, judeţul Constanţa», lucrări finanţate din bugetul UATJ Constanţa pentru un obiectiv care nu aparţine domeniului public al judeţului, acesta fiind, în fapt, un bun aflat în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva“. Valoarea estimată a abaterii - 3.508.000 de lei.

În urma verificărilor efectuate, „s-a constatat că RAJDP a realizat, în anul 2013, lucrări de modernizare şi reabilitare complex «Herghelia Mangalia, judeţul Constanţa» în scopul exploatării turistice, judeţul Constanţa, cod lucrare LRB 018004, în valoare totală de 3.508.311,10 lei, constând în lucrări de proiectare, lucrări de construcţii montaj şi dotări. RAJDP Constanţa a precizat că a efectuat lucrările în baza actelor adiţionale nr. 42, nr.45 şi nr. 47 la contractul nr. 736/2004 încheiat cu Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), în condiţiile în care obiectivul supus modernizării şi reabilitării nu face parte din domeniul public sau privat al judeţului dat în administrarea regiei, el fiind în proprietatea Romsilva“, se arată în raportul de control încheiat de auditorii Curţii de Conturi.

RAJDP ajunge şi la Herghelia Mangalia via CJC


„Din analiza hotărârilor Consiliului Judeţean Constanţa pe anul 2013 şi în urma datelor puse la dispoziţie de către RAJDP Constanţa, s-a constatat că, prin HCJ nr. 153/22.05.2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Constanţa şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, părţile s-au angajat «să desfăşoare în comun, conform competenţelor legale ale fiecăreia, activităţi de promovare şi punere în aplicare a unor proiecte ce vizează amenajarea obiectivului „Herhelia Mangalia“, în scopul exploatării turistice la cele mai înalte standarde, care să asigure introducerea acestuia atât în circuitul turistic ecvestru naţional, cât şi în circuitul turistic ecvestru internaţional»“. De asemenea, în motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului, se precizează că: „Judeţul Constanţa va identifica măsurile necesare promovării şi punerii în aplicare a proiectelor de investiţii pentru reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivului «Herghelia Mangalia», includerii obiectivului în cadrul programelor şi proiectelor derulate de Consiliul Judeţean Constanţa ce privesc dezvoltarea turismului din judeţul Constanţa, includerii obiectivului «Herghelia Mangalia» în cadrul circuitului turistic din judeţul Constanţa. Judeţul Constanţa va aloca resursele financiare necesare realizării obiectivelor protocolului. Cuantumul resurselor financiare va fi stabilit ulterior prin hotărâre/hotărâri ale Consiliului Judeţean Constanţa“, se mai precizează în raportul Curţii de Conturi. În ceea ce priveşte partea de contribuţie a Romsilva, auditorii Curţii de Conturi notează: „Se motivează că aceasta «va pune la dispoziţia Judeţului baza materială formată din bunuri imobile (hipodrom, clădiri, terenuri) aparţinând obiectivului „Herghelia Mangalia“ în vederea executării lucrărilor de amenajare, modernizare, reabilitare“. Precizăm că hergheliile de stat din România sunt administrate începând cu anul 2002 de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, prin Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor de Rasă. În prezent, sistemul de creştere este structurat pe un număr de 12 herghelii, printre care şi cea de la Mangalia.

Mai multe detalii despre cum a reuşit Consiliul Judeţean Constanţa să ajungă până la Herghelia de la Mangalia puteţi citi AICI

11 consilieri judeţeni, vot împotriva lucrărilor RAJDP finanţate de CJC

Auditorii Curţii de Conturi au constatat, în urma controlului efectuat, că „CJC a invocat ca temei legal pentru aplicarea HCJ nr. 153/22.05.2013 prevederile dispoziţiilor art. 91din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, conform cărora consiliului judeţean îi sunt conferite competenţe în ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială a judeţului şi cooperarea interinstituţională“. „La art. 3 din Protocol se precizează că: «Toate lucrările de reabilitarea/modernizare a imobilelor aparţinând „Hergheliei Mangalia“ de construire şi reabilitare a căilor de acces, de amenajare peisagistică ambientală şi de plantare a puieţilor vor fi realizate de Partenerul 1 prin intermediul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Constanţa“, se mai arată în raportul Curţii de Conturi. Prin HCJ nr. 313/07.08.2013, s-a stabilit alocarea unei sume de 25.000.000 de lei către RAJDP Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire a Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2013 finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa, program în care ar fi fost prevăzute şi lucrările desfăşurate la Herghelia Mangalia, conform Protocolului încheiat între CJC şi Romsilva. De altfel, şi HCJ nr. 40/2015, adoptată de aleşii judeţeni la prima şedinţă din acest an, prevede, în partea I, capitolul B.101.2.1., punctul k, „lucrări de amenajare şi întreţinere construcţii căi de acces, alei şi platforme - Herghelia Mangalia (HCJ nr. 153/2013)“. Valoarea programului este de 4.500.000 de lei, în acest context fiind realizate lucrări, până la 31 decembrie 2014, în sumă de 3.508.320 de lei, fără ca altele să fie programate pentru anul 2015. De precizat că prezenta hotărâre a primit votul a 19 aleşi judeţeni,11 preferând să voteze împotriva acestui proiect de hotărâre.

„Finanţarea s-a realizat fără respectarea cadrului legal“

Potrivit motivării proiectului de hotărâre care invocă prevederile art. 9 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, „«pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare. Subvenţiile se acordă şi se administrează de guvern sau de organele locale ale administraţiei de stat, după caz, în limita fondurilor prevăzute în bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate. Se constată aşadar că şi în ceea ce priveşte asigurarea finanţării lucrărilor la obiectivul Herghelia Mangalia aceasta s-a realizat fără respectarea cadrului legal, deoarece includerea sumei aferente lucrărilor de modernizare şi reabilitare a hergheliei sub forma subvenţiilor acordate pentru acoperirea deficitelor nu are susţinere întrucât, pe anul 2013, RAJDP Constanţa a înregistrat profit“, se arată în raportul de control.

Curtea de Conturi - „Obligaţia legală de amenajare a hergheliei aparţinea Romsilva“

Pe lângă cele expuse anterior, auditorii publici externi au constatat: „Protocolul încheiat nu a ţinut cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, ţinând cont de faptul că herghelia Mangalia aparţine Romsilva, care administrează bunuri aparţinând domeniului public al statului. Pentru ca CJC să facă investiţii la un bun aparţinând domeniului public al statului, acesta ar fi trebuit să primească bunul în administrare, în baza unei hotărâri de guvern, iar ulterior să fie retransmis către Romsilva cu valoarea bunului, actualizată cu valoarea investiţiei efectuate, în urma solicitării Ministerului Finanţelor, pentru a fi înregistrată corespunzător în inventarul bunurilor din domeniul public al statului. Astfel, auditorii publici externi constată că nu a fost operat un transfer de proprietate care să aibă la bază o fundamentare tehnică, juridică, sau în legătură cu teritorialitatea, în baza căreia să se realizeze o lucrare de natura investiţiilor, prevăzută ca atare în bugetul judeţului, ci doar una economică de cheltuire a fondurilor din bugetul judeţean, în condiţiile în care obligaţia legală de efectuare a lucrărilor de modernizare şi amenajare a hergheliei aparţinea Romsilva.“


Auditorii Curţii de Conturi mai arată: „Se constată că nu există temei legal nici în ceea ce priveşte transmiterea bunului din domeniul public al statului către RAJDP Constanţa. Se constată că singurul articol din protocolul încheiat între CJC şi Romsilva, emis cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, este art. 5. Conform borderoului realizărilor efectuate de RAJDP Constanţa, s-a constatat că lucrările au fost realizate la valoarea integrală de 3.508.311 lei, inclusiv TVA (respectiv 2.829.283,14 lei, exclusiv TVA), şi au fost certificate în privinţa realităţii, regularităţii la data de 22 ianuarie 2014 de către un reprezentant al CJC, în calitate de beneficiar al lucrării, deşi precizăm încă o dată că lucrările au fost efectuate la un obiectiv aparţinând Romsilva. Menţionăm că RAJDP Constanţa, deşi a executat lucrările, nu le-a facturat către CJC, valoarea acestora, exclusiv TVA, fiind înregistrată, la data de 31.12.2013, în evidenţa contabilă a entităţii în debitul contului 418 «Clienţi-Facturi de Întocmit»“.

„Apar suspiciuni cu privire la realitatea şi valoarea reală a lucrărilor efectuate“

În continuare, auditorii publici externi ai Curţii de Conturi explică: „Din analizarea înregistrărilor efectuate în Registrul Jurnal al RAJDP Constanţa, s-a constatat că valoarea totală a cheltuielilor alocate pe lucrarea cu codul LRB 01804 este în sumă de 1.703.008 lei, iar valoarea totală a veniturilor realizate pe acelaşi cod de lucrare este de 2.829.283,14 lei. În concluzie, rezultă că veniturile au fost supradimensionate, fără o contraprestaţie pentru cheltuielile efectuate, această discrepanţă generând o diferenţă de 1.126.275 de lei, motiv pentru care apar suspiciuni cu privire la realitatea şi valoarea reală a lucrărilor efectuate.“

În sprijinul celor constatate, auditorii Curţii de Conturi detaliază: „Au fost încălcate prevederile următoarelor acte normative - Ordin nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Ordonanţa nr. 15 din 9 august 1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome şi Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată şi actualizată, privind Codul civil“.

În încheiere, auditorii arată în documentul întocmit că „valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 3.508.311 lei şi reprezintă cheltuieli nelegale efectuate de RAJDP Constanţa din fonduri publice alocate de CJC pentru lucrări de modernizare şi reabilitare a unui obiectiv care aparţine domeniului public al statului şi pentru care nu s-a operat niciun transfer de proprietate, aşa cum este reglementat de Legea nr. 213/1998. Consecinţele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate şi regularitate constau în efectuarea unor lucrări la bunuri care nu sunt în proprietatea sau în administrarea regiei. Efectuarea cheltuielilor în cauză generează un impact semnificativ în bugetul judeţului Constanţa, contribuind la creşterea gradului de îndatorare al CJC“.

Auditorii Curţii de Conturi îl găsesc responsabil pe Gâmbuţeanu

Curtea de Conturi a evidenţiat faptul că persoana cu atribuţii în domeniul în care au fost constatate deficienţele a fost chiar directorul regiei, Adrian-George Gâmbuţeanu.

După verificările efectuate, auditorii au emis o serie de recomandări către RAJDP Constanţa, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate. Acestea vizează: „Reglementarea situaţiei juridice a transferului de proprietate intervenit între CJC şi Romsilva şi între CJC şi RAJDP Constanţa, în ceea ce priveşte Herghelia Mangalia şi valoarea lucrărilor de investiţii efectuate la obiectivul în cauză, lucrări efectuate fără ca transmiterea obiectivului să se realizeze conform prevederilor legale, precum şi stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat de cheltuielile efectuate de RADJP Constanţa la obiectivul Herghelia Mangalia.“

În secțiune „Documente“ puteţi vizualiza hotărârile CJC, precum şi sinteza raportului Curţii de Conturi la care facem referire în articolul de faţă. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii