Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:42 24 06 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța. Ce decizii au fost luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Argus

ro

15 May, 2021 11:38 923 Marime text
  • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Argus SA a decis că membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Argus SA și-a desfășurat lucrările în data de 12.03.2021,la prima convocare,la sediul societății din Str. Industrială nr. 1, Constanța, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

La ședință a fost prezent un acționar ce deține un număr de 30.920.056 de acțiuni, reprezentând 86,42% din capitalul social total, acțiuni cu drept de vot.
 
În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul - verbal de ședință, cu unanimitate, a fost adoptată următoarea hotărâre:
1.         Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, astfel:
a.         Capitolul IV. Punctul A. Adunarea generală a acționarilor
 
Art. 18 Se completează cu litera n) care va avea următorul cuprins:
n) aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizării corporale de natura clădirilor și tere-nurilor, indiferent de valoarea lor
 
  1. Capitolul V. Punctul B. Consiliul de Administrație
Art. 27 se completează și va avea următoarea formă:
 
Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de doi ani,cu posibilitatea de a fi realeși.
Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.
 

Articolul 28 alin
 
(2) se completează și va avea următoarea formă:
 
Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară. În cazul în care revocarea survine fără justa cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu suma a două indemnizații.
 
Articolul 33 lit
p) se modifică și va avea următoarea formă:
p) Hotărăște privind cumpărarea de valori mobiliare cu respectarea prevederilor legale.
 
2.         Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății,cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate,de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

3.         Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni.

4.         Se aprobă garantarea liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceiași structura de garanții încheiate în anul anterior.

5.         Se aprobă contractarea de către ARGUS - S.A. Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 110.000.000 lei, pentru capital de lucru, cu aceeași structura de garanții aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 13.03.2020;

6.         Se aprobă garantarea creditelor bancare cu următoarele :
-           active imobilizate aparținând ARGUS - S.A. Constanța, reprezentând până la 100% total active imobilizate corporale din patrimoniu;
-           cesiune de creane;
-          stocuri;
-          ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de Argus - S.A. la banca finanțatoare.

7.         Se aprobă accesarea unor facilități de factoring în valoare maximă de 26.000.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.        

8.         Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente  împuternicirea persoanelor care vor semna.


Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii