Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:35 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de transport rutier specializat de pasageri pentru sectia de hemodializa - 16.09.2013

ro

16 Sep, 2013 00:00 831 Marime text
CONTRACT NR: 29608 / 16.09.2013
OBIECT: Servicii de transport rutier specializat de pasageri pentru sectia de hemodializa
VALOARE: 1.530.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL
Adresa postala: Str. Cuza Voda, Nr. 67, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040282, Romania, Tel. 021.330.51.20, Email: office@bgs.ro, Fax: 021.330.51.30, Adresa internet (URL): http://www.bgs.ro


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: Ec.Stanculescu Corneliu, Tel. +40 241503255, In atentia: Ec.Stanculescu Corneliu, Email: constanta_county_hospital@hotmail.com, Fax: +40 241660473, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport rutier specializat de pasageri pentru sectia de hemodializa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta" Sf.Apostol Andrei" Constanta, B-dul Tomis nr. 45 -Sectia de Hemodializa
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE TRANSPORT RUTIER SPECIALIZAT DE PASAGERI PENTRU SECTIA DE HEMODIALIZA DIN FONDURI PE PROGRAM HEMODIALIZA .CANTITATE MINIMA -700000 KM.CANTITATE MAXIMA - 9000000 KM
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.530.000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S151-263163 din 06.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29608
Denumirea: Servicii de transport rutier specializat de pasageri pentru Sectia de Hemodializa
V.1) Data atribuirii contractului 16.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL
Adresa postala: Str. Cuza Voda, Nr. 67, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040282, Romania, Tel. 021.330.51.20, Email: office@bgs.ro, Fax: 021.330.51.30, Adresa internet (URL): http://www.bgs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.530.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.530.000,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi operatori economici care ofera preturi identice si sunt clasati pe primul loc,autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta -Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul tomis nr.145, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591,, Romania, Tel. +40 0241503427, Email: constanta_county_hospital@hotmail.com
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 15:59Ti-a placut articolul?

Comentarii