Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:40 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Contract de credit - Linie de finantare - 04.10.2012

ro

03 Oct, 2012 20:00 1052 Marime text
CONTRACT NR: 33/136780 / 04.10.2012
OBIECT:
Contract de credit - Linie de finantare
VALOARE:
1.667.750,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Adresa postala: B-dul. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030016 , Romania , Tel. 0213149190 interior 5275 , Email: valentina.zainea@bcr.ro , Fax: 0213126783 , Adresa internet (URL): www.bcr.ro

Anunt de atribuire numarul 130169/01.11.2012

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT

Numar anunt: 137864 / 02.08.2012

Denumire contract: Contractarea unei linii de finantare în valoare de 12.000.000 lei, pe o perioada de 2 ani, în vederea asigurarii resurselor necesare finantarii proiectului „Drum transfrontalier Dobromir-Krushari”, MIS-ETC 588

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

COMUNA DOBROMIR

Adresa postala: STR.BANEASA, NR.28 , Localitatea: Dobromir , Cod postal: 907115 , Romania , Punct(e) de contact: VASILE-ION MATEI , Tel. +4 0788891305 , Email: PRIMARIADOBROMIR@YAHOO.COM , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate publica locala

Activitate (activitati)

Altele: Servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Contractarea unei linii de finantare în valoare de 12.000.000 lei, pe o perioada de 2 ani, în vederea asigurarii resurselor necesare finantarii proiectului „Drum transfrontalier Dobromir-Krushari”, MIS-ETC 588

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii

Locul principal de prestare: comuna Dobromir

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractarea unei linii de finantare în valoare de 12.000.000 lei, pe o perioada de 2 ani, în vederea asigurarii resurselor necesare finantarii proiectului „Drum transfrontalier Dobromir-Krushari”, MIS-ETC 588

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1.667.750 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere accelerata

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S149-249399 din 04.08.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 33/136780

Denumirea: Contract de credit - Linie de finantare

V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 04.10.2012

V.2) NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 1

NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE 1

V.3) NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Adresa postala: B-dul. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030016 , Romania , Tel. 0213149190 interior 5275 , Email: valentina.zainea@bcr.ro , Fax: 0213126783 , Adresa internet (URL): www.bcr.ro

V.4) INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI

ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI

Valoarea: 1.800.000,00 Moneda: RON Fara TVA

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI

Valoarea: 1.667.750,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

VI.2) ALTE INFORMATII

Procedura de negociere accelerata cu publicare prealabila a anuntului de participare a fost publicata pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro cu Anun?ul de participare numarul 136780 din data de 22.06.2012, ora 01:30, însa, în conformitatea cu prevederile art.209 alin.(1) lit.c) din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta a hotarât anularea procedurii deoarece nu a fost depusa nicio oferta. În cazul în care vor exista oferte admisibile cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro la care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestrictionat, in mod similar accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din motive tehnice, atasarea in SEAP este imposibila. Riscurile neaccesarii clarificarilor cad în sarcina operatorului economic.

VI.3) CAI DE ATAC

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

29.10.2012 11:37

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii