Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:00 18 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Act aditional pentru executia lucrarilor suplimentare in cadrul contractului 4347/13.09.2011

ro

04 May, 2012 01:00 1154 Marime text

CONTRACT NR: 112 / 04.05.2012
OBIECT: Act aditional pentru executia lucrarilor suplimentare in cadrul contractului 4347/13.09.2011
VALOARE: 1.332.293,04 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: S.C. PROMS CONCEPT GROUP SRL, lider al Asocierii formate din SC PROMS CONCEPT GROUP SRL - SC STRACO GRUP SRL - SC EURO PROIECT SRL
Adresa postala: Str. Baiculesti nr. 9, bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 47 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013191 , Romania , Tel. +40 311040632 , Email: office@proms.ro , Fax: +40 311040632

Anunt de atribuire numarul 126977/26.07.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA DOBROMIR
Adresa postala: STR.BANEASA, NR.28 , Localitatea: Dobromir , Cod postal: 907115 , Romania , Punct(e) de contact: VASILE-ION MATEI , Tel. +4 0788891305 , Email: PRIMARIADOBROMIR@YAHOO.COM

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Act aditional pentru executia lucrarilor suplimentare in cadrul contractului 4347/13.09.2011 avand ca obiect proiectare si executie Drum transfrontalier Dobromir-Krushari, cod MIS ETC 588.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Comuna Dobromir, jud. Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Act aditional pentru executia lucrarilor suplimentare in cadrul contractului 4347/13.09.2011 avand ca obiect proiectare si executie Drum transfrontalier Dobromir-Krushari, cod MIS ETC 588.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1.332.293,04 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 112

Denumirea: Act aditional pentru executia lucrarilor suplimentare in cadrul contractului 4347/13.09.2011

V.1) Data atribuirii contractului 24.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. PROMS CONCEPT GROUP SRL, lider al Asocierii formate din SC PROMS CONCEPT GROUP SRL - SC STRACO GRUP SRL - SC EURO PROIECT SRL
Adresa postala: Str. Baiculesti nr. 9, bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 47 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013191 , Romania , Tel. +40 311040632 , Email: office@proms.ro , Fax: +40 311040632

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.332.500,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.332.293,04 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, proiect Drum transfrontalier Dobromir-Krushari.

VI.2) Alte informatii

Valoarea de atribuire a prezentului Act Aditional este rezultatul exclusiv al notelor de comanda suplimentara. La constatarea necesitatii lucrarilor suplimentare au fost stabilite si note de renuntare, in valoare de 1114008.92 lei, fara TVA, astfel incat cresterea efectiva a contractului de executie lucrari nr. 4337/13.09.2011 este cu 218284.12 lei, fara TVA (diferenta dintre notele de comanda suplimentare ce fac obiectul prezentului act aditional si notele de renuntare).

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: Str. Traian nr. 35c , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900320 , Romania , Tel. +40 241616003 , Email: ca.constanta@just.ro , Fax: +40 241616003

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria com. Dobromir
Adresa postala: Str. Baneasa nr. 28, jud. Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 907115 , Romania , Tel. +40 788891304 , Email: primariadobromir@yahoo.com , Fax: +40 788891304

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

23.07.2012 15:25

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii