Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:00 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Serviciul de paza ce se executa de o societate specializata, pentru protectia functionarilor Primariei municipiului Constanta aflati in exercitiul functiunii in perioada 16.02.2012-15.02.2015

ro

15 Feb, 2012 00:00 549 Marime text

CONTRACT NR: 20980 / 15.02.2012
OBIECT: Serviciul de paza ce se executa de o societate specializata, pentru protectia functionarilor Primariei municipiului Constanta aflati in exercitiul functiunii in perioada 16.02.2012-15.02.2015
VALOARE: 641.030,40 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC CONPRESS HOLDING SRL
Adresa postala: DRAGOS VODA NR.10 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 0241488311 , Fax: +40 0241488314

Anunt de atribuire numarul 122162/06.03.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP , Tel. +40 0241488157 , Email: ghiulnihal.mutalap@primaria-constanta.ro , Fax: +40 0241488195 , Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Serviciul de paza ce se executa de o societate specializata, pentru protectia functionarilor Primariei municipiului Constanta aflati in exercitiul functiunii in perioada 16.02.2012-15.02.2015

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

27 - Alte servicii

Locul principal de prestare: MUNICIPIOUL CONSTANTA

Codul NUTS: RO223 - Constanta

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

ASIGURAREA PROTECTIEI FUNCTIONARILOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA AFLATI IN EXERCITIUL FUNCTIUNII

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

641.030,4 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 20980

Denumirea: Serviciul de paza ce se executa de o societate specializata ,pentru protectia functionarilor primariei

V.1) Data atribuirii contractului 15.02.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC CONPRESS HOLDING SRL
Adresa postala: DRAGOS VODA NR.10 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 0241488311 , Fax: +40 0241488314

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 641.030,40 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 641.030,40 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de ani: 3

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6,SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: BD.TOMIS NR.51 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 0241488115 , Fax: +40 0241488924

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

02.03.2012 10:57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii