Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:33 19 07 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitia serviciului de elaborare documentatie tehnica necesara accesarii POR Axa 1 pentru proiectul " Îmbunatatirea accesului în statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale"07.01.2011

ro

07 Jan, 2011 00:00 735 Marime text

CONTRACT NR: 2107/1/7/2011
OBIECT: Achizitia serviciului de elaborare documentatie tehnica necesara accesarii POR Axa 1 pentru proiectul " Îmbunatatirea accesului în statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale"( Studiu de fezabilitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor, Proiect Tehnic, Detalii de excutie, Documentatie pentru autorizarea lucrarilor de construire si Caietul de sarcini lucrari).
VALOARE: 153.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA SRL
Adresa postala: Aleea Politehnicii nr 8, Ap 3, Sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060814 , Romania , Tel. 0216101584 , Fax: 0216101584

 

 

Anunt de atribuire numarul 102750/24.02.2011

 

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 109621 / 14.10.2010

Denumire contract:Achizitia serviciului de elaborare documentatie tehnica necesara accesarii POR Axa 1 pentru proiectul " Îmbunatatirea accesului în statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale"( Studiu de fezabilitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor, Proiect Tehnic, Detalii de excutie, Documentatie pentru autorizarea lucrarilor de construire si Caietul de sarcini lucrari).

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL CONSTANTA

Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP , Tel. 0241488157 , Email: ghiulnihal.mutalap@primaria-constanta.ro , Fax: 0241488195 , Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Achizitia serviciului de elaborare documentatie tehnica necesara accesarii POR Axa 1 pentru proiectul " Îmbunatatirea accesului în statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale"( Studiu de fezabilitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor, Proiect Tehnic, Detalii de excutie, Documentatie pentru autorizarea lucrarilor de construire si Caietul de sarcini lucrari).

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice

Locul principal de prestare: Municipiul Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Elaborarea documentatiei tehnica necesara accesarii POR Axa 1pentru proiectul : " Îmbunatatirea accesului în statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale ". Prin elaborarea documentatiei tehnice(SF, PT + DDE + CS) se va urmari in principal realizarea urmatoarelor lucrari: - construirea a cinci pasarele pietonale peste Bulevardul Mamaia in Statiunea Mamaia - municipiul Constanta.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1)Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

153.000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Dialog competitiv

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere

1. pretul ofertei 50 %

Descriere:

2. Durata de prestare 15 %

Descriere:

3. valoarea obiectiv de investitie 15 %

Descriere:

4. avantaje tehnico-economice ale scenariiului recomandat 20 %

Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 2107 Denumirea: Imbunatatirea accesului in Statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

V.1) Data atribuirii contractului 1/7/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA SRL

Adresa postala: Aleea Politehnicii nr 8, Ap 3, Sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060814 , Romania , Tel. 0216101584 , Fax: 0216101584

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 153.225,81 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 153.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de luni: 2

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Posibilitatea finantarii proiectului prin intermediul POR 2007-2013, Axa prioritara 1, proiect inclus in PID.

VI.2) Alte informatii

Candidaturile vor fi insotite de declaratie privind neancadrarea in prevederile art.69^1 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Procedura de dialog competitiv se va desfasura in trei etape: -etapa I-etapa de depunere a candidaturilor si preselectiei a candidatilor; -etapa II-etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei; -etapa III-etapa de evaluare a ofertelor finele depuse pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul etapei II. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat nr. minim(trei)procedura de dialog competitiv va continua numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indepilnesc criteriile solicitate.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta

Adresa postala: str Traian nr 31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. 0241551345 , Fax: 0241610241

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Constanta

Adresa postala: Str. Traian, nr.23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. 241/616003 , Email: ca.constanta@just.ro , Fax: 241/606597

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Administratie Publica Locala Serviciul Juridc

Adresa postala: bd Tomis nr 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. 0241488115 , Fax: 0241488924

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

21.02.2011 14:27

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii