Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:13 21 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Prima reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE

ro

21 Apr, 2015 09:26 529 Marime text
Prima reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE) pe anul 2015 s-a desfăşurat astăzi, 20 aprilie 2015, sub coordonarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Răzvan-Horaţiu Radu, subsecretar de stat în cadrul MAE.
 
În deschiderea reuniunii, Agentul Guvernamental a făcut o prezentare a activităţii de reprezentare desfăşurate în lunile ianuarie - martie 2015, atât în faţa Comisiei Europene, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures), cât şi în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).
 
Totodată, Agentul guvernamental a atras atenţia reprezentanţilor instituţiilor participante că, deşi numărul total de acţiuni este în scădere, există un trend ascendent al întârzierilor în transpunere (mai multe acţiuni în etapa avizului motivat pentru care nu au fost adoptate măsurile naţionale de transpunere), cu consecinţe grave, prin expunerea statului român la posibilitatea de a îi fi impuse sancţiuni pecuniare.
 
În acest sens, a solicitat reprezentanţilor instituţiilor, membre în GLCUE să ia măsurile necesare pentru transpunerea legislaţiei UE restante, în scopul clasării acţiunilor declanşate.
 
De asemenea, Răzvan-Horaţiu Radu a propus instituţiilor reprezentate în GLCUE sa aibă o atitudine proactivă în contextul tuturor dosarelor aflate pe rolul CJUE şi să identifice mecanisme apte să asigure atât transpunerea în termen a directivelor UE, cât şi aplicarea corectă a dreptului UE. În acest scop, MAE prin Agentul guvernamental va oferi sprijinul necesar pentru o diseminare corespunzătoare a legislaţiei UE şi a jurisprudenţei CJUE.
 
Totodată, a fost subliniată necesitatea unei strânse cooperării interinstituţionale. În acest context, GLCUE are o importanţă deosebită.
 
Agentul Guvernamental gestionează în prezent 52 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, dintre care 51 în fază precontencioasă şi 1 acţiune în faza contencioasă.
 
În ceea ce priveşte cele 51 de acţiuni aflate în faza precontencioasă, 29 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 22 vizează necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.
 
De la data aderării şi până în prezent, România nu a suferit nicio condamnare în faţa CJUE pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru.
 
În ceea ce priveşte cererile având ca obiect pronunţarea unor decizii preliminare (art. 267 TFUE), în perioada ianuarie – 20 aprilie 2015, România a formulat observaţii scrise în două cereri preliminare şi a susţinut pledoarii în 5 cereri preliminare, toate formulate de instanţe naţionale.
 
Totodată, în perioada de referinţă, CJUE a soluţionat 4 cereri preliminare formulate de instanţe din România (Cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs şi alţii, Cauza C-143/13, Matei şi Matei, Cauza C-76/14, Manea şi Cauza C-278/14, Enterprise Focused Solutions).
 
Agentul Guvernamental a atras atenţia că, în urma pronunţării hotărârilor în cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs şi alţii şi în cauza C-76/14, Manea, pe plan intern, trebuie analizate demersurile ce se impun a fi întreprinse în vederea corelării legislaţiei şi/sau practicii naţionale cu hotărârile Curţii.
 
Tot în această perioadă, Guvernul României a depus memoriul în intervenţie în cauza C-358/14, Polonia/ Parlamentul European şi a Consiliului, acţiune în anularea unor prevederi ale Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a  Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE şi o cerere în intervenţie în Cauza T-678/14, Slovacia/Comisia Europeană, acţiune în anularea unei decizii a Comisiei, conținută într-o scrisoare prin intermediul căreia aceasta din urmă solicită Slovaciei să pună la dispoziție resursele financiare care corespund pierderii de resurse proprii tradiționale ale Uniunii Europene.
 
De asemenea, Guvernul României a formulat o cerere introductivă în cauza T-145/15, România/Comisiei, acţiune în anularea parţială, în ceea ce priveşte România, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei Europene din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), comunicată României prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la data de 19 ianuarie 2015 şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 16 din 23 ianuarie 2015. 
 
 
Răzvan-Horaţiu Radu, subsecretar de stat, Agentul Guvernamental pentru CJUE a solicitat instituţiilor participante să îşi intensifice eforturile pentru a asigura o abordare proactivă în contextul acţiunilor în care România este implicată. De asemenea, acesta a atras atenţia asupra trendului ascendent al numărului de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisie  pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere.
Totodată, a fost subliniată necesitatea unei strânse cooperării interinstituţionale. În acest context, GLCUE are o importanţă deosebită.
 
Agentul Guvernamental a subliniat obligaţia instituţiilor de a urmări JOUE şi de a identifica acţiunile directe şi a cererile preliminare formulate de instanţe ale altor state membre,în care este oportună formularea unor cereri în intervenţie din partea României, respectiv transmiterii de observaţii scrise.
 
În a doua parte a reuniunii a fost comunicată participanţilor sinteza celor mai importante hotărâri pronunţate de CJUE în perioada ianuarie – martie 2015.
 
Informaţii suplimentare:
 
Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, constituit în vederea asigurării unei cooperări interinstituţionale eficiente în pregătirea reprezentării României înaintea CJUE.
 
GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi dezbate probleme generale privind reprezentarea, identifică soluţii în vederea cooperării interinstituţionale în această materie şi analizează implicaţiile jurisprudenţei recente a CJUE.
 
 
 
Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii