Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:48 23 10 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vrei să lucrezi la DGASPC Constanţa. Sunt mai multe posturi vacante

ro

12 Jun, 2017 22:08 17591 Marime text
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:
 
medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Techirghiol;

asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Techirghiol;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Techirghiol;

medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă;

3 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă;

asistent medical farmacie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă;

9 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă;

muncitor calificat fochist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă;

muncitor calificat lenjer, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă;

asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă

2 posturi de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă;

muncitor necalificat spălătorie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă;

3 posturi deinfirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă;

medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă;

3 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă;

psihopedagog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă;

3 posturi de instructor ergoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă;

2 posturi de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă;

5 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă;

instructor ergoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp A;

3 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp A;

psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial;

psihopedagog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial

7 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial

asistent medical balneofizioterapie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial;

muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial;

muncitor necalificat spălătorie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial;

5 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică SF. Luca – Negru Voda;

inspector de specialitate/referent (administrator), pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Topraisar – Casa Albatros;

asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Negru –Vodă – Casa Topaz;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Negru –Vodă – Casa Topaz;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Negru –Vodă – Casa Opal;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Negru –Vodă – Casa Coral;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Negru –Vodă – Casa Smarald;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Lazu – Casa Aurelia;

infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Cumpăna – Casa Iris;

muncitor calificat lenjer, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam – Centrul de Plasament;

inspector de specialitate cu atribuții de purtator de cuvânt, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Intervenții în Regim de Urgență;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 
22 iunie 2017, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
04 iulie 2017, ora 12.00, proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, str. Decebal nr. 22, telefon: 0241/480.863.

Ti-a placut articolul?

Comentarii