Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:51 24 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța caută informatician. Îți trebuie minim șase luni de vechime

ro

28 Feb, 2024 15:19 832 Marime text


Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de informatician S II.
 
Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022 sunt:
• Formular de înscriere la concurs;
• Copia actului de identitate sau orice alt document care atastă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate,
• Copia actului de identitate sau orice alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• Copiile documentelor care atastă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice al postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• Copia Carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• Certificat de cazier judiciar sau, după caz extrasul de pe cazierul judiciar;
• Adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au omis infracţiuni prevăzute la art.1, alin (2) din Legea nr. 118/2018 privind Registrul naţional autorizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţia socială. Precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copiii , persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabil ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• Curriculum vitae, model comun european.
 
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr. 30 Gheorghe Ţiţeica, informaţii la tel 0341405849.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 5 zile lucrătoare de la afişare) la sediul instituţiei.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificarile si completarile ulterioare şi cerinţele specifice prevăzute de la art. 542 alin (1) şi (29 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
1. Are cetăţenie română sau cetăţenia altui stat mentru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.
2. Cunoaşte limba română scris şi vorbit.
3. Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
4. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţi medicale abilitate.
5. Îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
6. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra infăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
7. Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvîrşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
8. Nu a comis infracţiunle prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin (1) lit. H
 
Condiţii specifice de participare la concurs
Nivelul studiilor: Studii superioare
Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni
 
Calendarul de desfăţurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
Data postării/ publicării anunţului 23 februarie 2024
Data limită de depunere a dosarelor 04 Martie 2024 15,00
Selecţia dosarelor 05 Martie 2024 12,00
Afişarea rezultatelor in urma selecţiei dosarelor 05 Martie 2024 13,00
Termen limită contestaţii referitor la selecţia dosarelor 05 Martie 2024 14,00
Afişarea rezultate la contestaţii 05 Martie 2024 15,00
Proba scrisă 06 Martie 2024 10,00-13,00
Afişarea rezultatelor la proba scrisă 06 Martie 2024 14,00
Termen limită la contestatii la proba scrisă 06 Martie 2024 15,00
Afişarea rezultatelor la contestaţii la proba scrisă 06 Martie 2024 16,00
Proba practică 07 Martie 2024 10,00
Afişarea rezultatelor la proba practică 07 Martie 2024 11,00
Termen limită la contestatii la proba practică 07 Martie 2024 12,00
Afişarea rezultatelor la contestaţii la proba practică 07 Martie 2024 12,30
Interviu 07 Martie 2024 13,00
Afişarea rezultatelor la interviu 07 Martie 2024 14,00
Afisare rezultate finale 07 Martie 2024 15,30
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.  
 
Citește și:
Cumpărări directe Constanța Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica“, achiziție de gazon sintetic și de articole sportive (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii