Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:17 21 06 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” din Constanţa angajează îngrijitor

ro

20 May, 2021 21:19 611 Marime text
 • Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” din Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor I M.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechime în muncă – 6 ani și 6 luni.

Calendarul concursului:
 • depunere dosare- 10 iunie 2021 – 11 iunie 2021, între orele 09.00 – 13.00, la sediul unității
 • afișare rezultate selcție dosare-11.06.2021, ora 15.00
 • depunere contestații selecție doare- 14.06.2021, până la ora 11.00
 • soluționare contestații selecție-14.06.2021, ora 14.00.
 • proba scrisă în data de 15.06.2021, ora 09.00,la sediul instituției
 • afișarea rezultatelor-15.06.2021, ora 12.00.
 • depunerea contestațiilor- 16.06.2021, până la ora 12.00
 • analizarea și soluționarea contestațiilor-16.06.2021, până la ora 14.00
 • proba practică în data de 17.06.2021, ora 09.00,la sediul instituției.
 • proba interviu în data de 17.06.2021, ora 11.00,la sediul instituției


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe prează;
 • adeverință medicală care să ateste starea dopria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candide sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” din Constanţa, str. Călăraşi nr. 48, judeţul Constanţa, telefon 0341/405.839.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii