Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:50 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța angajează. Care sunt condițiile specifice de participare la concurs?

ro

16 Oct, 2023 13:14 1370 Marime text

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța angajează pedagog școlar pe perioadă nedeterminată, conform unui anunț publicat pe 13 octombrie 2023.
 
Scopul principal al postului este supravegherea și coordonarea elevilor pe timp de zi, în afara programului de cursuri și antrenament sportiv.
 
Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022 sunt:
 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a H.G. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la sediul Liceului cu Program Sportiv ,, Nicolae Rotaru” strada Ion Corvin nr. 2, Constanța.
 
Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022 sunt:
 
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
 
1. Studii medii cu diplomă de bacalaureat ( liceul pedagogic constituie un avantaj);
2. Perfecționări (specializări): constituie un avantaj;
3. Cunoștințe de operare pe calculator: da, Microsoft Office (Word și Excel);
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate de a lucra in două schimburi, disponibilitate pentru program prelungit în situații speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului;
5. Cerințe specifice: experiență în lucru cu elevii și sportivii;
6. Competență managerială (calități și aptitudini manageriale în lucru cu elevii și sportivii): abilități pentru munca în echipă și în coordonarea și relaționarea cu elevii și sportivii;
7. Vechime: minimă 6 ani si 6 luni (în învățământ).
 
Calendarul de desfășurare a concursului este:
depunere a dosarelor de concurs: 18-31.10.2023, între orele 9:00 – 14:00, la sediul instituției;
– selecția dosarelor: 03.11.2023, ora 10:00, la sediul instituției;
– afisarea selectiei dosarelor : 03.11.2023, ora 14:00, la sediul instituției;
– proba scrisă în data de 08.11.2023 între orele 9:30 – 11:30, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 08.11.2023, ora 13:00;
– proba practică în data de 08.11.2023 între orele 13:30 – 14:30, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 08.11.2023 între orele ora 15:00 – 16:30, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor finale: 09.11.2023, ora 10:00, la sediul instituției;
– depunerea contestatiilor: 09.11.2023, între orele 10:30 – 12:00, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor finale 09.11.2023, ora 16:00, la sediul instituției.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:
Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa angajează. Ce posturi sunt vacante
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii