Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:43 24 06 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră angajează

ro

20 May, 2021 18:54 809 Marime text

 
 • Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră, Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale temporar vacante, de expert S I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • minimum 1 an vechime în specialitate;
 • cunoștințe avansate de operare calculator;
 • cunoștințe avansate de redactare a documentelor;
 • cunoștințe bune de contabilitate primară;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat, cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • disponibilitate la deplasări interne și internaționale.
Concursul va consta în :
 • selecția dosarelor de concurs
 • proba scrisă
 • interviu și proba practică

Calendarul concursului:

25.05.2021, ora 15.00- termenul limită de depunere a dosarelor

26/05.2021- selecția dosarelorde concurs de către membrii comisiei
27.05.2021-afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs
28.05.2021- depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs
04.06.2021, orele 09.00-12.00- susținerea probei scrise
07.06.2021-publicare rezultat probă scrisă
08.06.2021-depunerea contestațiilor pentru proba scrisă
10.06.2021, ora 09.00- interviul și proba practică
11.06.2021- afișare rezultate interviu și proba scrisă
14.06.2021-contestație rezultat interviu
15.06.2021- publicare rezultat final selecție

Ora și locul desfășurării probelor vor fi comunicate candidaților declarați admiși la fiecare probă.

Dosarele de concurs se depun la sediul Secretariatului Național Român al Rețelei Universităţilor de la Marea Neagră, Universitatea Ovidius din Constanța, bulevardul Mamaia nr. 124, etaj 2.

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim obținut la fiecare prbă fiind de 50 de puncte.

Detalii privind condițiile specifice, conținutul dosarului de concurs și bibliografia de concurs pot fi solicitate prin e-mail ( office@bsun.org).

Relaţii suplimentare la Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră, cu sediul în Constanța, bd. Mamaia nr. 124. județul Constanța, telefon 0724365821(Andreea Presură) sau 0723664345 (Rășanu Gabriela). 

Ti-a placut articolul?

Comentarii