Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:12 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Posturi vacante la Ceronav. Iată care sunt

ro

31 May, 2024 17:55 8387 Marime text
Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – Ceronav, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante:

– Expert consultant I, specialitatea “Transportul şi Manipularea Mărfurilor P ericuloase conform Codului Regulilor Federale S.U.A” , pe perioadă nedeterminată.
– Expert consultant IA, specialitatea “Certificat de Operator Restricţionat în Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă Maritimă-GMDSS – ROC”, pe perioadă nedeterminată.
– Expert consultant IA, specialitatea “Specializare nave pentru transport produse chimice – Iniţial şi Actualizare”, pe perioadă nedeterminată.
– Expert consultant IA, specialitatea “Specializare nave pentru transport gaze lichefiate – Iniţial şi Actualizare”, pe perioadă nedeterminată
– Expert consultant IA, specialitatea “Tehnici individuale de supravieţuire pe mare – Iniţial şi Actualizare” , pe perioadă nedeterminată.


Condițiile specifice de participare la concurs:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
– deţinător de brevet maritim nivel managerial, care trebuie să aibă cel puțin 6 luni ambarcare pe funcția de nivel managerial în ultimii 5 ani de activitate sau în ultimele 12 luni a colaborat cu instituția, prin prestarea de servicii în baza unui contract de prestări servicii.
– sau cadru didactic universitar de profil, deţinător de brevet maritim;
– vechime în muncă de minimum este de 3 ani și 6 luni pentru gradul I și 6 ani și 6 luni pentru gradul IA.
– experiență în domeniul formării profesionale
– cunoştinţe de operare pe calculator: Excel, Power Point, Word – nivel avansat
– limbi străine cunoscute: limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel avansat

Perioada și durata timpului de lucru: de luni până joi – 08:00 – 16:30, vineri – 08:00 – 14:00. Contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba suplimentară :
– testare cunoștințe lingvistice de engleză
– testare cunoștințe operare calculator
c) proba scrisă. Această probă va fi susținută doar de candidații declarați admiși la proba suplimentară.
d) interviul. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în ART. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul instituției);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tîrziu pînă la data desfăşurării primei probe a concursului.
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile de participare la concurs, documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere la concurs şi bibliografia se afişează la sediul și pe site-ul CERONAV, respectiv www.ceronav.ro.

Calendarul concursului:

Concursul se organizează la sediul din Strada Pescarilor 69A.

Proba suplimentară:
– testare cunoștințe lingvistice de engleză se va susține în data de 25.06.2024, ora 10.00.
– testare cunoștințe operare calculator se va susține în data de 25.06.2024, ora 12.00.

Proba scrisă se va susține în data de 27.06.2024, ora 13.00.

Proba interviu se va susține în datele de 03.07.2024 și 04.07.2024 între orele 10.00 -15.00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul din Str. Pescarilor nr. 69A, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului la sediul și pe pagina proprie de internet a instituției, respectiv cel mai târziu în data de 13.06.2024 ora 14.00.

– 31.05.2024 – 13.06.2024 – depunere dosare de concurs
– 14.06.2024 ora 10.00 – selecția dosarelor de concurs
– 17.06.2024 ora 10.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs si depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor de concurs
– 18.06.2024 ora 14.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la selecția dosarelor de concurs
– 25.06.2024, ora 10.00 – proba suplimentară – testare limba engleză.
– 25.06.2024, ora 12.00 – proba suplimentară – testare cunoștințe operare calculator.
– 25.06.2024 ora 15.00 – comunicare rezultate proba suplimentară și depunere contestații la proba suplimentară
– 26.06.2024 ora 15.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale proba suplimentară
– 27.06.2024 ora 13.00 – proba scrisă
– 28.06.2024 ora 13.00 – afișare rezultate la proba scrisă
– 01.07.2024 ora 10.00 – depunere contestații la rezultatele probei scrise
– 02.07.2024 ora 14.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
– 03.07.2024 și 04.07.2024 între orele 10.00 -15.00 – proba interviu
– 05.07.2024 ora 10.00 – afișare rezultate la proba interviu
– 08.07.2024 ora 10.00 – depunere contestații la rezultatele probei interviu
– 09.07.2024 ora 10.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la proba interviu
– 10.07.2024 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Relaţii suplimentare la tel 0241-639595, sau în Str. Pescarilor nr. 69A, Constanţa, Birou resurse umane. Persoana de contact: Sef Birou resurse umane, Ionela Pop, E-mail: ionelapop@ceronav.ro.
 
 
2 - Inspector de specialitate grad I

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Expiră în 2024.06.13. 
 
 
Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual vacant de Inspector de specialitate grad I, din cadrul Serviciului programare, Direcţia de dezvoltare și cercetare.

Denumirea postului Inspector de specialitate grad I

Condițiile specifice de participare la concurs:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
– vechime în muncă de minimum este de 6 ani și 6 luni.
– experiență în domeniul relațiilor publice
– cunoştinţe de operare pe calculator, certificate prin ECDL sau alte forme de echivalare.
– limbi străine cunoscute: limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel avansat

Perioada și durata timpului de lucru: de luni până joi – 08:00 – 16:30, vineri – 08:00 – 14:00. Contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată.

Atribuțiile principale ale postului:

– asigură activitatea auxiliară activității didactice din cadrul instituției
– ține evidenţa pe calculator a sistemului informaţional cu privire la datele de inceput şi de sfârşit ale programelor, actualizarea nomenclatorului de cursuri şi experţi, actualizarea titlurilor de programe şi a tarifelor acestora,
– întocmirea cataloagelor şi listarea acestora pentru programele organizate saptaminal,
– listarea saptaminala (pentru afisare) a grupelor de cursanti, pe categorii de cursuri, salvarea şi arhivarea datelor informaţionale din calculator.
– răspunde la mesajele primite pe internet, oferind clientilor informatii utile cu privire la conditiile de participare la programele organizare de instituție, în special cursanților străini.

Concursul va consta în 3 etape succesive:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba suplimentară :
– testare cunoștințe lingvistice de engleză
– testare cunoștințe operare calculator
c) proba scrisă. Această probă va fi susținută doar de candidații declarați admiși la proba suplimentară.
d) interviul. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în ART. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul instituției);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tîrziu pînă la data desfăşurării primei probe a concursului.
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile de participare la concurs, documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere la concurs şi bibliografia se afişează la sediul și pe site-ul CERONAV, respectiv www.ceronav.ro.

Calendarul concursului:

Concursul se organizează la sediul din Strada Pescarilor 69A.

Proba suplimentară:

– testare cunoștințe lingvistice de engleză se va susține în data de 25.06.2024, ora 10.00.
– testare cunoștințe operare calculator se va susține în data de 25.06.2024, ora 12.00.

Proba scrisă se va susține în data de 27.06.2024, ora 10.00.

Proba interviu se va susține în data de 04.07.2024, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul din Str. Pescarilor nr. 69A, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului la sediul și pe pagina proprie de internet a instituției, respectiv cel mai târziu în data de 13.06.2024 ora 14.00.
– 31.05.2024 – 13.06.2024 – depunere dosare de concurs
– 14.06.2024 ora 10.00 – selecția dosarelor de concurs
– 14.06.2024 ora 14.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs si depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor de concurs
– 17.06.2024 ora 14.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la selecția dosarelor de concurs
– 25.06.2024, ora 10.00 – proba suplimentară – testare limba engleză.
– 25.06.2024, ora 12.00 – proba suplimentară – testare cunoștințe operare calculator.
– 25.06.2024 ora 15.00 – comunicare rezultate proba suplimentară și depunere contestații la proba suplimentară
– 26.06.2024 ora 15.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale proba suplimentară
– 27.06.2024 ora 10.00 – proba scrisă
– 28.06.2024 ora 10.00 – afișare rezultate la proba scrisă
– 01.07.2024 ora 10.00 – depunere contestații la rezultatele probei scrise
– 02.07.2024 ora 14.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
– 04.07.2024 ora 10.00 – proba interviu
– 05.07.2024 ora 10.00 – afișare rezultate la proba interviu
– 05.07.2024 ora 14.00 – depunere contestații la rezultatele probei interviu
– 08.07.2024 ora 14.00 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la proba interviu
– 09.07.2024 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Relaţii suplimentare la tel 0241-639595, sau în Str. Pescarilor nr. 69A, Constanţa, Birou resurse umane. Persoana de contact: Sef Birou resurse umane, Ionela Pop, E-mail: ionelapop@ceronav.ro.


Citește și:

Justiție ConstanțaDan Pisică cere în instanță anularea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Este vizată structura organizatorică a CERONAV (DOCUMENT)

 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii