Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:26 15 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Posturi vacante la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

ro

27 May, 2024 20:41 3629 Marime text
foto cu rol ilustrativ
Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare cu sediul în Constanța, Incintă Port Constanța, dana 78, organizează concurs de angajare conform H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea unur posturi contractuale de execuție vacante pe o perioadă nedeterminată:

 Șef Serviciu II-1 post vacant- Serviciul Economic

Condiții specifice privind ocuparea postului de Șef Serviciu Economic:

a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
b) vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani;
c) experiență în domeniul financiar-contabilitate minim 6 ani;
d) experiență pe funcție în instituții publice minim 6 ani;
e) cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil la nivelul instituțiilor bugetare;
f) cunoștințe în domeniul salarizării, transmiterea declarațiilor, întocmire situații financiare, verificare și întocmire buget;
g) experiență CFP;
h) deținerea certificatului atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul European de Conturi (SEC), conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
i) cunoștințe privind sistemul FOREXEBUG;
j) cunoștințe avansate/experiență de operare pe calculator MS Office (WORD,EXCEL) ;
k) software pentru managementul financiar-contabil.


Economist I – 1 post vacant – Compartiment Contabilitate si Tarifare din cadrul Serviciului Economic

Condiții specifice privind ocuparea postului de Economist I:

a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
b) vechime în muncă de minim 6 ani;
c) experiență în contabilitate minim 6 ani;
d) Cunoștințe avansate/experiență de operare pe calculator MS Office (WORD,EXCEL).

Concursul se va desfășura la sediul ARSVOM, din Dana 78,Port Constanța.

Probe de concurs: Selecția dosarelor, proba scrisă și interviu

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar, în perioada de valabilitate;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.

Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice;

Copiile documentelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs sau pe pagina oficială www.arsvom.ro
Condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea posturilor vacante:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 07.06.2024, ora 13:00

1. Selecția dosarelor de înscriere: 10.06.2024
2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor:11.06.2024 până la ora 17:00
3. Termen de depunere contestații cu privire la selecția dosarelor: 12.06.2024 până la ora 11:00
4. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate: 13 .06.2024 până la ora 17:00
5. Proba scrisă: 14.06.2024 la ora 10:00
6. Afișare rezultate proba scrisă: 17.06.2024 până la ora 17:00
7. Termen de depunere contestații pentru proba scrisă: 18.06.2024 până la ora 12:00
8. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate: 19.06.2024 până la ora 17:00
9. Interviu: 20 .06.2024 la ora 12:00
10. Afișare rezultate interviu: 21.06.2024 până la ora 17:00
11. Termen de depunere contestații pentru proba interviu: 25.06.2024 până la ora 13:00
12. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate:26.06.2024 până la ora 17:00
13. Afișare rezultate finale:26.06.2024 până la ora 17:00

DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS se va face la sediul A.R.S.V.O.M., Incintă Port Constanța, dana 78, tel: 0241.60.18.78.

Tematica, Bibliografia și Rezultatele Finale ale probelor de concurs se vor afișa la sediul unității și pe pagina oficială: www.arsvom.ro


Citește și:

ARSVOM, detalii de ultim moment despre operațiunea de căutare după scufundarea navei lângă Sf. Gheorghe
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii