Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:46 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ministerul Sănătăţii - MS Ordinul nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent (document)

ro

20 Dec, 2014 08:51 4699 Marime text


Văzând Referatul de aprobare nr. NB 10.440/2014 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
Art. 1.

1 Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 3 la norme

Documentaţia privind evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de îngrijiri medicale independente

FURNIZOR . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon/Fax . . . . . . . . . .

I. FIŞĂ DE EVIDENŢĂ
a materialelor sanitare utilizate

Numele şi prenumele pacientului: . . . . . . . . . .

       
  Nr. crt. Materiale sanitare utilizate Data
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Confirm că materialele sanitare utilizate în îngrijirile medicale acordate sunt de unică folosinţă şi că au fost respectate normele de igienă şi asepsie.

     
  Asistent medical,
. . . . . . . . . .
Semnătură şi parafă
. . . . . . . . . .
Semnătură pacient
. . . . . . . . . .

FURNIZOR . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon/Fax . . . . . . . . . .

II. FIŞĂ DE ÎNGRIJIRI MEDICALE
Nr. . . . . . . . . . .

             
  Numele şi prenumele
  CNP
  Adresa
  Ocupaţia
  Data                    Ora
  Modalitate de prezentare:
□ cu bilet de trimitere
□ proprie iniţiativă
  Medicul care trimite: Medic de familie:
  Diagnostic medical:
   
   
   
   
  Alergii: □ NU    □ DA  La:
  Tratamente în curs:
  Medicaţie Frecvenţă Ultima doză - ora Medicaţie Frecvenţă Ultima doză - ora
  1.     6.    
  2.     7.    
  3.     8.    
  4.     9.    
  5.     10.    
   
  Istoricul pacientului/familiei
  Istoricul pacientului (afecţiuni majore, operaţii majore, răniri grave), inclusiv sarcini
  1.                       3.
  2.                       4.
  Stil de viaţă
  □ Fumător . . . . ./zi □ Alcool . . . . /zi D Greutate . . . . . . □ Exerciţii fizice periodice □ Obiceiuri alimentare □ nr. ore de somn/noapte □ Consum zilnic de fructe, legume
  Istoricul familiei: □ Afecţiuni cardiace □ AVC □ HTA □ Astm bronşic □ Tuberculoză □ Diabet
  □ Cancer □ Afecţiuni renale □ Alergii □ Epilepsie □ Boli ale sângelui □ Boli psihice □ Altele
     
  Asistent medical,
. . . . . . . . . .
Semnătură şi parafă
. . . . . . . . . .
Semnătură pacient
. . . . . . . . . .

III. FIŞĂ DE ÎNGRIJIRI MEDICALE

Numele şi prenumele pacientului . . . . . . . . . .

                   
  Nr. crt. Servicii de îngrijiri medicale furnizate Data Ora Numele şi prenumele asistentului medical care a efectuat serviciul de îngrijiri medicale Semnătura asistentului medical Semnătura pacientului Medic Semnătură Parafă* Observaţii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   
                   
                   
                   
                   
                   

*) Se va completa în cazul serviciilor de îngrijiri medicale delegate care pot fi furnizate în condiţiile în care un medic să poată interveni în orice moment, precum şi pentru serviciile furnizate numai în prezenţa unui medic, conform anexei nr. 1 la normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi asistent medical în regim independent.

                           
  Măsurarea funcţiilor vitale
   
   
    Data Data Data Data Data Data
  D S D S D S D S D S D S
  - TA                        
                         
   
  - temperatura                        
                         
   
  - puls                        
                         
   
  - respiraţie                        
                         
   

IV. FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., legitimat cu B.I/C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în calitate de:

1. pacient . . . . . . . . . .;

2. reprezentant legal al pacientului (în cazul în care pacientul este în incapacitate de a decide, nu are discernământ) . . . . . . . . . ., m-am prezentat liber de orice constrângere şi am solicitat furnizarea următoarelor servicii de îngrijire medicală:

. . . . . . . . . .;

. . . . . . . . . .;

. . . . . . . . . .;

. . . . . . . . . . .

Mi s-au adus la cunoştinţă de către asistentul medical . . . . . . . . . . prin explicaţii suficiente, într-un limbaj clar, respectuos şi pe înţelesul meu, următoarele:

- tehnicile şi/sau manevrele de îngrijire şi/sau tratament ce se vor efectua;

- natura, scopul şi beneficiile intervenţiilor medicale;

- riscurile şi consecinţele refuzării sau întreruperii intervenţiei medicale;

- riscurile în general acceptate ale metodelor de îngrijire şi tratament.

Am cunoştinţă că am dreptul să refuz sau să opresc o intervenţie medicală asumându-mi răspunderea pentru decizia mea. Consimt ca personalul medical al cabinetului de îngrijire medicală să efectueze toate tehnicile şi/sau manevrele de îngrijire şi/sau tratament necesare în vederea furnizării serviciului medical de îngrijire solicitat, în contextul legal al unei practici medicale corecte, cu excepţia celor în legătură cu care, în mod expres, îmi exprim dezacordul.

În cazul în care în timpul intervenţiei medicale apar situaţii şi condiţii neprevăzute, care impun proceduri suplimentare faţă de cele descrise mai sus ca fiind acceptate de către mine, accept ca personalul medical să acţioneze în baza pregătirii sale profesionale, în consecinţă, doar dacă aceste proceduri sunt absolut justificate din motive medicale şi numai în interesul meu personal şi înspre binele meu.

Am luat cunoştinţă că datele personale sunt păstrate în registrul de evidenţă al cabinetului, sunt arhivate şi sunt utilizate la întocmirea raportărilor statistice către instituţiile abilitate; aceste date sunt confidenţiale şi nu vor fi furnizate în alte scopuri, fără avizul meu.

În consecinţă şi în condiţiile precizate, îmi dau liber şi în cunoştinţă de cauză consimţământul la intervenţiile medicale solicitate.

Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi, ca urmare, le semnez.

       
  Data . . . . . . . . . .    
    Semnătura pacientului/
Reprezentantului legal
. . . . . . . . . .
Asistent medical,
. . . . . . . . . .
Semnătura şi parafa
. . . . . . . . . .

Facultativ:

Subsemnatul, . . . . . . . . . . , legitimat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de martor, confirm că prezentul formular de consimţământ a fost completat în prezenţa mea şi a fost semnat de pacient fără ca asupra lui să se fi exercitat vreo constrângere.

FURNIZOR . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon/Fax . . . . . . . . . .

V. INFORMARE
asupra îngrijirilor medicale furnizate

Domnule/Doamnă Dr. . . . . . . . . . ., vă informăm că pacientul(a) dumneavoastră . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . ., s-a adresat cabinetului de îngrijiri medicale independent, la recomandarea/din proprie iniţiativă . . . . . . . . . ., pentru furnizarea următoarelor servicii de îngrijiri medicale:

• . . . . . . . . . . ;
• . . . . . . . . . . ;
• . . . . . . . . . . .

Perioada de îngrijire a fost de: . . . . . . . . . . zile.

Evoluţia pacientului în urma serviciilor de îngrijiri primite:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Calea de transmitere: - prin pacient □ prin poştă □

     
  Data . . . . . . . . . . Asistent medical,
. . . . . . . . . .
Semnătură şi parafă
. . . . . . . . . .

FURNIZOR . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon/Fax . . . . . . . . . .

VI. REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE
Anul . . . . . . . . . .

                               
  Nr. crt. Luna ziua Numele şi prenumele solicitantului Vârsta CNP Adresa Ocupaţia Asigurat/ neasigurat Serviciul de îngrijire medicală solicitat Modul de prezentare (din proprie iniţiativă/ cu bilet de trimitere) Medic prescriptor Diagnostic medical Servicii de îngrijiri medicale acordate Semnătura şi parafa asistentului medical Semnătura pacientului Observaţii
  1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13 14
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               


Ti-a placut articolul?

Comentarii