Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:39 16 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ministerul Afacerilor Interne. Ordin privind gestionarea cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti. Ce trebuie ştiut

ro

29 Dec, 2018 06:35 5611 Marime text
În Monitorul Oficial Partea I numărul 1110 din 28 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 146 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti.

Actul normativ la care facem referire este semnat de ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, şi ministrul muncii şi justiţiei sociale, Marius-Constantin Budăi.
 
Iată, integral, ordinul în cauză, fără anexe care de fapt reprezintă o serie de formulare de evaluarea riscului, constatări pentru evaluarea riscului iminent asupra vieţii şi integrităţii victimei, clasificări ale riscului ce îl reprezintă agresorul, constatări ale poliţistului şi chiar un model de Ordin de protecţie provizoriu.                                                                                                                
 
Ministrul afacerilor interne şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1 Prezentul ordin reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, stabilind următoarele:
a) procedura de intervenţie a poliţiştilor în cazurile de violenţă domestică şi de cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
b) metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;
c) procedura de emitere a ordinului de protecţie provizoriu;
 d) procedura de punere în executare a ordinului de protecţie provizoriu.

Art. 2 (1) Intervenţiile poliţiştilor la cazurile de violenţă domestică se realizează ca urmare a sesizărilor:
 a) prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă;
b) formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităţilor de poliţie de către persoanele implicate în actele de violenţă domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică sau de către alte persoane;
c) din oficiu.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), poliţistul care preia sesizarea va gestiona intervenţia şi emiterea ordinului de protecţie provizoriu, indiferent dacă victima reclamă sau nu săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, aplicând în mod corespunzător prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prevederile prezentului ordin se aplică:
a) în cazul sesizării potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), de către poliţiştii din cadrul structurilor de ordine publică;
b) în cazul sesizărilor potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), de către poliţiştii care sunt sesizaţi direct sau se sesizează din oficiu, indiferent de structura din care fac parte.

Art. 4 (1) Pe parcursul intervenţiei, poliţiştii desfăşoară, după caz, următoarele activităţi:
a) iau măsuri pentru separarea victimei de agresor şi realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate;
b) observă şi adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate şi, dacă se impune, solicită intervenţia echipelor medicale;
c) informează atât victima, cât şi agresorul cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situaţiei de fapt, prin ordinul de protecţie provizoriu;
d) sesizează structurile specializate ale Poliţiei Române sau ale altor instituţii în situaţia în care, cu ocazia verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competenţa acestora;
e) procedează la obţinerea de probe, potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(2) Poliţiştii solicită sprijin din partea altor efective din dispozitivele de ordine şi siguranţă publică în situaţiile în care, în funcţie de evoluţia stării conflictuale, nu se poate asigura desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procedurii de evaluare a riscului şi de emitere a ordinului de protecţie provizoriu.
(3) În cazul în care la eveniment intervine o patrulă formată exclusiv din alte structuri decât cele ale Poliţiei Române, membrii acesteia vor lua măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi vor solicita, prin dispecerat, prezenţa poliţiştilor competenţi să emită ordinul de protecţie provizoriu potrivit prezentului ordin.

Art. 5 (1) Cu ocazia intervenţiei, în vederea stabilirii existenţei unui risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, poliţiştii evaluează situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului.
 (2) Modelul formularului de evaluare a riscului este prevăzut în anexa nr. 1.
 (3) Metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6 (1) Concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului sunt aduse la cunoştinţa victimei, care semnează de luare la cunoştinţă.
 (2) În situaţia în care victima refuză să semneze, se menţionează acest fapt în formularul de evaluare a riscului, la secţiunea dedicată semnăturii acesteia.

Art. 7 (1) În situaţia în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului indică existenţa unui risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, poliţistul care a întocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protecţie provizoriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Ordinul de protecţie provizoriu poate fi emis şi în situaţia în care victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informaţiile necesare completării formularului de evaluare a riscului, pe baza evaluării criteriilor din cap. I al formularului de către poliţist.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), informaţiile necesare completării cap. I al formularului sunt obţinute pe baza probelor administrate potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Originalul ordinului de protecţie provizoriu se înregistrează, după emiterea acestuia, în evidenţele unităţii/subunităţii de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis.

Art. 8 După emiterea ordinului de protecţie provizoriu, în situaţia în care constată necesitatea acordării de servicii sociale, poliţiştii solicită intervenţia echipei mobile prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin acelaşi act normativ.

Art. 9 Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 22^6 alin. (4) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10 (1) Cu ocazia evaluării gradului de risc premergătoare emiterii ordinului de protecţie provizoriu, atât victimei, cât şi agresorului li se solicită să dea câte o declaraţie, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 6.
(2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză sau nu pot să dea declaraţii, acest aspect se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 9.

Art. 11 (1) În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar agresorul declară că nu are asigurată cazarea din altă sursă, poliţistul care a emis ordinul de protecţie provizoriu îl informează de îndată pe agresor cu privire la dreptul de a solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapte.
(2) Dacă agresorul nu doreşte să beneficieze de cazarea pusă la dispoziţie potrivit alin. (1) şi optează să locuiască la o altă persoană, poliţistul care a emis ordinul de protecţie îi va solicita să dea o declaraţie privind adresa la care va locui şi persoana care îi va asigura cazarea.
(3) Aspectele referitoare la îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 9 sau în declaraţia prevăzută în anexa nr. 6, după caz.
(4) Cu ocazia evacuării temporare din locuinţă, agresorului i se oferă timpul strict necesar pentru ca acesta să îşi poată lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de strictă necesitate.

Art. 12 În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după evacuarea agresorului din locuinţă, poliţistul procedează la reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor acesteia în locuinţă.

Art. 13 În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi agresorul este prezent la faţa locului alături de victimă, poliţistul procedează la conducerea acestuia la distanţa minimă prevăzută în ordinul de protecţie provizoriu.

Art. 14 Măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se execută potrivit legii speciale. Până la data intrării în vigoare a legii speciale, poliţiştii nu vor dispune această măsură.

Art. 15 (1) În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poliţiştii procedează la ridicarea armelor şi muniţiilor pe bază de proces-verbal şi iau măsurile necesare pentru depunerea acestora în camera de corpuri delicte a unităţii de poliţie, organizată potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte, precum şi pentru informarea structurii competente de arme, explozivi şi substanţe periculoase.
(2) În cazul în care armele şi muniţiile sunt deţinute de agresor în alt loc decât cel în care a fost realizată intervenţia, poliţistul care a emis ordinul de protecţie informează, de îndată, structura de arme, explozivi şi substanţe periculoase competentă despre măsura de protecţie dispusă.
(3) Structura competentă de arme, explozivi şi substanţe periculoase adoptă măsurile necesare în vederea ridicării, cu celeritate, a armelor şi muniţiilor şi demarează procedurile de verificare a îndeplinirii de către agresor a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16 Dacă ordinul de protecţie provizoriu vizează minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, poliţiştii pun la dispoziţia echipei mobile prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, date necesare pentru punerea în aplicare a unor măsuri de protecţie urgente şi specifice sau, după caz, pentru sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente cu punerea în aplicare a acestor măsuri.

Art. 17 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică şi de către poliţiştii ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare sesizaţi cu privire la existenţa unui act de violenţă domestică.
(2) Competenţele şi atribuţiile poliţiştilor care realizează intervenţiile prevăzute la art. 2 se exercită în mod corespunzător şi de către poliţişti ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare, cu sprijinul, după caz, al unor efective din dispozitivele de ordine şi siguranţă publică, dacă în cauză a fost deschis un dosar penal.

Sura foto: Arhivă ZIUA de Constanta

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii