Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
16:42 01 03 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Guvernul României Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 decembrie 2023

ro

08 Dec, 2023 11:27 629 Marime text
Data: 08.12.2023
UPDATE - INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței
Guvernului României din 8 decembrie 2023
 
 
 1. PROIECTE DE LEGI
  1. PROIECT DE LEGE privind modificarea Legii nr. 409/2002 privind înfiinţarea Universității "Danubius" din Galați
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modalitatea de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru desemnarea Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de sisteme de aeronave fără pilot la bord
  2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 (PRIMA LECTURĂ)
  3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027 (PRIMA LECTURĂ)
  4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, ca urmare a reevaluării, trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al județului Tulcea şi pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr, 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unității de administrare pentru o parte din imobilul cu nr. MF 106445, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea procedurii de gestionare şi verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanţare şi de efectuare a plăţilor aferente schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice de către Oficiul de Film şi Investiţii Culturale, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donației unui bun mobil, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun
  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 3541 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al județului Bihor şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea adresei poștale a imobilului 2810 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al județului Dolj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din Fondul de rezervă bugetară la dispoziție Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027
  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Vest din Timișoara
  13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
  14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenției Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare, codului de clasificație şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din .subordinea Agenției Naţionale de Administrare Fiscale si modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
  16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru punerea în aplicare a mãsurilor privind consolidarea capacitãții instituționale a Ministerului Finanțelor instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.81/2023 privind consolidarea capacitãții instituționale a Ministerului Finanțelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru modificarea unor acte normative
  17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acest bun din administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020
  19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor unităților sanitare cu paturi
  20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor-Palas aflat în subordinea Academiei de Științe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu Şişeşti" în domeniul privat al Comunei Solovăstru, judeţul Mureș
  21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Agenției de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Gorj, comasarea acestuia la imobilul cu nr. MF 38297, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenției de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Gorj, ca urmare a reevaluării
  22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
  23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi comasarea numărului M.F. 101610 la numărul M.F. 64068, a numărului M.F. 101617 la numărul M.F. 64069, a numărului M.F. 101615 la numărul M.F. 64070, a numărului M.F. 101606 la numărul M.F. 64071 şi a numărului M.F. 101603 la numărul M.F. 64075, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară
  24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
  25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
  27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai-Bravu - Siliştea şi transformarea în conductă godevilabilă (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică şi fibră optică)"
  28.  PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil din domeniul public al statului, trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor-Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare a unei construcţii, precum şi divizarea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare
  29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației Clubul Sportiv "ATACK TEAM" ca fiind de utilitate publică
 
 1. ANALIZE
  1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE privind energia eoliană offshore
  2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei
  3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Licență Industrială şi pentru completarea Hotărârii de Guvern nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului
 
 1. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Raportului de analiză și a măsurilor de eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul educației
  2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) sub forma unui capital vărsat şi transmiterea până pe data de 15 decembrie 2023, a unui vot favorabil asupra proiectului de Rezoluție a Consiliului Guvernatorilor
  3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale necesare unor achiziții punctuale până la sfârșitul anului, depășirea limitelor de plăți în luna decembrie 2023 şi suplimentarea limitelor de credite de angajament şi de credite bugetare aferente lunii decembrie 2023, pentru Ministerul Finanţelor
  4. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Finanţelor - Acțiuni generale
  5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze natural şi energie electrică din România şi Republica Moldova
  6. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale până la sfârșitul anului 2023, depășirea limitelor de plăţi în luna decembrie 2023 şi suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate aferente lunii decembrie 2023, pentru Ministerul Afacerilor Interne
  7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii limitelor de plăţi stabilite în baza art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru Programul naţional de construcții de interes public sau social, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2001
  8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unor angajamente legale pentru Titlul de cheltuieli "Bunuri și servicii", respectiv pentru Titlul "Cheltuieli de investiții", precum și depășirea limitei de plăți la titlul de cheltuieli bugetare "Bunuri și servicii" și "Cheltuieli de investiții"
  9. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea în luna decembrie 2023 a limitei de credite bugetare și de plăți pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 381 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a limitei de plăți la titlul de cheltuieli bugetare ”Bunuri și servicii” pentru activitățile finanțate din veniturile proprii
  10. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale, respectiv depăşirea limitelor de plăţi la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri şi servicii”, precum și încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe luna decembrie pentru Institutul Național de Statistică
  11. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale și depășirea limitelor de plăţi la titlul de cheltuieli bugetare ,, Bunuri şi servicii", precum şi încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
  12. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de plăţi pentru luna decembrie 2023, precum şi încheierea de angajamente legale la titlul 20 ,,Bunuri şi servicii" - surse proprii pentru Administraţia Naţională ,,Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor și Încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38¹ din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, în anul 2023, cu finanțare din surse proprii ale Administraţia Naţională ,,Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  13. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale şi depășirea limitei de plăţi pe luna decembrie 2023 şi modificarea limitei creditelor de angajament pe luna decembrie 2023, pentru bugetul Ministerului Culturii
  14. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe luna decembrie 2023
  15. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare și pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. I alin (1), efectuării de plăți în luna decembrie 2023 peste limita prevăzută la art. I alin.(2) și art. II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și de modificare a limitelor de credite angajament și bugetare în luna decembrie
  16. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitei de plăți la titlul de cheltuieli bugetare "Bunuri şi servicii", precum şi a limitei de plăţi pentru categoria de cheltuieli de investiţii "Dotări independente" prevăzută la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  17. MEMORANDUM privind aplicarea art. XVII alin.(5) lit. n) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
 
 1. RAPOARTE
  1. RAPORT privind activitatea de audit intern din sectorul public pentru anul 2022
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 inițiative legislative
 
NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq
 
 
 
Contact:
Biroul de presă al Guvernului
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii