Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:30 24 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Informare de presă DGRFP Galaţi

ro

27 Jan, 2016 12:50 747 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor că, prin O.P.A.N.A.F. nr. 3.605/2015 s-au aprobat Instrucţiunile de completare şi depunere a Formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

Pentru anul 2015 Formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” se completează şi se depune de către plătitorii de venituri, potrivit titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele tipuri de venituri:
venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a contractelor de agent;
venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;
venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare;
venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78, alin.(1), lit.f) din Codul Fiscal;
câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise ;
venituri din salarii;
venituri din dividende;
venituri din dobânzi;
câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise şi al părţilor sociale;
venituri din lichidarea persoanei juridice;
venituri din premii;
venituri din jocuri de noroc;
venituri din pensii;
venituri din arendare;
venituri din alte surse.
În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri enumerate mai sus, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.
 
Termenul de depunere a declaraţiei:
Declaraţia se completează şi se depune anual :
până la 29 februarie 2016 inclusiv, pentru anul 2015;
ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.
Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.
 
Modalităţi de depunere:
Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML).
Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent unde sunt  înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat potrivit legii.
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Reamintim contribuabililor că, în cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de către contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
Pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau, în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat, se depune de către plătitorul de venit din salarii.
În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte ştatele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei.
 
        Referitor la modul de completare a impozitului pe veniturile din jocuri de noroc realizate de persoanele fizice în anul 2015, plătitorii de venit declară astfel:
pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 01.01.2015 – 12.02.2015, plătitorii de venituri nu au obligaţia depunerii formularului 205.
pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 13.02.2015 – 11.06.2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker, plătitorii de venituri au obligaţia depunerii formularului 205.
pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 12.06.2015 – 31.12.2015, ca  urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on line) şi festivaluri de poker, plătitorii de venituri au obligaţia depunerii formularului 205. 
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situaţiilor financiare anuale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii