Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:58 23 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Lucrari suplimentare de reabilitare si modernizare de drumuri in statiunea balneoclimaterica Techirghiol - 15.06.2011

ro

15 Jun, 2011 00:00 508 Marime text

CONTRACT NR: 2/11283 / 15.06.2011
OBIECT: Lucrari suplimentare de reabilitare si modernizare de drumuri in statiunea balneoclimaterica Techirghiol
VALOARE:
89.639,69 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri constanta
Adresa postala: Str. Celulozei, Nr. 15A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. 0241/63.06.96 , Email: office@rajdpct.ro , Fax: 0241/63.06.96

Anunt de atribuire numarul 111994/22.07.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU , Tel. 0241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: 0241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Lucrari suplimentare de reabilitare si modernizare de drumuri in statiunea balneoclimaterica Techirghiol

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Judetul Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari suplimentare de reabilitare si modernizare de drumuri in statiunea balneoclimaterica Techirghiol

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

89.639,69 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 2/11283
Denumirea: Lucrari suplim. la contr.exec. nr.14845/22.07.2010 -Lucr.reabilit drum Techirghiol

V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri constanta
Adresa postala: Str. Celulozei, Nr. 15A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. 0241/63.06.96 , Email: office@rajdpct.ro , Fax: 0241/63.06.96

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 94.368,19 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89.639,69 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 - „Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale", Domeniul Major de interventie 2.1 „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura", cod SMIS 1482.

VI.2) Alte informatii

Contractul initial a fost atribuit prin procedura de licitatie restransa, conform Anuntului de participare nr. 100571/20.05.2010 si respectiv Anuntului de atribuire nr. 89063/11.08.2010

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Cinstanta Sectia Comerciala si de Concencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian, Nr. 23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. 0241/55.13.45 , Fax: 0241/61.96.28 , Adresa internet (URL): www.portal.just.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achiziti, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: B-dul Tomis, Nr. 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. 0241/488.413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: 0241/488.411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

22.07.2011 10:21

Ti-a placut articolul?

Comentarii