Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:48 20 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Amenajarea si protectia mediului, asigurarea utilitatilor si dotari, aferente proiectului "Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani" - 14.08.2013

ro

14 Aug, 2013 00:00 892 Marime text
CONTRACT NR: 2/16537 / 14.08.2013
OBIECT: Amenajarea si protectia mediului, asigurarea utilitatilor si dotari, aferente proiectului "Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani"
VALOARE: 110.883,95 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC MARA CONSTRUCT SRL - lider asociere & SC PETROCONST SA
Adresa postala: str.Tomis nr.23, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta, Cod postal: 907195, Romania

Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139336 / 20-08-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: / 00-00-0000

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.cjc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie nr.21221/02.11.2011 - Lucrari de C+M+I, Amenajarea si protectia mediului, asigurarea utilitatilor si dotari, aferente proiectului "Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani", cod SMIS 5605
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Constanta -Monument Triumfal Tropaeum Traiani
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie nr.21221/02.11.2011 - Lucrari de C+M+I, Amenajarea si protectia mediului, asigurarea utilitatilor si dotari, aferente proiectului "Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani", cod SMIS 5605: Lucrari suplimentare constand in alimentarea cu energie electrica Monument Triumfal Tropaeum Traiani;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212350-4 - Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
71321000-4 - Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
110.883,95 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 311937
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2/16537
Denumirea: Lucr.suplim.contr.exec.nr.21221/02.11.2011- C+M+I - Monum.Tropaeum Traiani
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARA CONSTRUCT SRL - lider asociere & SC PETROCONST SA
Adresa postala: str.Tomis nr.23, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta, Cod postal: 907195, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 111.321,49 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110.883,95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 100
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Lucrari suplimentare Alimentare cu energie electrica Monument Triumfal Tropaeum Traiani
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritara 5 – „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul Major de interventie 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”,cod SMIS 5605
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire a fost cerere de oferta : Invitatie de participare nr.311937/25.08.2011, publicata in SEAP : Anunt de atribuire nr.146807/28.11.2011 publicat in SEAP
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241619628, Fax: +40 241619628, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd.Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 16:19

Ti-a placut articolul?

Comentarii