Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:53 21 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta - 02.05.2012

ro

02 May, 2012 01:00 993 Marime text

CONTRACT NR: 12332 / 02.05.2012
OBIECT: Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta
VALOARE: 54.294.348,88 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC CONSAL TRADE SRL
Adresa postala: Bdul. Aurel Vlaicu, nr. 52 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900055 , Romania

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 124959/26.05.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 110177 / 26.10.2010

Denumire contract: Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Punct(e) de contact: Director Tehnic ,Sef Serviciu Achizitii Publice , Tel. +40 241601344 , In atentia: Emil Sorin Banias - Director Tehnic , Nicoleta Dogaru - Sef Serviciu Achizitii Publice , Email: ebanias@constantza-port.ro, ndogaru@constantza-port.ro , Fax: +40 241619512 , Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Activitati portuare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Port Constanta Sud

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Pentru obiectul de investitie: Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta sunt prevazute: -proiectare: elaborare Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie, Documentatii pentru obtinere avize si autorizatii, documentatii de expropiere; -executie lucrari: - lucrari c.f. care constau in sistematizarea capului Y al Statiei c.f. existente Agigea Nord in vederea dublarii si electrificarii; - construirea unei statii noi care va avea denumirea: Statia Constanta Port Zona C; - dublarea liniei c.f. existente - COMVEX - de pe viitorul interval de circulatie Agigea Nord - Constanta Port Zona C

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

71311230-2 - Servicii de inginerie feroviara (Rev.2)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

54.294.348,88 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2010/S211-323312 din 29.10.2010

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 12332

Denumirea: Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta

V.1) Data atribuirii contractului 02.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 5

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC CONSAL TRADE SRL
Adresa postala: Bdul. Aurel Vlaicu, nr. 52 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900055 , Romania

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67.841.805,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54.294.348,88 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial in Transporturi 2007-2013

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta -Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian nr. 31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Fax: +40 241610241

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CN APM SA Constanta, Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Tel. +40 0241601704 , Fax: +40 0241619512

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

24.05.2012 14:13

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii