Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:18 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de proiectare pentru modernizare trecere la nivel linia CF 814 Palas-Port B km. 4+692 - 10.04.2013

ro

10 Apr, 2013 00:00 514 Marime text
CONTRACT NR: 142 / 10.04.2013
OBIECT: Servicii de proiectare pentru modernizare trecere la nivel linia CF 814 Palas-Port B km. 4+692
VALOARE: 19.800,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: BAICONS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Zambilelor nr. 6, sector 2, Bucuresti. , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023783 , Romania , Tel. +40 212426798 , Email: office@baicons.ro , Fax: +40 212109008 , Adresa internet (URL): http://www.baicons.ro


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 135531/11.04.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 141243 / 20.12.2012
Denumire contract: Servicii de proiectare pentru modernizare trecere la nivel linia CF 814 Palas-Port B km. 4+692

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Belu , Tel. +40 241617402 , Email: daniela.belu@cfr.ro , Fax: +40 241617402 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru modernizare trecere la nivel linia CF 814 Palas-Port B km. 4+692
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Linia CF 814 Palas Port B km. 4+692
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini, documentatie de avizare pentru lucrari de interventii intocmite conform HG nr. 28/2008 pentru executia lucrarilor de amenajare pasaj trecere la nivel linia cf 814 Palas Port B km. 4+692;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19.800 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/1104/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 142
Denumirea: Servicii de proiectare pentru modernizare trecere la nivel linia CF 814 Palas-Port B km. 4+692
V.1) Data atribuirii contractului 10.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BAICONS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Zambilelor nr. 6, sector 2, Bucuresti. , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023783 , Romania , Tel. +40 212426798 , Email: office@baicons.ro , Fax: +40 212109008 , Adresa internet (URL): http://www.baicons.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31.655,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19.800,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
NuSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241617760 , Fax: +40 241619628

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. +40 241589840 , Fax: +40 241587240

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2013 10:48
Ti-a placut articolul?

Comentarii