Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:57 24 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Revopsire la poduri metalice de cale ferata pe raza SCREIR CF Constanta - 20.06.2013

ro

20 Jun, 2013 00:00 459 Marime text
CONTRACT NR: 194 / 20.06.2013
OBIECT: Revopsire la poduri metalice de cale ferata pe raza SCREIR CF Constanta
VALOARE: 478.294,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: CICEU SRL
Adresa postala: Negresti Oas, str. Cornetului, nr.37, jud. Satu Mare, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel. +40 261855570, Email: officeciceusrl@yahoo.com, Fax: +40 261855570


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 137840 / 28-06-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 143610 / 2013-05-13 15:20:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Revopsire poduri de cale ferata situate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: -pod km.228+895 Linia CF 813 Cta Mangalia;
-pod km.233+341 Linia CF 813 Cta Mangalia;
-pod km.239+350 Linia CF 813 Cta Mangalia;
-pod km.244+714 Linia CF 813 Cta Mangalia;
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de revopsire poduri metalice de cale ferata situate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta, conform caiet de sarcini – 13.810 mp.Procent 5% din valoarea estimata a contractului reprezinta diverse si neprevazute in valoare de 22.376,46 lei fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45442180-2 - Lucrari de revopsire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
478.294 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/257/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 194
Denumirea: Revopsire la poduri metalice de cale ferata pe raza SCREIR CF Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 20.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CICEU SRL
Adresa postala: Negresti Oas, str. Cornetului, nr.37, jud. Satu Mare, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel. +40 261855570, Email: officeciceusrl@yahoo.com, Fax: +40 261855570
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 478.856,31 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 478.294,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 12:33

Ti-a placut articolul?

Comentarii