Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:02 22 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Anunț de participare la licitația publică pentru închirierea unor bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Administrația Națională “Apele Române”

ro

28 Feb, 2024 09:00 457 Marime text


Administrația Națională “Apele Române”, cod unic de înregistrare fiscală 18207646, cu sediul temporar în strada Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), sector 1, CP 010031, București, fax +4 021 312 37 38, tel. +4 021 310 11 31, e-mail: secretariat.general@rowater.ro, persoană de contact: Simona IHNATIUC,
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ  conform O.U.G. nr. 8/2023:
  • pentru următoarele sectoare/subsectoare de plajă:
Nr.
Crt.
Denumire Sector Subsector Suprafață totală subsector (mp) Data deschiderii  
 
1.
Mamaia
 
 
Mamaia
I-1 4 6.947 20.03.2024  
2. II 1 10.041 20.03.2024  
3. II 5 5.081 20.03.2024  
4. II 11 7.997 20.03.2024  
5. II 14 3.983 20.03.2024  
6. III 6 4.220 20.03.2024  
7. III 7 4.271 20.03.2024  
8. III 11 9.334 20.03.2024  
9. IV 2 17.636 20.03.2024  
10. IV 3b 7.751 20.03.2024  
11. IV 3c 8.932 20.03.2024  
12. IV 5 16.457 20.03.2024  
13. IV 6 3.744 20.03.2024  
14. IV 7 8.119 20.03.2024  
15. IV 8 11.111 21.03.2024  
16. IV 12 8.227 21.03.2024  
17. IV 18 9.776 21.03.2024  
18. IV 21 14.210 21.03.2024  
19. V 5 11.083 21.03.2024  
20. V 6 9.359 21.03.2024  
21. V 7 8.358 21.03.2024  
22. V 8 12.521 21.03.2024  
23. V 15 9.534 21.03.2024  
24. V 17 5.541 21.03.2024  
25. VI 2 13.680 21.03.2024  
26. VI 3 12.637 21.03.2024  
27. VI 4 7.976 21.03.2024  
28. VI 5 11.211 21.03.2024  
29. VI 7 21.313 21.03.2024  
30. VI 8 20.031 22.03.2024  
31. VI 9a 18.065 22.03.2024  
32. VI 9b 8.716 22.03.2024  
33. VII 3 26.371 22.03.2024  
34. VII 4 16.232 22.03.2024  
35. VII 6 4.293 22.03.2024  
36. VII 11 32.954 22.03.2024  
37. VII 16 a 5.673 22.03.2024  
38. VIII 14 11.763 22.03.2024  
39. Constanța I 1a 15.434 22.03.2024  
40. I 3v 9.435 22.03.2024  
41. I 3x 9.110 22.03.2024  
42. I 4 7.786 22.03.2024  
43. Saturn II 2 458 22.03.2024  
44. Mangalia   7 1.801 22.03.2024  
Coordonatele STEREO și vecinătățile sunt precizate în Caietul de sarcini aferent fiecărui sector/subsector, după caz.
Perioada pentru care se închiriază bunul imobil este de la data semnării contractului și până la data de 30.09.2024, conform prevederilor cuprinse în O.U.G. nr. 8/2023 privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezonul estival 2024.
        Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este licitație publică.
Tipul contractului: contract de închiriere încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral – administrator bunuri.
 
Autoritatea contractantă asigură accesul direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire pentru persoanele interesate.
 
Documentația va fi pusă la dispoziție fără a se percepe un tarif aferent.
 
Solicitările pentru obținerea documentației aferentă fiecărui subsector de plajă se vor transmite pe adresa de e-mail : licitații-plaje2024@rowater.ro
Documentația se va transmite pe e-mail la solicitare, la o adresă de e-mail comunicată de către solicitant.
 
Orice solicitare de clarificări privind documentaţia de atribuire se va transmite la adresa de e-mail : licitații-plaje2024@rowater.ro, iar răspunsurile la clarificări vor fi comunicate tuturor solicitanților și vor fi publicate pe site-ul : www.rowater.ro, în secțiunea Licitații.
Adresa la care pot fi depuse ofertele este adresa de corespondență A.N.A.R. din strada Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), sector 1, București.
 
Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare la licitaţia de închiriere care reprezintă 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA, pentru subsectorul de plajă ce face obiectul licitaţiei.
Garanţia de participare la licitaţie poate fi constituită sub forma:
  1. unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din România în favoarea unității locatoare, întocmită cu respectarea dispozițiilor Art. 2321 din Codul Civil;
  2. unui ordin de plată în contul autorității contractante – Administrația Națională APELE ROMÂNE, confirmat prin extras de cont.
 
Contul autorității contractante este: RO44TREZ7005005XXX001409, CIF18207646.
  • Data transmiterii anunţului de licitaţie publică în vederea publicării într-un cotidian cu circulaţie locală şi naţională, precum şi pe site-ul Administraţiei Naţionale „Apele Române“ este data de  28.02.2024.
  • Perioada pentru solicitarea clarificărilor din partea ofertanților este: 29.02.2024 -07.03.2024 - ora 16:30
 
  • Răspunsurile la clarificări vor fi transmise conform O.U.G. Nr. 8/2023 art. 3, alin 7. într-o perioadă care nu trebuie să depășească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări și anume în perioada: 05.03.2024 - 12.03.2024 - ora 16:00.
 
  • Data limită de depunere a ofertelor este 15.03.2024, în zilele cu program de lucru normal: Luni – Joi, intre orele 8:00 – 16:30, Vineri intre orele 8:00 – 14:00, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică.
 
  • Dechiderea ofertelor va avea loc la sediul temporar al A.N.A.R., respectiv strada Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), sector 1, București, în zilele specificate în tabelul din anunț.
 
   Oferta se depune într-un exemplar original, conform indicațiilor din documentația de atribuire.
 
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitaţiei. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
 
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de închiriere se realizează în termenele  și la instanța prevăzute în Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii