Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:23 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Autodegivror aeronave - 28.05.2012

ro

28 May, 2012 01:00 894 Marime text

CONTRACT NR: 1478 / 28.05.2012
OBIECT: Autodegivror aeronave
VALOARE: 1.592.700,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: BAUMANN AIRPORT TECHNIK S.R.L.
Adresa postala: Muncitorilor nr.14 bl. B3 sc. A ap. 7 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500265 , Romania , Tel. +40 268510619 , Email: office@baumannat.com , Fax: +40 268510618

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 125412/11.06.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 134140 / 22.03.2012

Denumire contract: Furnizare Autodegivror

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4 , Localitatea: Mihail Kogalniceanu , Cod postal: 907195 , Romania , Punct(e) de contact: Gabriela Mic , Tel. +40 0241255100 , Email: gabriela.mic@mk-airport.ro , Fax: +40 0241508022 , Adresa internet (URL): www.mk-airport.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Activitati aeroportuare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Furnizare Autodegivror

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sediul SN AIMKC SA

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal - Autodegivror ,1 bucata Servicii de mentenanta- revizii tehnice obligatorii in perioada de garantie, conform manualului de intretinere emis de producator.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34960000-4 - Echipament aeroportuar (Rev.2)

50116000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1.592.700 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

1/1498/27.02.2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1478

Denumirea: Autodegivror aeronave

V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

BAUMANN AIRPORT TECHNIK S.R.L.
Adresa postala: Muncitorilor nr.14 bl. B3 sc. A ap. 7 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500265 , Romania , Tel. +40 268510619 , Email: office@baumannat.com , Fax: +40 268510618

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.592.742,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.592.700,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Dupa descarcarea prezentei documentatii va rugam sa verificati frecvent fisierul electronic "Documentatii si clarificari" anexat anuntului de participare publicata în SEAP, pentru a o completa cu eventualele clarificari/completari aduse ulterior publicarii acesteia. Capacitatile economico-financiara si/sau tehnico-profesionala ale ofertantului pot fi sustinute, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, numai in cazul cerintelor transferabile, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, în acest caz, in temeiul art.186 si art. 190 din OUG 34/2006, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective - Formularele 20, 21, 22, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea, nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit. a), c1) si d). Atunci când un grup de operatori economici depun oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Membri grupului vor prezenta un acord de asociere în care se vor preciza obligatiile fiecarei parti asociate. În cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, ofertantul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului de furnizare, contractul de asociere.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu nr.4 , Localitatea: Mihail Kogalniceanu , Cod postal: 907195 , Romania , Tel. +40 0241255100 , Email: gabriela.mic@mk-airport.ro , Fax: +40 0241508022/ +40 0241255538 , Adresa internet (URL): www.mk-airport.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

08.06.2012 08:19

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii