Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:30 12 11 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

„Service la parcul de automobile al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile lot. II

ro

25 Jan, 2013 00:00 838 Marime text
CONTRACT NR: 1/889/25.01.2013
OBIECT: „Service la parcul de automobile al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile lot. II"
VALOARE: 44.765,11 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 133446/01.02.2013

Tip legislatie: OUG nr. 34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA , Localitatea: Agigea , Cod postal: 907015 , Romania , Punct(e) de contact: IULIANA DUTU , Tel. +40 241702722 , Email: achizitii@acn.ro , Fax: +40 241737711


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Activitati portuare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 758/27.02.2012 „Service la parcul de automobile al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile lot. II"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii suplimentare la contractul de servicii nr. 758/27.02.2012 “Service la parcul de automobile al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile” lot.II. "
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44,765.11 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 319641

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/889/25.01.2013
Denumirea: act adit.nr.1 la contr. de serv. 758/27.02.2012 “Service la parcul de automobile al C.N. ACN SA
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44.765,11 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezentul act aditional nr.1/889/25.01.2013 apartine contractului de servicii nr.758/27.02.2012 avand ca obiect“Service la parcul de automobile al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile” lot.II atribuit in urma procedurii de achizitie de cerere de oferte, careia ii corespunde Invitatia de participare 149593/14.03.2012.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS - CN ACN SA
Adresa postala: str.Ecluzei nr.1 , Localitatea: Agigea , Cod postal: 907015 , Romania , Tel. +40 0241702700 , Fax: +40 0241737711

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2013 08:20

Ti-a placut articolul?

Comentarii