Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:47 20 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în ședință ordinară la Universitatea Maritimă Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

ro

22 Mar, 2019 20:35 375 Marime text
Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, joi, 28 martie 2019, ora 12.00, în Aula „Gavrilă Rican” a Universității Maritime Constanța, cu următoarea ordine de zi:
 
 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2019; 
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 20.03.2019; 
 3. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 4. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Tulică Marius;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bulevardul 1 Mai - şoseaua Mangaliei” – faza DALI;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa” – faza DALI;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Gara CFR şi staţiunea Mamaia” – faza DALI;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 14 Palazu Mare, Constanţa”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanţa la programul „WiFi4EU Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale, în Municipiul Constanţa”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanţa în calitate de partener în proiectul „ALT/BAU Transfer Networks, Alternative Building Activation Units” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul programului Operaţional Urbact III 2014-2020;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea spaţiului public din zona Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski” – etapa DALI;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia” în subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială – Direcţia sprijin comunitar, în cadrul căruia vor funcţiona două servicii adresate persoanelor fără adăpost: „Adăpost de noapte” şi „Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pentru anul 2019;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului SC ECOSAL SRL Constanţa pentru îndeplinirea unor proceduri de înregistrare documente la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Banca Transilvania;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” reprezentantului municipiului Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 16. Proiect de hotărâre privind planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 17. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă şi informare juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcţionarea, restructurarea şi integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 262/2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 37114/22.02.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, aferent restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, în vederea vânzării directe către SC Salvator SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aferent activului „Bufet Felix”, în suprafață de 854 mp, către SC Marina & Santis SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd.Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 29005/25.02.2002 încheiat între municipiul Constanța și SC 2x2 Camen Comerț SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 52504/14.03.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 248/19.03.2004, rectificat și sub nr. 249/19.03.2004, rectificat;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 27. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 28. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 29. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 30. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri mobile în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RATC Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, poligon 3, poligon 4, lot 1/3, în vederea înscrierii în cartea funciară;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 33. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 34. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dana Ștefan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 35. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Oprea Dorel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004iniţiator: primar Decebal Făgădău
 36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 756 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările C şi D, în favoarea societății Stejarul SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 733 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările E şi F, în favoarea societății Stejarul SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1.253 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Restaurant Vatra, în favoarea societății Agro Sofil SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 39. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 72,12 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Heracleea nr. 7-9, lot 1, în favoarea societății Livani Prod SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 40. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, str. Suceava nr. 5, în favoarea doamnei Ciolacu Dumitroula-Simona;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 41.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 501 mp situat în municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea doamnei Caluda Elena;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+5-8E - hotel-apartament, staţiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+8E - hotel-apartament, staţiunea Mamaia, zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de şos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată şi incinta SC Carmeco SA, iniţiator SC Ever Green Recycling SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa şi a componenţei comisiei de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor.iniţiator: primar Decebal Făgădău

Ti-a placut articolul?

Comentarii