Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:54 29 09 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Declarații de avere Constanța Senatorul Felix Stroe, președintele PSD Constanța, averea și interesele (DOCUMENTE)

ro

19 Sep, 2023 17:00 785 Marime text
 

 
 • În declarația de avere completată pe 14 iunie 2023, senatorul PSD de Constanța Felix Stroe a menționat că deține cote părți din 11 terenuri și din patru case de locuit. De asemenea, a înscris în document ceasuri și bijuterii, dar și zece active financiare (conturi curente și depozite bancare).
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele parlamentarilor constănțeni, ale primarilor, ale directorilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din Dobrogea şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale lui Felix Stroe, senator PSD de Constanța și președinte al Organizației Județene Constanța a PSD.
 
În cea mai nouă declarație de avere, completată pe 14 iunie 2023, Felix Stroe a menționat că deține cote părți din 11 terenuri și din patru case de locuit. De asemenea, a înscris în document ceasuri și bijuterii, dar și zece active financiare (opt conturi curente și două depozite bancare).
 
Dintre cele 11 terenuri, cinci sunt intravilane.
 
La patru dintre ele, amplasate în Constanța (190 de metri pătrați, achiziționat în 1995), la Ovidiu (1.500 de metri pătrați - 1994), la Adamclisi (305 metri pătrați - 2010) și la Casoca (județul Buzău) - 4.034 metri pătrați (1995), coproprietari, cu 1 / 2 cotă parte, sunt Felix Stroe și Elena Stroe, terenurile fiind obținute prin contract de vânzare - cumpărare.
 
Un alt teren intravilan, de la Vernești (județul Buzău), de 3.967 de metri pătrați, a fost obținut prin moștenire, în 2007, coproprietari, cu 1 / 2 cotă parte, fiind Felix Stroe și Iulia Mathe.
 
Cei doi sunt coproprietari la alte două terenuri, moștenite, la Vernești, unul din categoria alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil, de 30.655 de metri pătrați, moștenit în 2007, iar celălalt - forestier, de 10.000 de metri pătrați, obținut tot în 2007.
 
Felix Stroe și Elena Stroe mai au cotă parte 1 / 2, ca coproprietari, la alte două terenuri, în județul Constanța, obținute prin contracte de vânzare - cumpărare, unul la Ciocârlia (alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil), de 32.000 de metri pătrați (dobândit în 2013), și unul, agricol, la Peștera, de 55.000 de metri pătrați (dobândit în 2011). Ambele au fost obținute prin contracte de vânzare - cumpărare.   
 
Totodată, Felix Stroe are cotă parte 1 / 6 (alături de Iulia Mathe, Elisabeta Stanciu și Constantin Stroe) la două terenuri moștenite în județul Buzău, la Poșta Câlnău, unul - agricol, de 58.000 de metri pătrați (dobândit în 2014), iar celălalt - din categoria alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil, de 13.500 de metri pătrați, dobândit în același an. 
 
Toate cele patru case de locuit îi au ca coproprietari, cu 1 / 2 cotă parte, pe Felix Stroe și Elena Stroe. Casele sunt amplasate la: Constanța (suprafață de 350 de metri pătrați, construită în 1998), Vernești (134.50 metri pătrați, construită în 2012) și Casoca - două (ambele dobândite prin contract de vânzare-cumpărare, una de 150 de metri pătrați, dobândită în 1995, cealaltă de 66 de metri pătrați, dobândită în 2019).    
 
În ce privește ceasurile și bijuteriile, acestea au fost dobândite în perioada 2013 - 2017, valoarea estimată fiind de 18.000 de euro (8.000 de euro - ceasurile, 10.000 de euro - bijuteriile).    
 
La secțiunea „conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro“, senatorul PSD a înscris în declarația de avere opt conturi curente sau echivalente (inclusiv card) la ING Bank, Raiffeisen și Banca Transilvania (unul fiind deschis în 2023), cu sold / valoare la zi de 268.044,99 lei, și două depozite bancare sau echivalente, la ING Bank și Banca Transilvania, soldul / valoarea la zi fiind de 466.190,5 lei.
 
Șeful organizației județene Constanța a PSD a făcut mențiuni în declarația de avere și la rubrica „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro“.
 
Astfel, sunt menționate patru firme (emitent titlu / societatea în care persoana este acționar sau asociat), astfel:
 • 2X1 Holding SRL - acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, număr de titluri / cota de participare - 56.177, valoarea totală la zi - 561.770 lei;
 • Cristal Jupiter SRL - acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, număr de titluri / cota de participare - 12.627, valoarea totală la zi - 126.270 lei;
 • Dacia Tour SRL - acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, număr de titluri / cota de participare - 4020, valoarea totală la zi - 40.200 lei;
 • Lit Romania SRL - acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, număr de titluri / cota de participare - 12, valoarea totală la zi - 240 lei.
La această categorie, Felix Stroe a înscris și un împrumut acordat în nume personal, în valoare de 254.000 lei, beneficiar de împrumut fiind Cosmin Stroe. 
  
La categoria „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Felix Stroe a înscris venituri din salarii, din investiții, din pensii și din activități agricole. Veniturile salariale sunt ale sale: 137.256 lei - senator în Senatul României. Felix Stroe a avut venituri și din investiții: 119.700 lei - dividende 2X1 Holding SRL, 250.000 lei - dividende Cristal Jupiter SRL. Venituri din pensii au avut senatorul PSD și soția sa, Elena Stroe, astfel: Felix Stroe - 74.136 lei (pensie CPSMApN), 55.221 lei (pensie CNPP); Elena Stroe - 16.380 lei (pensie CNPP). De asemenea, suma de 1.115 lei este venit al lui Felix Stroe din activități agricole (arendă Danke 2007 SRL).    
  
Ca interese, în documentul completat pe 14 iunie 2023, senatorul PSD de Constanța a menționat calitatea de asociat în patru firme, faptul că e membru (președinte onorific) la Asociația Navală Constanța (fără beneficii) și că deține funcția de președinte al organizației județene Constanța a PSD.
 
Cele patru firme sunt:
 
2X1 Holding SRL Constanța - 56.177 părți sociale deținute, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor - 561.770 lei;
Cristal Jupiter SRL - 12.627 părți sociale, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor - 126.270 lei;
Dacia Tour SRL - 4020 părți sociale, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor - 40.200 lei;
Lit Romania SRL - 12 părți sociale, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor - 240 lei;
 
În declarația de interese, Felix Stroe a făcut mențiuni și la secțiunea „Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar / minoritar“.
 
Beneficiar de contract este fiul, Cosmin Stroe, asociat în Cali Fishing Hunting SRL Constanța, iar instituția contractantă - Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. E vorba de șase contracte de furnizare, încheiate pe 1 iunie 2023, valoarea totală fiind: 32.907,10 lei / 5.493,60lei / 11.732,76 lei / 35.168,85 lei / 39.185,31 lei / 78.798,83 lei.
 
Pe site-ul oficial al Senatului României se află și biografia lui Felix Stroe.

Activitate
 • din decembrie 2020  -  senator 
 • vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
 • membru în Comisia pentru transporturi și infrastructură;
 • membru în Comisia pentru drepturile omului, egalitatea de șanse, culte și minorități.
 • din iulie 2014, administrator și director general al Societății Comerciale „Raja“ SA, numit în baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • din data de 1 aprilie 2003 și până în iulie 2014 -  director general al Societății Comerciale „Raja” SA (fosta Regie Autonomă Județeană de Apă) Constanța, în baza numirii pe această funcție de către Consiliul Județean Constanța;
 • 1991 - 2000 -  activități în domeniul privat (acționar / asociat și administrator la societăti cu capital privat, având profil de activitate din domeniile: comerț, turism, producție industrială, industria alimentară și prestări de servicii);
 • 1978 - 1991 - ofițer activ în cadrul Marinei Militare, cu stagii la toate eșaloanele, dintre care cinci ani comandant pe nave de război.
 
Studii
 
 • 2001 - curs de administrație publică locală organizat de Uniunea Europeană, la solicitarea Ministerului Administrației Publice;
 • 1997 - curs de manager în turism, cu o durată de șase luni;
 • 1985 - 1987 - Academia de Înalte Studii Militare București, Facultatea de comandă și stat major, absolvită cu media 9.45;
 • 1974 - 1978 - Academia Navală Militară „Mircea cel Bătrân“ Constanța, Facultatea de comandă și stat major, absolvită la excepțional, ca șef de promoție;
 • 1970 - 1974 - Liceul B.P. Hasdeu din Buzău.
 
Activitate politică
 
 • din 2015 până în prezent - președintele Organizației Județene PSD Constanța;
 • 2000 - 2013 - consilier în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța;
 • 2000 - 2003 - viceprimar al municipiului Constanța.
 
Activitate civică
 
 • 2008 - 2014 - președinte al Patronatului Român al Apei și prim-vicepreședinte al Asociației Române a Apei;
 • 2014 - 2020 - președinte al Asociației Române a Apei (ARA);
 • 2010 - cetățean de onoare al Municipiului Constanța.
 
Activitate științifică
 
 • coautor al lucrării „Simulări manageriale prin modelare matematică și tehnici FUZZY”, lucrare pentru care a primit Premiul Academiei Române pe anul 2010, la secțiunea „Știinte economice, juridice și sociologice”;
 • coautor al lucrării  „Bazele managementului în administrația locală și serviciile comunitare de utilități publice” - Editura Performatica, 2008.
Felix Stroe a fost ales senator în Circumscripția Electorală nr. 14 Constanța, în data de 6 decembrie 2020, și validat la data de 21 decembrie 2020. De la 17 februarie 2021, este și vicepreședinte al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. De la 11 mai 2021 este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos (Olanda). 
 
În ce privește activitatea parlamentară în cifre, denatorul PSD de Constanța a avut 73 de inițiative legislative (dintre care 27 promulgate legi), patru întrebări, o interpelare, o interpelare adresată primului ministru, 38 de luări de cuvânt în plen (în 429 de ședințe), trei moțiuni și 1.658 din 1.765 (votul electronic).   
 
Declarații anterioare
 
În declarația de avere completată pe 14 iunie 2022, sunt menționate cele 11 terenuri, cele patru case de locuit, dar și ceasurile și bijuteriile în valoare de 18.000 de euro.
 
Totodată, Felix Stroe a menționat două bunuri înstrăinate, un autoturism vândut cu 25.000 de lei Mariei Amalia Voicu, pe 14 martie 2022, și un apartament, vândut lui Florin Negru cu 206.896 lei, pe 25 mai 2021.
 
Senatorul PSD a înscris în declarația de avere șapte conturi curente sau echivalente (inclusiv card) la ING Bank și Banca Transilvania, cu sold / valoare la zi de 379.522,81 lei, și două depozite bancare sau echivalente, la aceleași bănci, soldul / valoarea la zi fiind de 248.044,37 lei.
 
La secțiunea „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro“ din declarația de avere a senatorului Stroe, pe lângă acțiuni sau părți sociale în mai multe societăți comerciale, sunt înscriși și trei beneficiari de împrumuturi acordate în nume personal: Cosmin Stroe - 254.000 lei, Mirel Ionuț Șerbănescu - 2.229 euro, Maria Șerbănescu - 2.229 euro. 

La categoria „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Felix Stroe a înscris venituri din salarii, din investiții, din pensii și din activități agricole: din salarii - 137.256 lei - Felix Stroe (senator în Senatul României), 244128 lei - Felix Stroe (de la RAJA SA - contract de mandat); din investiții - Felix Stroe - 14.590 lei - dividende 2X1 Holding SRL, 551 lei - dobânzi bancare; din pensii - Felix Stroe - 75.408 lei (pensie CPSMApN), 35.721 lei (pensie CNPP); Elena Stroe - 14.904 lei (pensie CNPP); din activități agricole - Felix Stroe (arendă - Dragomir Constantin Întreprindere Familială).    
 
În declarația de interese, completată pe 13 iunie 2022, Felix Stroe a menționat calitatea de asociat în patru firme, 2X1 Holding SRL Constanța (56.177 părți sociale deținute, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor - 56.1770 lei), Cristal Jupiter SRL (2116 părți sociale, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor – 21.169 lei), Dacia Tour SRL (4.020 părți sociale, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor - 40.200 lei, Lit Romania SRL (3 părți sociale, valoarea totală a părților sociale și / sau a acțiunilor - 60 lei), calitatea de membru (președinte onorific) la Asociația Navală Constanța (fără beneficii), dar și că este președinte al PSD Constanța.
 
La secțiunea „Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar / minoritar“ din declarația de avere, Felix Stroe a menționat patru contracte de furnizare, încheiate pe 31 iulie 2020, în valoare totală de 2060.10 lei, 27229.29 lei, 13639.06 lei, respectiv 13025.80 lei. Beneficiar de contract este fiul, Cosmin Stroe, asociat în Cali Fishing &  Hunting SRL Constanța, iar instituția contractantă - Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol.
  
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese ale lui Felix Stroe.
  
Sursa foto: ZIUA de Constanța
 
Citește și:
 
Declarație de avere
Senatorul Felix Stroe, cote-părți din 11 terenuri și coproprietar la patru case. Este și asociat în mai multe firme (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii