Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
03:57 25 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constantin Ion, director executiv la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, averea și interesele (DOCUMENTE)

ro

15 Dec, 2022 00:00 2795 Marime text
 

 
• Constantin Ion este director executiv la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.
• În declaraţia de avere depusă în 2022, Constantin Ion a menționat patru terenuri, un apartament, două case, un spațiu comercial / de producție, depozite bancare și conturi curente, dar și un credit bancar.
• În declarația de interese, Constantin Ion a precizat calitatea de asociat în trei firme, însă și că face parte din două asociații.
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele parlamentarilor constănțeni, ale directorilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din Dobrogea şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale Constantin Ion, director executiv la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.
 
În declaraţia de avere completată pe 30 mai 2022, Constantin Ion a menționat că, împreună cu familia, deține patru terenuri, un apartament, două case de locuit, un spațiu comercial / de producție, depozite bancare și conturi curente, dar și un credit bancar.
 
Toate cele patru terenuri, intravilane, sunt în municipiul Constanța. Două dintre ele au fost dobândite în anul 2013, proprietar, cu cotă parte 100%, fiind Constantin Ion. Unul are 79,37 metri pătrați, fiind dobândit prin hotărâre judecătorească, iar celălalt e în suprafață de 18,64 metri pătrați, fiind dobândit prin contract de vânzare - cumpărare. La restul de două terenuri coproprietari (cu 50% cotă parte) sunt Constantin Ion și soția sa, Cătălina Mihaela Ion, care le-au obținut prin contracte de vânzare - cumpărare. Unul a fost achiziționat în 2021 și are 398 de metri pătrați, iar celălalt în 2022 și are 335 de metri pătrați.      
 
Și clădirile sunt în municipiul Constanța. Constantin Ion este proprietar (cu 100% cotă parte) la spații comerciale / de producție (dobândit în 2013, suprafață - 79,37 metri pătrați, dobândit prin hotărâre judecătorească) și la apartament (dobândit în 2013, suprafață - 42 metri pătrați, dobândit prin contract de vânzare - cumpărare). La casele de locuit, dobândite prin contract de vânzare - cumpărare, în 2021 (suprafață - 85 de metri pătrați) și 2022 (suprafață - 343 de metri pătrați), coproprietari (cu 50% costă parte) sunt Constantin Ion și Cătălina Mihaela Ion.
 
Directorul executiv de la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a înscris în declarația de avere și faptul că, în ultimele 12 luni, a înstrăinat, prin vânzare, două bunuri a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, un autovehicul și un teren intravilan. Autovehiculul a fost vândut cu 3.750 de euro, pe 10 februarie 2021, neprecizându-se cui. Pe terenul intravilan cumpărătorul (Dorin Iordăchescu) a plătit 140.000 de euro, pe 2 februarie 2021.  
Ca active financiare, Constantin Ion a declarat patru depozite bancare sau echivalente și trei conturi curente sau echivalente (inclusiv card), astfel:
 
  • depozite bancare
 
1. Deschis la BCR în 2014, sold / valoare la zi - 58.873 euro
2. Deschis la BCR în 2012, sold / valoare la zi - 56.499 lei
3. Deschis la BCR în 2022, sold / valoare la zi - 169.095 lei
4. Deschis la BCR în 2022, sold / valoare la zi - 256.000 lei
 
 
  • conturi curente sau echivalente (inclusiv card)
 
1. Deschis la BRD în 2022, sold / valoare la zi - 1.011 lei
2. Deschis la BCR în 2022, sold / valoare la zi - 87.740 lei
3. Deschis la BCR în 2022, sold / valoare la zi - 870.000 lei
 
În declarația de avere este menționat și un credit bancar, contractat în 2022 și scadent în 2044, la BRD, în valoare de 1.309.000 lei. 
 
La secțiunea „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Constantin Ion a înscris venituri din salarii, din activități independente și din alte surse, astfel: din salarii - Constantin Ion - 89.516 lei (de la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța); din activități independente - Cătălina Mihaela Ion - 250.000 lei (ca notar public la BIN Ion Cătălina Mihaela); alte surse - alocațiile celor trei copii, de la AJPIS Constanța - 2.568 lei, 2.568 lei și 5.128 lei.    
 
Ca interese, Constantin Ion a declarat calitatea de asociat în trei firme, Herman & Luff Constanța (în care deține 100 de părți sociale), ASCI Industry Constanța (36 de părți sociale) și Cazare la Mare Constanța (33 de părți sociale) însă și că face parte din două asociații, Asociația Operatorilor și Prestatorilor din Industria Serviciilor de Curățenie și Conexe Constanța (în care este vicepreședinte) și Asociația Națională a Lucrătorilor de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Brașov (președinte).
 
Totodată, la secțiunea „Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar / minoritar“, Constantin Ion a menționat un contract de prestări servicii (consultanță achiziții), autoritatea contractantă fiind Comuna Topraisar. În valoare de 25.000 de lei, contractul a fost încheiat pe 7 aprilie 2021, durata sa fiind de 12 luni. 
 
Despre SC Herman & Luff SRL
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată miercuri, 14 decembrie a.c., societatea Herman & Luff  SRL a fost înființată în anul 2014, are adresa în municipiul Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a firmei este „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing“.
 
Conform Confidas.ro, în 2021 Herman & Luff SRL a avut o cifră de afaceri de 186.144 lei, o pierdere netă de 25.295 lei și trei angajați. Situația financiară a anului 2020 prezintă o cifră de afaceri de 519.586 lei, un profit net de 279.763 lei și doi angajați.
 
Potrivit sursei citate, asociat unic în firmă este Constantin Ion. Calitatea de administrator o are Gheorghe Carataș.
 
Constantin Ion mai apare în două firme aflate în stare de funcționare, ASCI Industry SRL Constanța - asociat (36%) și Cazare la Mare SRL Constanța - asociat (33,3%), în timp ce alte două societăți constănțene în care era menționat Constantin Ion, Re-Flex Limited SRL - asociat (50%) și Smith & Mayer SRL - asociat unic (100), sunt radiate.  
 
Gheorghe Carataș mai apare în Gheorghe Carataș Persoană Fizică Autorizată Constanța (în funcțiune), pe când alte patru firme din Constanța sunt radiate: Mario-Cara SRL - asociat unic (100%), administrator, Smith & Mayer SRL - administrator, Prolif SA - cenzor și Edessa SRL - administrator.      
 
Confidas informează și că firma Herman & Luff SRL a încheiat zece contracte de achiziții publice, în valoare totală de 253.000,00 lei, autoritățile contractante fiind Comuna Adamclisi, Comuna Albești, Comuna Chirnogeni, Comuna Independența, Comuna Poarta Albă, Comuna Topraisar (trei contracte), Orașul Techirghiol și Spitalul Universitar de Urgență București.
 
Despre SC ASCI Industry SRL
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată miercuri, 14 decembrie a.c., societatea ASCI Industry SRL a fost înființată în anul 2004, are adresa în municipiul Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a firmei este „Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton“. Societatea este fără contracte de achiziții publice.
 
Conform Confidas.ro, în 2021 ASCI Industry SRL a avut o cifră de afaceri de 400.110 lei, un profit net de 34.612 lei și doi angajați. Situația financiară a anului 2020 prezintă o cifră de afaceri de 310.620 lei, o pierdere netă de 94.904 lei și patru angajați.
 
Potrivit sursei citate, asociați în firmă sunt Constantin Adrian Crăciunescu (care are 44%), Constantin Ion (cu 36%) și Florentina Angelescu (cea care are 20% și deține și calitatea de administrator).
 
Florentina Angelescu mai apare într-o firmă din Constanța radiată, D & T Media Group SRL - asociat (50%).
 
Constantin Adrian Crăciunescu mai apare în firmele Const Media Services SRL Constanța (în funcțiune) - asociat (49%), administrator, Aqua Residence SRL Constanța (în funcțiune) - asociat (50%), Eco Lundry Memcab Constanța SRL (radiată) - asociat (25%) și Supreme Residence Sibiu SRL (în funcțiune) - asociat (98%).     
 
Despre SC Cazare la Mare SRL
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată miercuri, 14 decembrie a.c., societatea Cazare la Mare SRL a fost înființată în anul 2003, are adresa în municipiul Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a firmei este „Activităţi ale agenţiilor de publicitate“. Societatea este fără contracte de achiziții publice.
 
Conform Confidas.ro, în 2018 Cazare la Mare SRL a avut o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 1.334  lei și niciun angajat. Situația financiară a anului 2017 prezintă o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 1.889  lei și niciun angajat.
 
Potrivit sursei citate, asociați în firmă sunt Nicolae Cristinel Dragomir (care are 66,7%) și Constantin Ion (cu 33,29%). Administratorul societății este Florin Bănuț.
 
Nicolae Cristinel Dragomir mai apărea în patru societăți, toate radiate: Grup Milenium Security SA - fondator (5%), Rovery Grup SA - fondator (30%), Hope Com SRL - asociat (50%), administrator și Grace Sea SRL - asociat (50%), administrator.     
 
Declarații de avere anterioare
 
În declarația înregistrată pe  28 mai 2021, completată ca director executiv la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, Constantin Ion a menționat un teren intravilan, un apartament, o casă de locuit, spații comerciale / de producție și un autoturism. Terenul este în Constanța, are 398 de metri pătrați, a fost dobândit în 2021 prin contract de vânzare - cumpărare, iar coproprietari (cu 1/2 cotă parte) sunt soții Ion. Constantin Ion apare ca proprietar (cotă parte 1/1) la un apartament din Constanța (38 de metri pătrați, dobândit în 2013, prin contract de vânzare - cumpărare) și la spații comerciale / de producție (Constanța, 79,37 metri pătrați, dobândit în 2013, prin radiere SRL), în timp ce la casa de locuit, în suprafață de 100 de metri pătrați, dobândită în 2021, prin contract de vânzare - cumpărare, soții Ion sunt proprietari.
 
Autoturismul este Honda Civic 5D, an de fabricație 2008 și a fost dobândit prin „încetare activitate BNP“.
 
Ca active financiare sunt menționate în declarația de avere trei conturi curente sau echivalente (inclusiv card), astfel:
 
1. La BCR, deschis în 2014, în valoare de 420.000 lei
2. La BCR, deschis în 2012, în valoare de 1.300 lei
3. La Raiffeisen, deschis în 2021, în valoare de 53.000 de euro.
 
Constantin Ion a menționat și un credit bancar la BRD, contractat în 2013 și scadent în 2023, în valoare de 90.000 de lei.
 
În ce privește veniturile familiei Ion, acestea nu au precizată moneda, valorile fiind: Constantin Ion - 89.516 (salariu), 1.450 (vouchere vacanță) - de la DGEP Constanța; soția - 180.000 (conform declarației impunere) - de la SPN Ion Cătălina, 4.865 (stimulent inserție) - de la AJPIS; alocații copii (de la AJPIS) - 1.982, 1.982, 2.467.  
 
Ca interese, Constantin Ion a declarat calitatea de asociat în aceleași trei firme, Herman & Luff Constanța (cu 100%), ASCI Industry Constanța (cu 35%) și Cazare la Mare Constanța (cu 33%), dar și prezența în cele două asociații, Asociația Operatorilor și Prestatorilor din Industria Serviciilor de Curățenie și Conexe Constanța (vicepreședinte) și Asociația Națională a Lucrătorilor de Evidența Persoanelor și Stare Civilă din România (președinte).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese ale lui Constantin Ion.

Sursa foto: Facebook (Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța) 

Citește și:
 
Daniel Darea, membru în Consiliul de Administrație al Confort Urban SRL, averea și interesele (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii