Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:21 17 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Regulamentul de funcţionare al EFOSAN, publicat în Monitorul Oficial. De unde este finanţată unitatea sanitară

ro

07 Dec, 2016 00:00 1359 Marime text
În Monitorul Oficial a fost publicat ordinul Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord (EFOSAN).
 
Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord este o unitate sanitară cu personalitate juridică de interes public naţional în subordinea Ministerului Sănătăţii. Unitatea sanitară are sediul în Eforie Nord, Aleea Specială nr. 1. Spitalul este organizat ca unitate sanitară cu paturi, specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, şi are ca obiect de activitate asistenţă medicală spitalicească, precum şi activitatea medicală ambulatorie, desfăşurată prin intermediul ambulatoriului integrat. În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură asistenţă medicală în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneologie, atât pentru pacienţii internaţi, cât şi pentru pacienţii din ambulatoriul integrat.
 
Consiliul de Administraţie din cadrul unităţii sanitare funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi este format din: trei reprezentanţi numiţi din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, un reprezentant al Universităţii de Medicină „Carol Davila” din Bucureşti, un reprezentant al Primăriei Eforie, un reprezentant al Colegiului Medicilor Constanţa, cu statut de invitat, un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat, reprezentanţii sindicatelor din unitatea sanitară, cu statut de invitaţi permanenţi, membri supleanţi. În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord este organizat şi funcţionează un comitet director, având următoarea componenţă: managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil. Funcţiile specifice comitetului director se ocupă prin concurs organizat de manager.

Despre bugetul spitalului

Spitalul este finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe parcursul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract. Contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
 
Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii pentru desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate; dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă; expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră; modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale. Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din: donaţii şi sponsorizări; asocieri investiţionale în domenii medicale de cercetare medicală şi farmaceutică; închirierea temporară a unor spaţii medicale; contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private şi operatori economici; servicii medicale furnizate la cererea pacienţilor.
 
Organizarea activităţii se face în baza bugetului de venituri şi cheltuieli proprii, aprobat de conducerea unităţii cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu se face pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe bază propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura unităţii. Realizarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor se asigură în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii şi cu contractele colective de muncă. Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului. Banii se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului, nivelul acestora fiind un indicator al contractului de administrare.

Ti-a placut articolul?

Comentarii