Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:00 23 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Formularul 401 Trebuie depusă declaraţia privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state pe teritoriul României

ro

09 Sep, 2015 16:32 4586 Marime text
 
            Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 25 august 2015 a fost publicat Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României” .
 
            Precizăm că, în conformitate cu prevederile articolului 531 alin. (4)  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii prevăzut la art. 109^12 din Codul de procedură fiscală, compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia de a transmite organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
 
În sensul celor de mai sus, prin ordinul comun nr. 876/506/2015 au fost aprobate  modelul şi conţinutul formularului de transmitere a informaţiilor, precum şi termenele şi procedura de transmitere.
 
Entităţile raportoare
Compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, denumite entităţi raportoare, transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile din România, potrivit legislaţiei în vigoare, prin completarea declaraţiei informative.
            Declaraţia informativă se completează pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în formularele depuse de rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile în România, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 872/1025/2014.
 
Completarea  formularului 401
Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia entităţilor raportoare gratuit de către unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
 
Modul de depunere a declaraţiei
 
Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat fişierul XML.
            Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Pentru depunerea declaraţiei, entitatea raportoare trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
            Declaraţia se poate depune şi pe suport electronic, însoţit de formatul hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat şi semnat, se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.
                       
                        Termenul de depunere
Autorităţile executive ale administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate, au obligaţia depunerii declaraţiei privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, anual, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.
           
IMPORTANT ! Pentru anul 2014, prin excepţie de la prevederea de mai sus, termenul de depunere a declaraţiei informative este data de 20 septembrie 2015.
           
            Organul fiscal competent
Declaraţia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată în evidenţa fiscală.
 
 
            Facem precizarea că declaraţia privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României poate fi corectată din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia iniţială, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.
            Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii