Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:12 18 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

ro

23 Feb, 2018 11:00 705 Marime text
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Dispoziţiei nr. 42/22.02.2018, şedința ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă va avea loc în data de 28.02.2018, ora 15.00 (şedinţele pe comisii în data de 28.02.2018, ora 14.00), organizată la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 47, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 
 
1. Aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 369,2217 ha pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
2. Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa, pentru anul 2018. initiator: primar Ionaşcu George
 
3. Aprobarea Planului de pază şi apărare al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
4. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna ianuarie 2018. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
5. Aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna februarie 2018. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
6. Aprobarea acordării de sprijin financiar unor familii din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza D.T.A.C.) pentru obiectivul de investitii "Reparaţii îmbrăcăminte din beton rutier strada Atelierului Satu Nou, comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
8. Completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, aprobat prin HCL nr. 75/20.04.2011. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
9. Atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unor imobile-teren. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
10. Avizarea/aprobarea Documentaţiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Constanţa". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
11. Aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiilor propuse în comuna Mircea Vodă şi a alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014-2020". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
12. Darea în folosinţă a unor imobile din domeniul public al UAT Mircea Vodă, in vederea construirii şi punerii în funcţiune a investiţiilor prevăzute în comuna Mircea Vodă în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
13. Aprobarea aderării la ADI „Apă-Canal" Constanța a comunei Mihai Viteazu, jud. Constanţa. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
14. Aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa. Inițiator: primar Ionaşcu George
 
15. Aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită acordat Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A. prin HCL nr. 187/19.07.2007, pentru imobilul teren cu numărul cadastral 10127, înscris în cartea funciară cu numărul 10327 a UAT comuna Mircea Vodă. primar lonaşcu George
 
16. Aprobarea oferirii de pachete cu ocazia sărbătorilor de Paşte, copiilor din învăţământul preşcolar şi şcolar (I-VIII) din comuna Mircea Vodă, jud. Constanța. primar Ionaşcu George
 
17. Rectificarea HCL nr. 141/29.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă către S.C. RAJA S.A., novarea şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă, aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ- teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă — Canal Constanta, aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum şi modificarea HCL nr. 145 / 31.10.2008 şi art. 3 din IICL nr. 81/13.07.2009 ale Consiliului Local Mircea Vodă. Inițiator: primar Ionaşcu George
 
18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza P.T.) pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de supraveghere video stradală în comuna Mircea Vodă". Inițiator: primar lonaşcu George
 
DIVERSE:  Raport de activitate al Primarului comunei Mircea Vodă, pe anul 2017.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii