Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:37 26 05 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se cer daune! Procesul dintre Florea Ciucardel de la Mereni și PNȚCD Constanța se mută la Curtea de Apel

ro

19 Jan, 2022 00:00 759 Marime text
  • Pe 12 ianuarie 2022, PNȚCD a depus recurs, iar dosarul a fost înregistrat pe 17 ianuarie 2022 pe rolul Curții de Apel Constanța
  • Ciucardel Florea a început demersurile în instanță pentru obligarea membrilor care au votat excluderea sa din partid la plata sumei, în solidar, de 50.000 lei reprezentând daune materiale și morale
  • Hotărârea PNȚCD Constanța nr. 29/2018 a fost anulată pe cale judecătorească, având ca obiect pierderea calității de membru de partid
 
Procesul deschis de Florea Ciucardel, actual viceprimar al comunei Mereni, județul Constanța, a ajuns la Curtea de Apel. Asta se întâmplă la mai bine de 3 ani de când PNȚCD Constanța a decis excluderea sa din partid, la vremea respectivă, viceprimarul era consilier local în CL Mereni.
 
Vorbim astfel de dosarul 4750/118/2019, care a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța, pe 13 august 2019. Atunci Ciucardel Florea a chemat în instanță Partidul Național Creștin Democrat – Organizația Județeană Constanța și pe Adrian Florentin Țapliuc, liderul organizației politice. Pe 28 noiembrie 2019, instanța a decis să decline competența materială în favoarea Judecătoriei Constanța.
 
Pe 14 ianuarie 2020, dosarul a ajuns la Judecătoria Constanța, iar pe 15 iunie 2020, judecătorii au decis să respingă cererae reclamantului Florea Ciucardel, existând calea de atac prin apel.
 
Pe 31 iulie 2020, apelul a ajuns la Tribunalul Constanța, Secția I civilă, unde judecătorii au dat următoarea soluție: „Admite apelul declarat de către apelantul Ciucardel Florea în contradictoriu cu intimaţii PNŢCD Constanţa şi Ţapliuc Florentin Adrian împotriva sentinţei civile nr.4086/15.06.2020 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr.4750/118/2019. Schimbă în tot sentinţa civilă apelată în sensul că: Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul Ciucardel Florea în contradictoriu cu pârâtul PNŢCD Constanţa. Obligă pârâtul PNŢCD Constanţa către reclamantul Ciucardel Florea la plata sumei de 17800 lei brut, respectiv 10112 lei net reprezentând contravaloare indemnizaţii de şedinţă cuvenite consilierului local aferente perioadei 21.11.2018-09.11.2020. Respinge restul pretenţiilor reprezentând daune materiale ca nefondate. Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul Ciucardel Florea în contradictoriu cu pârât Ţapliuc Florentin Adrian ca nefondată. Respinge cererea vizând obligarea pârâţilor PNŢCD Constanţa şi Ţapliuc Florentin Adrian la plata daunelor morale în cuantum de 20000 lei în favoarea reclamantului Ciucardel Florea, ca nefondate. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 21.10.2021”.
 
Iată că recent, mai exact pe 12 ianuarie 2022, PNȚCD a depus recurs, iar dosarul a fost înregistrat pe 17 ianuarie 2022 pe rolul Curții de Apel Constanța.
 
Conform rolii.ro, Ciucardel Florea a început demersurile în instanță pentru obligarea membrilor care au votat excluderea sa din partid la plata sumei, în solidar, de 50.000 lei reprezentând daune materiale și morale pentru pierderea mandatului de consilier local în cadrului Consiliului Local al Comunei Mereni.
 
În motivare, reclamantul arată, în esență, că în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost anulată hotărârea nr. 29 prin care a fost exclus din partid. Solicitarea reclamantului vizează plata de daune morale și materiale ca urmare a pierderii calității de consilier local în cadrul Consiliului Local Mereni. Subsemnatul, în calitate de președinte al Filialei Constanța a PNȚCD, a semnat Hotărârea nr. 29/2018 adoptată de organizația politică locală de excludere a reclamantului din partid. încetarea calității de consilier local a fost constatată prin Ordinul Prefectului Județului Constanța nr. 553/2018 modificat prin Ordinul nr. 541/2018.
 
Hotărârea PNȚCD Constanța nr. 29/2018 a fost anulată pe cale judecătorească, dar acest act avea ca obiect pierderea calității de membru de partid și nicidecum calitatea de consilier local. Calitatea de consilier local a încetat prin emiterea Ordinului Prefectului Județului Constanța nr.541/21.11.2018, act administrativ care a fost contestat în fața instanței de Concesios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța, formând dosarul nr.XXXXXXXXXXX . Soluția pronunțată în acest dosar a fost de respingere a acțiunii reclamantului Ciucardel Florea.

 
Pârâtul PNȚCD Constanța a arătat următoarele: „Prin urmare acțiunea Filialei Constanța a PNȚCD, respectiv Hotărârea nr. 29/2018, nu a dus la pierderea calității de consilier local a reclamantului, ci Ordinul Prefectului Județului Constanța nr. 553/2018 modificat prin Ordinul nr. 541/2018, act administrativ menținut ca legal pe cale judecătorească.
 
Se impune a sublinia faptul că reclamantul a câștigat mandatul de consilier local al Consiliului Local Mereni ca urmare a candidaturii înregistrate pe lista PNȚCD Constanța. Mandatul reclamantului a fost câștigat prin aportul pecuniar și de imagine al PNȚCD. In calitate de membru de partid și mai mult, în calitate de consilier local reprezentant al PNȚCD Constanța avea obligația de a cunoaște principiile, programul partidului și de a le promova în activitatea pe care o desfășoară. Totodată, avea obligația de a exercitate cu competență și cinste funcțiile pubilce în care au fost aleși sau numiți și să informeze organizația pe care o reprezintă, cu privire la modul de exercitare a funcției respective. Acestea sunt obligațiile prevăzute de Statutul PNȚCD, art. 18. Din chiar conținutul cererii de chemare în judecată reiese că reclamantul nu a urmat programul partidului. însuși reclamantul susține că nu a respectat platforma partidului prin modalitatea de exprimare a votului. Mai mult, urmează să apreciați că reclamantul care a câștigat mandatul de consilier local prin sprijinul PNȚCD nu-și cunoaște colegii de partid, nu cunoaște membrii biroului județean de conducere, aspect care denotă lipsa totală de interes a reclamantului față de activitatea noastră în cadrul partidului”.
 

Revenirea în partid

 
Reamintim că la Curtea de Apel Constanţa, pe 3 iulie 2019, s-a luat în examinare recursul contencios administrativ şi fiscal declarat de recurentul - reclamant Florinel Ciucardel, cu domiciliul în Mereni, judeţul Constanţa, împotriva sentinţei civile nr. 425/19.03.2019 pronunţate de Tribunalul Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosar ul nr. 6815/11 8/2018, în contradictoriu cu intimatul - pârât PNŢCD Constanţa.
 

Tribunalul Constanţa nu ar fi analizat corect dovezile

 
Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că nu i s-a încălcat dreptul la apărare, asta în condiţiile în care la dosar există o invitaţie scrisa de P. C., prin care era chemat la acesta acasă în data de 22.10.2018 la o şedinţă. Subliniază că nu era invitat de către partidul PNŢCD Constanţa, aşa cum susţine instanţa în motivare.
 
La dosar exista plicul în care a primit invitaţia la data de 22.10.2018, plic primit pe data de 23.10.2018, când era deja exclus din partid la data de 19.10.2018, aşa cum rezultă din procesul-verbal depus la dosar şi din motivarea hotărârii de excludere din partid, care se bazează pe procesul-verbal fictiv din data de 19.10.2018.

 
Ulterior, a primit un alt plic de la numitul P. C., prin care era anunţat că la data de 22.10.2018 a fost exclus din partid şi că poate să se adreseze comisiei de onoare, lucru pe care l-a şi făcut, potrivit documentelor aflate în plicul desfăcut personal de către instanţă. Din documentele depuse la dosar de către pârât rezultă că a fost exclus de două ori, aspect ce nu a contat în faţa instanţei.

 
Instanţa a refuzat să cheme personal la interogatoriu semnatarii procesului-verbal al şedinţei din data de 19.10.2018, demers prin care se descoperea faptul că procesul-verbal este un fals. Pentru acestea, solicită ca instanţa de recurs să oblige pârâtul să depună la dosarul cauzei adresele semnatarilor procesului-verbal din data de 19.10.2018, aceştia să fie chemaţi personal la interogatoriu, demers necesar pentru dezlegarea corectă a pricinii.

 
O altă situaţie de care instanţa nu ar fi ţinut seama constă în faptul că, deşi la Mereni exista o filială legal constituită, aşa cum rezulta din copia procesului-verbal al şedinţei din 04.10.2017, document depus la dosar, la data de 19.10.2018 se înfiinţează o alta filială, în condiţii nelegale, pe baza unei hârtii în care sunt menţionate numele unor persoane care nu au ştiinţă despre acest fapt, unicul scop al acestui demers era excluderea sa, vizat fiind mandatul de consilier local.
 
În motivare, instanţa susţine că la şedinţa respectivă au participat reprezentanţi ai PNŢCD Constanţa, dar şi noi membri, lucru neadevărat, aşa cum rezultă chiar din documentul citat, respectiv procesul-verbal din 19.10.2018, pe care se găsesc menţionate doar cinci nume, toţi presupuşii semnatari fiind din Mereni, hârtia neconţinând nicio ştampilă şi nici semnătura vreunui membru al organizaţiei judeţene. Totodată, la dosar se găsesc înscrisuri denigratoare la adresa sa, acestea aparţinând unor consilieri locali aflaţi în siajul actualului primar, aceştia dorind ca reclamantul să nu mai facă parte din consiliu local.
 
Prin întâmpinarea formulată şi depusă la dosar la data de 07.05.2019, intimatul - pârât PNŢCD Constanţa a invocat excepţia inadmisibilităţii căii de atac a recursului, excepţie calificată de instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 19.06.2019 ca fiind excepţia nulităţii căii de atac pentru neîncadrarea motivelor de recurs în cele prevăzute de dispoziţiile art.488 alin.1 Cod.pr.civ.

 

Ce a concluzionat Curtea de Apel Constanţa

 
În speţă, examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate, Curtea constată mai multe aspecte. Cererea de recurs este întemeiată pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 6 şi 8 din Cod procedură civilă. Potrivit art. 488 Cod procedură civilă, „Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate:
6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;
8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”.
 
Pentru a se dispune nulitatea hotărârii, recurentul trebuie să dovedească, în condiţiile art. 175 alin. (1) existenţa unei vătămări, care nu poate fi înlăturată decât prin anularea hotărârii. Judecătorii sunt datori să arate în cuprinsul hotărârii motivele de fapt şi de drept în temeiul cărora şi-au format convingerea, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. Fără arătarea motivelor şi a probelor nu se poate exercita controlul judiciar.
 
Sentinţa civilă recurată pronunţată de Tribunalul Constanţa nu respectă aceste cerinţe. Astfel, prin Hotărârea Biroului Judeţean de Conducere a PNŢCD, Organizaţia Constanţa nr. 29/19.10.2018, s-a dispus excluderea din partid a reclamantului - recurent. Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că reclamantului - recurent nu i s-a încălcat dreptul la apărare, în pofida dovezilor din dosar.
 
Reclamantului - recurent i-a fost trimisă de către preşedintele interimar P. C. invitaţie scrisă de a se prezenta la data de 22.10.2018, ora 12:00, în locaţia situată în comuna Mereni, ocazie cu care participa şi la întrunirea membrilor PNŢCD, ce a fost primită de recurent, sub semnătură, la data de 22.10.2018, potrivit confirmării de primire a corespondenţei, şi nu la data de 19.10.2018, cum eronat reţine prima instanţă.
 
La data încunoştinţării efective a recurentului, hotărârea Biroului Judeţean de Conducere a PNŢCD - Organizaţia Constanţa ce a dispus excluderea din partid a reclamantului era deja emisă (19.10.2018). În mod evident, reclamantul - recurent nu putea da curs invitaţiei.
 
Poziţia instanţei faţă de probă considerată relevantă a creat un avantaj inechitabil în favoarea acuzării şi, în consecinţă, reclamantul a fost lipsit de orice posibilitate practică de a contesta în mod eficient acuzaţiile împotriva lui. În ceea ce priveşte celelalte motive de nelegalitate a hotărârii invocate de recurent, ce a susţinut că faptele şi acuzaţiile aduse prin hotărâre nu au fost corect stabilite, Curtea constată că nu se mai impune analiza acestora şi implicit a sancţiunii aplicate, faţă de constatările anterioare, apreciate ca apte să determine casarea sentinţei primei instanţe.
 
Criticile formulate de recurent, fiind apreciate ca fondate în modalitatea în care au fost invocate, în temeiul art. 496 alin. 1 şi 2 şi art. 498 alin. 1 Cod procedură civilă, va fi admis recursul formulat de recurentul - reclamant împotriva sentinţei civile nr. 425/19.03.2019, pronunţată de Tribunalul Constanţa, cu consecinţa casării, în parte, a hotărârii recurate şi, rejudecând, se va admite acţiunea şi se va dispune anularea Hotărârii nr. 29/19.10.2018 emise de PNŢCD - Organizaţia Constanţa.
 
„Astfel, Curtea de Apel Constanţa admite recursul contencios administrativ şi fiscal declarat de recurentul - reclamant Florinel Ciucardel, cu domiciliul în Mereni, împotriva sentinţei civile nr. 425/19.03.2019, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în contradictoriu cu intimatul - pârât PNŢCD Constanţa. Casează în parte hotărârea şi, rejudecând, admite acţiunea şi dispune anularea Hotărârii nr. 29/19.10.2018 emise de PNŢCD - Organizaţia Constanţa. Definitivă”, se arată în hotărârea Curţii de Apel Constanţa.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Sursă text: Rolii.ro

 
Citește și:

Florinel Ciucardel revine în PNŢCD Constanţa! Fostul consilier local din Mereni a câştigat definitiv în instanţă

 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii