Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:00 25 05 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Procesul dintre Aeroportul Mihail Kogălniceanu și ANAF se mută la Tribunalul Constanța

ro

14 Jan, 2022 00:00 1167 Marime text
  • Curte de Apel Constanța a declinat judecata cauzei în dosarul deschis de SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu SA împotriva ANAF
  • În motivarea Deciziei de respingere a contestației, pârâta a menționat ca și motiv al respingerii faptul că obligațiile de plată accesorii aferente diferențelor de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale începută după data de 14.05.2020
 
În septembrie 2021, Curte de Apel Constanța a declinat judecata cauzei în dosarul deschis de SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu SA împotriva ANAF și Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice către Tribunalul Constanța.
 
Astfel, pe 11 ianuarie 2022, dosarul 270/36/2021 a ajuns pe rolul Tribunalului Constanța, având ca obiect anulare act administrativ – suspendare act administrativ.
 
Conform Rolii.ro, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel Cconstanța-Secția a II-a Civilă, Contencios- Administrativ și Fiscal la data de 23.06.2021 sub nr. XXXXXX, reclamanta SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu SA cheamă în judecată pe pârâții ANAF și Direcției Generale Regionale a Finanțelopentru ca pe cale de hotărâre judecătorească să se dispună anularea deciziei emise pe 16 decembrie 2020 și a înștiințării de respingere a notificării din 20.10.2020, cât și obligarea pârâtei la restituirea sumelor achitate de reclamante cu titlu de obligații de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31.03.2020, în cuantum de 231.476 lei.
 
În motivarea acestei acțiuni se arată faptul că, prin Avizul de inspecție fiscală emis în data de 26.02.2020 și înregistrat la sediul reclamantei sub nr. 3063/28.02.2020, a fost înștiințată asupra faptului că începând din data de 12.03.2020 va face obiectul unei inspecții fiscale, cu obiectivele menționate în aviz. Face precizarea că inspecția fiscală anunțată nu a început la data de 12.03.2020 așa cum se menționa în aviz, iar reclamanta nu a fost înștiințată asupra faptului că această operațiune va fi amânată.
 
Ulterior, la data de 26.05.2020, prin adresa nr. 5325/26.05,2020, pârâta a comunicat faptul că inspecția fiscală parțială programată în baza Avizului emis la data de 26.02.2020, va începe în data de 27.05.2020. In urma controlului și emiterii deciziei de impunere, s-au calculat accesorii în sumă de 368.831 lei, după cum urmează:
 
Penalități de nedeclarare pentru obligații fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere:
 
- 183.140 lei Dobânzi si penalități de întârziere aferente impozitului pe profit
- 69.678 lei Dobânzi și penalități de întârziere aferente TVA
- 116.013 Iei în conformitate cu art. 181 alin (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului, cu 75%, daca au fost plătite pana la termenul prevăzut de ari. 156 alin (1). În aceste condiții, reclamanta a depus cerere și i s-a restituit suma de 137,355,00 lei (183.140*75%), în final rămânând achitate accesorii în cuantum total de 231.476 lei, după cum urmează:

- Penalități de nedeclarare pentru obligații fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere:
- 45.785 lei Dobânzi și penalități de întârziere aferente impozitului pe profit
- 69.678 lei Dobânzi și penalități de întârziere aferente TVA - 116.013 lei
 
În motivarea Deciziei de respingere a contestației, pârâta a menționat ca și motiv al respingerii faptul că obligațiile de plată accesorii aferente diferențelor de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale începută după data de 14.05.2020.
 
Așa cum a precizat Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice a emis avizul de inspecție fiscală nr. F-CT 137/26.02.2020, înregistrat la sediul reclamantei sub nr. 3063/28.02.2020, prin care au fost informați că în conformitate cu prevederile art. 113 și art. 122 din Legea nr. 207/2015 - Codul de pr. fiscală, începând cu data de 12.03.2020 vor face obiectul unei inspecții fiscale/extinderi a inspecției fiscale, având ca obiective cele menționate în aviz.
 
Așa cum se poate constata din corespondența purtată, reclamanta nu a fost notificări cu privire la imposibilitatea începerii inspecției fiscale la data de 12.03.2020, aceasta începând în mod efectiv la data de 27.05.2020, așa cum se specifică în adresa nr. 5325/26.05.2020. Conform OUG 69/2020, Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de la art. XII alin. 1) lit. a) și b).
 
În sensul prezentului capitol, prin inspecție fiscală sau verificare a situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înțelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
În ceea ce privește data începerii inspecției fiscale, reclamanta a beneficiat de predictibilitatea legii, respectiv a dispozițiilor OUG 69/2020, în sensul că a cunoscut la data emiterii avizului de inspecție fiscală faptul că se prezumă că poate beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii conform prevederilor cap II din OUG nr. 69/2020, acest beneficiu fiind înlăturat în mod nejustificat, prin neînceperea inspecției fiscale la data anunțată.
Astfel, dacă inspecția fiscală ar fi început la data de 12.03.2020, așa cum au fost notificați, reclamanta s-ar fi încadrat în ipoteza aplicabilă și anume existența unei inspecții fiscale în desfășurare la data de 14.05.2020. Modul de acțiune al organelor Fiscale nu se poate răsfrânge în mod negativ asupra dreptului contribuabilului de a beneficia de amnistie, termenele si condițiile de acordare a facilităților fiscale având în vedere prezumția respectării tuturor reglementărilor care guvernează respectivele instituții, fapt ce ar fi plasat în una din ipotezele ce ar fi dus la acordarea facilităților fiscale prevăzute de OUG nr. 69/2020.
Concluzionând, solicită admiterea acțiunii, anularea Deciziei nr. XXX/16.12.2020 și a înștiințării de respingere a notificării nr. XXX/20.10.2020 și obligarea pârâtei la restituirea sumelor achitate de subscrisa cu titlu de obligații de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31.03.2020 în cuantum de 231.476,00 lei.
 
Pârâta, în temeiul art.205 Cod procedură civilă, a formulat întâmpinare față de acțiunea formulată invocându-se necompetența materială a Curții de Apel Constanța raportat la dispozițiile art. 10 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ: „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se soluționează în fond de tribunalele administrativ - fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel”.
 
Obiectul litigiului privește un act administrativ fiscal având ca obiect accesorii datorate bugetului general consolidat ai statului în cuantum de 231.476 lei, competența de soluționare aparținând Tribunalului Constanța - Secția de contencios administrativ și fiscal. 
A cerut excepția inadmisibilității capătului 2 de cerere raportat la dispozițiile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală coroborat cu prevederile O.M.F.P. nr. 1899/2004 privind aprobarea procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget.
 
Curtea a decis că, raportând situația de fapt la dispoziția legală prezentată rezultă faptul că litigiul în cauză vizează accesorii ale contribuțiilor la bugetul general consolidat care însă au un cuantum inferior sumei de 3 mil. lei, cuantum care impune ca analiza de legalitate să fie efectuată în primă instanță de tribunal.
 
PRECIZĂRI:
 


Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Cine furnizează carburant pentru Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (DOCUMENT)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii