Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:39 26 02 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decizia nu este definitivă Magazinul Profi a pierdut procesul cu Protecţia Consumatorilor Constanţa. Ce amendă are de primit

ro

23 Jul, 2019 00:00 2600 Marime text
Pe 16 iulie, pe rolul Judecătoriei Constanţa, s-a aflat dosarul prin care firma care deţine magazinele Profi a contestat sancţiunea primită de
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa. Societatea comercială a pierdut procesul în fond, sancţiunile înscrise în procesul verbal fiind valabile. Decizia nu este defintiivă, mai existând o cale de atac. Totuşi, dacă măsurile rămân defintiive, societatea urmează să plătească câteva mii de lei amendă.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 04.02.2019, petenta S.C. Profi Rom Food S.R.L, în contradictoriu cu intimatul Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, a solicitat anularea procesului verbal de constatare și sancționare nr. xxxxxx din data de 16.01.2019, prin care petenta a fost sancționată în:
- temeiul art. 50 alin. 1 lit.c corob. din OG 21/1992, privind protecția consumatorilor, pentru încălcarea art. 7 lit c, alin 3, din același act normativ din același act normativ, cu amendă în cuantum de 5.000 lei.
- temeiul art. 50 alin. 1 lit.c corob. din OG 21/1992, privind protecția consumatorilor, pentru încălcarea art. 7 lit c, alin 1, din același act normativ din același act normativ, cu amendă în cuantum de 2.000 lei.
- temeiul art. 15 alin. 1 lit.b corob. cu art. 17 alin. 2 lit. C din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, pentru încălcarea art. 6 alin. 1 lit. B din același act normativ, cu amendă în cuantum de 7.000 lei.
Petenta a solicitat anularea procesului verbal contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment, și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Faptele pentru care a fost amendată societatea


În motivare, petenta a arătat că la data de 16.01.2019, în urma unui control, în magazinul petentei din mun. Constanţa, intimata a dispus sancționarea petentei, reținând nerespectarea art. 7 din OG 21/1992 și a art. 6 alin.1 lit. B din Legea 363/2007. Petenta a precizat că intimata a reținut împotriva sa că ar fi săvârșit următoarele fapte:

1. O serie de deficiențe la temperatura alimentelor din zona gastro, respectiv la măslinele vândute vrac, descrise la Anexa 1 a PV sancționat ar fi incadrabile potrivit intimatei la contravenția prevazută la art. 7 lit. c, a 3-a liniuță, din OG 21/1992;
2. A mai identificat intimata că "la vitrinele frigorifice, faptul că în vederea acesteia, nu erau igienizate corespunzător, la fel şi la vitrina cu produse congelate și cea de măsline şi brânzeturi, respectiv la raionul cu sucuri/băuturi alcoolice, vitrinele ar avea vopseaua sărită.
3. Au mai fost identificate produse cu data de durabilitate minimală depășită, respectiv cu ambalaje deteriorate sau deformate, aspecte, pe care intimata le-a încadrat ca încălcând prevederile art. 7 lit. b, prima liniuță din OG 21/1992.
4. O serie produse care nu aveau trecute pe eticheta specificațiile precizate pe ambalajul acestora, considerând intimata că petenta a încălcat prevederile art. 15 alin. 1, lit. b, definit prin art. 6, attn. 1 lit. b) din Legea 363/2007.
5. Totodată au fost identificate o serie de produse la comercializare, având perioada de promoție expirata, fapt pentru care petenta a fost sancţionată cu amendă pentru încălcarea art. 9 din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatoilor.

Pentru aceaste fapte petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de xxxxx lei, pentru faptele prevăzute mai sus, dând posibilitate subscrisei să achite suma de 6.500 lei.

Ce invocă societatea comercială


Cu privire situația regăsită în zona gastro, unde intimata arată că: „Afișajul indicat de comutatorul care stabilizeazei vitrinele, era fixat pe temeperatura de 60 de grade, la masa caldei detreminarea temperaturii produselor era 34,2° Celsius la pui, 38.3° Celsius la cartofi prăjiți,46,8° Celsius la mici, 31,8°Celsius piept pui (temperaturi determinate cu ajutorul termometrului din dotare) se face precizarea de către intimată că aceasta avea o latura deschisă la momentul controlului. Solicită ca instanţa să constate faptul că actul normativ invocat ca temei de drept nu conține nicio referire la condiţiile de păstrare a alimentelor culinare, iar intimata nici nu indică temperatura la care acestea ar fi trebuit păstrate și nici actul normativ care impune o astfel de obligție în sarcina comerciantului. Mai mult, aceasta nu descrie modalitatea in care a determinat temperatura consemnată în procesul verbal, instrumentul folosit pentru determinarea temperaturii, fiind unul din dotare și nici alte informații esenţiale pentru exercitarea controlului de legalitate, cum ar fi dovada utilizării unui aparat omologat pentru determinarea temperaturii. În atare condiții, se apreciază de către petentă că fapta nu se circumscrie contravenţiei prevăzute la art. 7 lit. b liniuţa 1 din O.G. nr. 2/2001.

Cu privire la măslinile vândute la vrac, care așa cum menționează intimata în procesul verbal, aveau etichetă cu data durabilităţii minimale afișată, dar nu aveau afișat o etichetă cu data când au fost deschise, așa cum este menționat pe ambalaj, de producător, se arată că acest lucru putea fi verificat de catre agenții intimatei, daca solicitau documente care să ateste această situație, dar intimata a preferat să menționeze fără a verifica, deficiențele expuse mai sus, menţionând și faptul că aceasta concluzionează că produsul în cauză a fost pus în cuvă de cel puțin 7 zile, fără însă a avea, un act care să justifice cele concluzionate de aceasta.

Cu privire la vitrinele frigorifice, s-a reținut că igienizarea nu era efectuată corespunzător, acestea prezentând urme de gălbenuş de ou întins, respectiv faptul că ar exista nişte depuneri respectiv vopsea sărită. Petenta arata că lua de fiecare dată toate măsurile necesare pentru igienizarea acestor vitrine, iar cu privire la faptul că aceasta ar fi prezentat anumite urme de galbenuș se arată că în urma comercializării ouălelor de tip vrac, consumatorul poate să aleaga produsul, iar în urma acestei situații, referindu-se la ouă, pot să se crape sau să se sparga și să producă inconevenientele menționate de intimată, dar contrar celor spuse de aceasta, galbenușul de ou regăsit pe aceste poliţe putea să fie chiar din ziua controlului, petenta luând în fiecare zi măsuri de igienizare a acestor vitrine. Legat de faptul că existau la vitrinele controlate anumite părți din care vopseaua era sărită, petenta învederează că zilnic, aceste vitrine sunt folosite și încărcate cu produse, respectiv se comercializează zilnic aceste produse, putând apărea și anumite zgârieturi pe polițele acestora, însă sunt remediate de fiecare dată de petentă prin recondiționarea sau înlocuirea acestora.

Cu privire la produsele identificate de intimată ca având data durabilității minimale depașite, arată că această situație a intervenit în urma faptului că în magazin există un număr de câteva mii de produse, care zilnic se reaprovizionează și se modifică, produsele fiind lăsate dintr-o eroare a angajaților subscrisei care din cauza multitudinii de produse pe care le gestionează, nu au scos aceste produse de la comercializare, fiind vorba de o eroare, menționând faptul că acestea au fost scoase de la vânzare chiar la data controlului.

Cum a răspuns Protecţia Consumatorilor


În dovedirea plângerii, petentul a depus înscrisuri. La data de 21.03.2019, prin serviciul registratură, intimatul a depus la dosar întâmpinare, prin care a arătat că la data de 04.04.2018, o echipă de control formată din agenți constatatori ai CJPC Constanţa au procedat la efectuarea unui control operativ la magazinul respectiv. Cu ocazia controlului s-au constatat abateri de la legislația privind protecția consumatorilor și anume folosirea de practici comerciale înşelătoare și nerespectarea condițiilor prescrise.

Cu privire situația regăsită în zona gastro, se arată că vitrina de depozitare a produselor de masă caldă avea o latură deschisă la momentul controlului, dând posibilitatea prafului și microorganismelor să contamineze produsele culinare. Latura vitrinei era deschisă încă de la începutul controlului, fără a exista clienți la raion în acel moment. Mai intâi s-a procedat la verificarea magazinului, iar ultima dată a fost verificată zona gastro, timp în care angajații ar fi putut să închidă latura vitrinei.

Tot în zona gastro s-au găsit măsline vândute la vrac, fără să aibă afișată data la care conservele de măsline au fost deschise. Se arată că au fost solicitate la momentul controlului documentele cu privire la valabilitatea produsului însă acestea nu au fost puse la dispoziția agenților constatatori.
Cu privire la vitrinele frigorifice, se arată că urmele de gălbenuș de pe geamul vitrinei erau întărite, nefiind din cursul zilei respective. De asemenea, la vitrina frigorifică, la raionul de pește, între gratii și poliță nu era igienizat corepunzător existând urme de praf mizerie, la fel și în partea de jos a vitrinei, unde erau resturi de mâncare. La vitrina de măsline și brânzeturi s-a procedat la ridicarea poliței, unde s-a constatat că și această vitrină nu era igienizată coresponzător, aceasta prezentând urme de rugină și mucegai.
 
Mobilierul aferent punctului de lucru prezenta urme de rugină și praf în interiorul lor sau urme de mâncare.

Ce a conchis instanţa


Cu privire situația regăsita în zona gastro, instanța reține că faptele constatate se circumscriu contravenţiei prevăzute la art. 7 lit. b liniuţă 1 din O.G. nr. 2/2001, acestea nefiind negate de către petentă, care în realitate prezintă motive prin care se disculpă referitor la cele constatate de cei care au efectuat controlul. Nu pot fi primite argumentele privitoare la faptul că actul normativ nu specifică în concret care era temperatura la care trebuiau ținute produsele alimentare.
Cu privire la maslinile vandute la vrac, petenta nu face dovada celor invocate împotriva procesului-verbal de contravenție, respectiv împrejurarea că agenții constatatori nu s-au raportat la actele produselor în momentul în care au făcut constatările reținute. Din întâmpinarea depusă la dosar de intimat, rezultă că aceste documente au fost solicitate dar nu au fost puse la dispoziția de către angajații petentului.

Cu privire la vitrinele frigorifice, nu se poate reține susținerea petentei referitoare la împrejurarea că urmele de galbenuş de ou întins ar putea fi din ziua controlului, deoarece nici chiar petenta nu are certitudinea acestui fapt, chiar aceasta arată că există probabilitatea ca urmele să se fi produs în aceeași zi. În ceea ce privește restul constatărilor în ceea ce privește neigienizarea vitrinelor, referitor la urmele de mâncare, vopsea sărită, instanța reține că petenta face simple afirmații nedovedite.

Cu privire la produsele identificate de intimata ca având data durabilității minimale depașite, instanța nu poate reține argumentul petentei referitor la împrejurarea că în magazine ar exista mii de produse, motiv pentru care din eroare cele expirate nu au fost îndepărtate. Singura eroare, cauză exoneratoare de răspundere este cea de fapt, care presupune lipsa culpei petentei, or, în cauza de față petenta își invocă propria culpă în ceea ce privește menținerea în magazine spre compercializare a produselor expirate.

Instanța apreciază că faptele săvârșite de petentă prezintă un grad ridicat de pericol social concret, fapt care fundamentează concluzia că responsabilizarea petentei și realizarea funcțiilor educativă și preventivă ale sancțiunii, în vederea asigurării, pe viitor, a respectării legii de către aceasta, se pot realiza, în mod corespunzător, prin menținerea sancțiunilor contravenționale principale aplicate de agentul constatator acesteia - amenda contravenienta nefăcând dovada existenței vreunor împrejurări excepționale care să imprime un grad redus de pericol social concret contravenției reținute în sarcina sa, situație care ar fi fost de natură a fundamenta soluția de reindividualizare a sancțiunii aplicate acesteia.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii