Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:18 05 12 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

ANI „loveşte“ la Tulcea! Este vizat un inspector superior de la Finanţe (documente)

ro

19 Oct, 2021 11:14 1254 Marime text


Agenția Națională de Integritate a anunțat astăzi, 19 octombrie 2021, că un funcționar public din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea ar fi vizat de un conflict de interese administrativ.
 
Potrivit ANI, este vorba despre Mariana Aurora Rahău, „funcționar public de conducere în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea“, care, „în perioada 10 iulie 2017 – 19 martie 2020, având un interes personal de natură patrimonială, a semnat și avizat înscrisuri referitoare la două societăți comerciale al căror administrator este soțul acesteia, încălcând dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 79, lit. a) și c) din Legea nr.161/2003“.
 
Mariana Aurora Rahău este soția lui Silviu Florin Rahău, primarul din comuna tulceană Crișan.
 
Iată comunicatul oficial transmis de Agenția Națională de Integritate, ce face referire și la angajata AJFP Tulcea:
 

    Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat Comisia de disciplină, în cazul a nouăpersoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
    MILITARU LIVIU,
    Secretar general al Com. Sălcuța, Jud. Dolj
       
    CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
    În exercitarea funcției publice de conducere, MILITARU LIVIU a întocmit două acte administrative privind avansarea și promovarea în funcția contractuală a soției sale, respectiv numirea acesteia în funcție publică, prin modificarea Statului de funcții al Primăriei Sălcuța.
    


    Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
    VLAD IOAN FLORIN,
    Funcționar public în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara
       
    INCOMPATIBILITATE
    Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 21 aprilie 2003, întrucât deține și exercită simultan cu funcția publică în cadrul A.J.F.P. Hunedoara și funcția de expert tehnic judiciar în sectorul privat, activitățile desfășurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public.
    
    Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 94, alin. (1) (text în vigoare până la data de 01.01.2011) și dispozițiile art. 96 alin. (1) (text în vigoare începând cu data de 01.01.2011) din Legea nr. 161/2003.
    CÎRLIG DANIELA,
    fost Manager al Spitalului “Dr. Karl Diel”Jimbolia, Jud. Timiș
       
    CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
    În perioada exercitării funcției de manager (05 decembrie 2017 – 31 martie 2021), CÎRLIG DANIELA întrucât a încheiat și semnat în calitate de manager al spitalului, acte administrative cu privire la încadrarea și promovarea profesională a unor rude și afini, în cadrul Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia, încălcând prevederile art. 178, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006.
    BADEA VALERIA,
    fost Manager al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” Brașov
       
    INCOMPATIBILITATE
    În perioada iunie 2016 – ianuarie 2019,a exercitat simultan funcțiile de manager al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov și cea de medic titular în cadrul propiului Cabinet Medical De Obstetrică – Ginecologie, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006.
    MAGHIAR MARCEL,
    Director financiar-contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, Jud. Bihor
       
    INCOMPATIBILITATE
    MAGHIAR MARCEL se află în stare de incompatibilitate, întrucât,  exercită simultan cu funcția de director-financiar contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și funcțiile de administrator în cadrul unei societăți comerciale (începând cu data de 22 noiembrie 2016) și cenzor în cadrul unei alte societăți comerciale (începând cu data de 14 mai 2021), încălcând prevederile art. 178,  alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.
    Menționăm faptul că MAGHIAR MARCEL a mai exercitat funcția de cenzor simultan cu funcția de director financiar-contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și în perioada 04 mai 2018 – 04 mai 2021, încălcând prevederile art. 178,  alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.
    IANA COSMIN-ADRIAN,
    Funcționar public cu statut special în cadrul Poliției Mun. Râmnicu Vâlcea
       
    SESIZARE COMISIA DE DISCIPLINĂ
    În perioada exercitării funcției publice cu statut special,IANA COSMIN-ADRIAN
    s-a implicat în activități privind și aflate în legătură cu o societate comercială, încălcând prevederile art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.
    MITON CONSTANTIN IULIAN,
    Funcționar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Iași
       
    INCOMPATIBILITATE
    Începând cu data de 06 martie 2019 se află în stare de incompatibilitate, întrucât,  deține și exercită simultan cu funcția publică cu statut special și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activitățile desfășurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public cu statut special, încălcând prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
    VRANCIU ANDREI GENOVEL,
    Funcționar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Iași
       
    INCOMPATIBILITATE
    În perioada 06 martie 2019 – 06 februarie 2020, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât,  a deținut și exercitat simultan cu funcția publică cu statut special și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activitățile desfășurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public cu statut special, încălcând  prevederile  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.


    RAHĂU MARIANA AURORA,
    Funcționar public de conducere în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea
       
    CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
    În perioada 10 iulie 2017 – 19 martie 2020, având un interes personal de natură patrimonială,  RAHĂU MARIANA AURORA a semnat și avizat înscrisuri referitoare la două societăți comerciale al căror administrator este soțul acesteia, încălcând dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 79, lit. a) și c) din Legea nr.161/2003.

    
    Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.MAGHIAR MARCEL, MITON CONSTANTIN IULIAN și VRANCIU ANDREI GENOVELnu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
    
    Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
    
    -  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
    
    -  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;
    
    - art. 79, alin. (1), lit. a) și c)  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; (...) c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”;
    
    - art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003(text în vigoare până la data de 01.01.2011), potrivit căruia „Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică; ”
 
    -  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003(text în vigoare din data de 01.01.2011), potrivit căruia „(…) Funcţionarii publici, (...) pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, (...), potrivit fişei postului” ;
    
    -  art. 178, alin. (1), lit. a) și g), alin. (2), lit. c) și alin. 4) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia„alin. (1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau și indemnizate cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică (…); g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; alin. (2) Constituie conflict de interese:c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b) în care managerul sau soțul/soția, rudele ori afin ii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager (…); alin. (4) În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept”;
    
    -  art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002, potrivit căruia„(1) Polițistului îi este interzis: (...) g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar”
    
    „Persoana (...) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
    
    Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
    
    
    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 
 
În ce o privește pe Mariana Aurora Rahău (șef administrație adjunct Colectare în AJFP Tulcea), soțul acesteia este, potrivit declarațiilor de avere completate, dispoinibile pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Integritate, Silviu Florin Rahău, acționar majoritar al Pronautica SRL.
 
În declarația de avere din anul 2020, Mariana Aurora Rahău a precizat că deține, împreună cu soțul său, o casă de locuit luată prin credit ipotecar, suprafața acesteia fiind de 156 mp.
 
Cei doi aveau două credite, contractate în  2019, în valoare totală de 1.740.830,64 de lei.
 
Salariul încasat de la AJFP Tulcea i-a asigurat acesteia un venit de 80.600 de lei, iar soțul său a realizat un venit de 96.000 de lei, din salariul de la Pronautica. Alocațșia copilului a fost de 1.470 de lei anual.
 
În 2019, Mariana Aurora Rahău a menționat credite cu o valoare totală de 817.000 de lei, venitul fiind 76.052 de lei, iar al soțului, tot de la Pronautica, fiind de 95.981 de lei, alocația copilului însumând 1008 lei.
 
În 2018, venitul său era de 68.278 de lei, al soțului, de 64.528 de lei (de la Pronautica), iar alocația copilului 1008 lei.
 
În 2017, în declarația de avere figurează și un Volkswgen luat în leasing,  venitul său era de 50.975. în calitate de inspector superior la Trezoreria Tulcea, venitul soțului era 37.890 de lei, încasați de la Pronautica, iar alocația copilului era 1008 lei.
 
Compania Pronautica este cunoscută și pe piața de profil din Constanța, de-a lungul anilor instituții precum Autoritatea Navală Română sau UM 02512 încheind contracte cu aceasta.
 
Societatea Pronautica SRL a fost înființată în anul 2005, în municipiul Tulcea.
 
Potrivit Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 102.500 lei, integral vărsat.
 
Asociații societății sunt Rahău Silviu Florin și Baciu Costel. Administratorul societății, care se ocupă cu „comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate”, este Rahău Silviu Florin.
 
Pe anul fiscal 2017, societatea a avut un profit de 47.657 lei, o cifră de afaceri de 5.453.297 lei și un număr mediu de 23 de salariați.
 
Situația financiară pe anul 2018 este următoare: un profit de 38.288 lei, o cifră de afaceri de 5.766.151 lei și un număr de 22 salariați.
 
Pe anul 2019, situația arată astfel: un profit de 12.475 lei, o cifră de afaceri de 7.747.218 lei și un număr mediu de 23 salatiați.
 
În 2020, societatea are o cifră de afaceri de 9.063.554 lei, profit 105.742 lei și un număr mediu de 23 salariați.
 
Potrivit Confidas.ro, în perioada 02.07.2021 - 03.01.2013 compania Pronautica S.R.L. a încheiat 319 contracte de achiziții publice în valoare totală de 8.085.095,74 lei.
 
Confom informațiilor furnizate de această platformă, numele lui Silviu Florin Rahău se leagă de societățile Master Fotovoltaic Energy SRL (radiată), Mexcom SRL (radiată), Pronautica Boats şi Pronautica.
 
Pronautica Boats SRL are sediul social în municipiul Tulcea, strada Prislav.

Firma se ocupă de „Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement“.  

Pronautica Boats SRL este controlată de Rahău Silviu Florin, cu 66.67 % din capitalul social, şi de Baciu Costel, cu 33.33 % din capital, acesta fiind şi administrator.

Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 403.977 lei
Cheltuieli: 394.041 lei
Profit net: 7.014 lei 
Angajați: 1
 
2019
 
Cifra de afaceri: 340.016 lei
Cheltuieli: 356.263 lei
Profit net: -19.647 lei
Angajați: 1

În anul 2020, Silviu Florin Rahău a câștigat alegerile pentru Primăria Crișan, fiind candidat din partea PSD.

Astfel, în ce-l privește pe primarul din Crișan, Silviu Florin Rahău a precizat în declarațiile de avere din perioada candidaturii sale, din anul 2020, că deține patru terenuri, dintre care trei intravilane și unul agricol. Două dintre cele trei terenuri intravilane pe care le deține sunt în Tulcea, iar în cazul primului teren, acesta are 1.254 mp, fiind cumpărat în 2011, împreună cu Victor Pancratov și Mihai Gogancea Vătășoiu.

Cel de-al doilea teren intravilan din Tulcea are o suprafață de 700 mp, fiind cumpărat împreună cu soția sa, în anul 2014. Tot împreună cu soția, primarul din Crișan mai deține un teren intravilan și unul agricol, ambele în Crișan, achiziționate în 2020, primul fiind în suprafață de 425 mp, iar cel de-al doilea, agricol, având o suprafață de 3.175 mp.

În continuare, potrivit documentului citat, primarul din Crișan deține și o casă de 62 mp, în Tulcea, cumpărată în 2014, împreună cu Victor Pancratov și Mihai Gogancea Vătășoiu, iar cu soția sa deține o casă de 181 mp, achiziționată în 2014 prin credit ipotecar, dar și o casă de 51 mp, într-o altă localitate tulceană, cumpărată în 2020.

Silviu Florin Rahău a mai precizat că deține un Mercedes din 2001, un Subaru din 2006 și o remorcă Relian, din 2014.

La capitolul datorii, acesta a menționat cinci credite, contractate în perioada 2012-2019, valoarea totală fiind de 135.526,99 de lei.

Venitul realizat de Silviu Florin Rahău, în calitate de director general al Pronautica, a fost de 96.000 de lei, iar al soției, de 80.600 de lei - salariu de la AJFP Tulcea.

În Secțiunea Documente puteți consulta declarațiile de avere ale Marianei Aurora Rahău, dar și cea a soțului său, primarul din Crișan, Silviu Florin Rahău.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Ambarcațiunile Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, reparate de o firmă din Tulcea. Ce valoare are contractul (document)

UM 02512 M Constanța cumpără radar pentru navigația costieră

Autoritatea Navală Română a cumpărat șalupe de inspecție de aproape 8 milioane de lei! (document)

Ti-a placut articolul?

Comentarii